Onderwijs

Visitatiecommissie geeft Wiskunde een voldoende

Het onderwijs bij Technische Wiskunde loopt goed. Wel kan de samenwerking tussen docenten nog verbeterd worden, zit er wat weinig abstracte wiskunde in de basis van de opleiding en moet er inhoudelijk naar het onderdeel modelbouw gekeken worden.

br />
Dit concludeerde een visitatiecommissie van de VSNU eind vorige week in een mondelinge rapportage, nadat zij de opleiding had bezocht. De commissie, onder leiding van voormalig TWI-hoogleraar Scheffer, brengt over een half jaar het eindrapport uit.

De commissie, die op dit moment alle universitaire wiskunde-opleidingen bezoekt, noemde als opvallend positief punt de integratie van computers in het onderwijs. Wiskunde loopt volgens de commissie hierin voor op andere opleidingen.

De commissie die vijf jaar geleden de opleiding onder de loep nam, vond de opleiding toen ’teveel los zand’ en drong sterk aan op een betere samenwerking. Echt tevreden is de commissie nog steeds niet, maar zij ziet dat ‘verbetering is ingezet’ en hoopt dat de veranderingen voor de volgende visitatie zijn afgerond.

,,Dit is een steuntje in de rug en we zien dus ook geen reden om het beleid te wijzigen”, reageert dekaan prof.dr.ir. J. van Katwijk. Faculteitsbestuurslid prof.dr. H.G. Meijer, belast met onderwijszaken, legt uit: ,,Na de vorige visitatie hebben we een werkoverleg van docenten ingesteld. Dit komt ieder kwartaal onder leiding van de opleidingscommissie bij elkaar. Vorig jaar zijn we gestart met een studiedag voor docenten, en dat wordt dit jaar uitgebreid.”

De kritiek van te weinig fundamentele wiskunde in het eerste deel van de opleiding wijst Meijer voor een deel van de hand: ,,Dit blijft een spanningsveld tussen de technische en de fundamentele hoeveelheid. Wij willen ons hiermee profileren ten opzichte van bijvoorbeeld Leiden, waar een opleiding Algemene Wiskunde is.”

Inhoudelijk bekritiseerde de commissie het onderdeel modelbouw. Hierin moet het vertalen van praktijk naar theorie aangeleerd worden, maar volgens de commissie wordt hierbij het theoretisch model doorgaans al aangedragen. Van Katwijk erkent dit: ,,Wij gaven hierbij een al te scherpe en te weinig op de praktijk gestoelde probleemomschrijving.” De faculteit heeft voor dit vakgebied inmiddels een nieuwe hoogleraar aangetrokken en probeert hiermee de aansluiting op de praktijk te verstevigen.

Ondanks de kritiek is het bestuur tevreden met de uitkomst van het bezoek. (S.H.)

Het onderwijs bij Technische Wiskunde loopt goed. Wel kan de samenwerking tussen docenten nog verbeterd worden, zit er wat weinig abstracte wiskunde in de basis van de opleiding en moet er inhoudelijk naar het onderdeel modelbouw gekeken worden.

Dit concludeerde een visitatiecommissie van de VSNU eind vorige week in een mondelinge rapportage, nadat zij de opleiding had bezocht. De commissie, onder leiding van voormalig TWI-hoogleraar Scheffer, brengt over een half jaar het eindrapport uit.

De commissie, die op dit moment alle universitaire wiskunde-opleidingen bezoekt, noemde als opvallend positief punt de integratie van computers in het onderwijs. Wiskunde loopt volgens de commissie hierin voor op andere opleidingen.

De commissie die vijf jaar geleden de opleiding onder de loep nam, vond de opleiding toen ’teveel los zand’ en drong sterk aan op een betere samenwerking. Echt tevreden is de commissie nog steeds niet, maar zij ziet dat ‘verbetering is ingezet’ en hoopt dat de veranderingen voor de volgende visitatie zijn afgerond.

,,Dit is een steuntje in de rug en we zien dus ook geen reden om het beleid te wijzigen”, reageert dekaan prof.dr.ir. J. van Katwijk. Faculteitsbestuurslid prof.dr. H.G. Meijer, belast met onderwijszaken, legt uit: ,,Na de vorige visitatie hebben we een werkoverleg van docenten ingesteld. Dit komt ieder kwartaal onder leiding van de opleidingscommissie bij elkaar. Vorig jaar zijn we gestart met een studiedag voor docenten, en dat wordt dit jaar uitgebreid.”

De kritiek van te weinig fundamentele wiskunde in het eerste deel van de opleiding wijst Meijer voor een deel van de hand: ,,Dit blijft een spanningsveld tussen de technische en de fundamentele hoeveelheid. Wij willen ons hiermee profileren ten opzichte van bijvoorbeeld Leiden, waar een opleiding Algemene Wiskunde is.”

Inhoudelijk bekritiseerde de commissie het onderdeel modelbouw. Hierin moet het vertalen van praktijk naar theorie aangeleerd worden, maar volgens de commissie wordt hierbij het theoretisch model doorgaans al aangedragen. Van Katwijk erkent dit: ,,Wij gaven hierbij een al te scherpe en te weinig op de praktijk gestoelde probleemomschrijving.” De faculteit heeft voor dit vakgebied inmiddels een nieuwe hoogleraar aangetrokken en probeert hiermee de aansluiting op de praktijk te verstevigen.

Ondanks de kritiek is het bestuur tevreden met de uitkomst van het bezoek. (S.H.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.