Wetenschap

Vijf Delftse onderzoekers winnen een Vici-beurs

NWO kende 34 Vici-beurzen van maximaal 1,5 miljoen euro toe aan gevorderde onderzoekers voor een eigen programma. Vijf ervan kwamen uit Delft. Dit zijn de winnaars.

High five voor vijf Delftse Vici-laureaten. (Foto: Pxhere)

Complexe stromingen
Wie:
Dr. Valeria Garbin van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)
Aanvraag: Go with the flow – Inzicht in de stromingsfysica van innovatieve meerfase-reactoren

Wat: Het beschrijven en bestuderen van complexe stromingen. Denk aan verschillende fasen tegelijk (vast, vloeibaar en gasvormig), grensvlakken en zachte materialen. Die kennis is nodig om nieuwe duurzamere chemie op te schalen van laboratorium- naar industriële reactorschaal.
Reactie: “Het is een eer om deze beurs te ontvangen. Hiermee kan mijn groep onze expertise in de stromingsleer combineren met multi-fase reacties en zo een nieuwe onderzoeksrichting in duurzame chemische conversie verkennen.”

Macro quantumtoestand
Wie:
Prof.dr. Simon Gröblacher (TNW)
Aanvraag: Mechanische beweging controleren via individuele spins
Wat: Gröblacher gaat op zoek naar de grenzen van de quantummechanica. Die fysica werkt op de schaal van nanometers, maar hoever kun je dat oprekken? Gröblacher wil een quantumsysteem (de spin van een enkel atoom) koppelen aan een mechanische oscillator om zo quantumtoestanden op macroscopische schaal te creëren. 
Reactie: “Hiermee kan mijn groep een nieuwe onderzoeksrichting opzetten waarin we een quantumsysteem met twee niveaus zullen gebruiken om complexe quantumtoestanden uit mechanische trillingen te creëren.”

Gehecht aan elektronica
Wie:
Prof.dr.ir. Ruth Mugge (Industrieel Ontwerpen, IO)
Aanvraag: Slowing down premature obsolescence: Keeping the value of consumer electronics high by design

Wat: Mugge wil gebruikers ertoe verleiden om langer met hun mobieltjes en andere consumentenelektronica te doen. Vroegtijdige vervanging leidt tot verspilling van grondstoffen en een grotere afvalstroom. Mugge wil onderzoeken hoe je apparatuur zo ontwerpt dat mensen zich eraan gaan hechten met de bedoeling om zo vroegtijdige vervanging tegen te gaan.

Katalyse begrijpen
Wie:
Prof.dr.ir. Atsushi Urakawa (TNW)
Aanvraag
Operando-beschrijving van katalytische activiteit uit de gradiënten op reactorschaal
Wat? Urakawa gaat katalysatoren diepgaand onderzoeken. Katalyse vergemakkelijkt chemische omzettingen. Veel duurzame en circulaire processen zijn afhankelijk van actieve katalysatoren. Urakawa ontwikkelt analytische instrumenten om katalytische activiteit onder operationele omstandigheden te kunnen vastleggen. Nieuwe kennis over reactiemechanismen en uitwisseling van verbindingen moet bijdragen aan een meer rationeel ontwerp van katalytische processen en de commercialisering ervan. Urakawa ziet toepassingen in de transitie naar duurzamer gebruik en productie van chemicaliën en brandstoffen.
Reactie: “De Vici-beurs helpt mij om fundamentele onderzoeksinstrumenten te ontwikkelen waarmee ik katalysereacties precies leer begrijpen en beschrijven.”

Quantum internet
Wie: Prof.dr. Stephanie Wehner
Aanvraag: Bridging the gap: From quantum hardware to a universally programmable Quantum Internet
Wat: Het quantuminternet waar Delftse onderzoekers aan werken belooft een veilige want afluistervrije verbinding, gebaseerd op verstrengeling. “Maar de kloof tussen hardware en bruikbare softwareapplicaties moet eerst worden gedicht. Dit project zal de eerste architectuur ontwikkelen die het quantuminternet programmeerbaar kan maken, zodat straks iedereen softwaretoepassingen kan ontwikkelen.
Reactie: “Het ontbreekt ons momenteel aan de kennis om deze nieuwe netwerken te programmeren en aan te sturen. Ik ben erg enthousiast over het ontvangen van de Vici-subsidie, waarmee mijn groep en ik de basis kunnen leggen voor quantumnetwerkarchitecturen.”

Honorering vrouwen
Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers. Vorige week werden er 34 Vici-beurzen uitgereikt, waarvan er vijf naar Delft gingen, het hoogste aantal onder de Nederlandse universiteiten. Er waren 266 aanvragen, wat een succespercentage betekent van 13 procent. De man-vrouwverhouding pakte met 18 tegen 16 gunstig uit voor de mannen, maar het honoreringspercentage was bij de vrouwen wel hoger (16 procent tegenover 11 procent)

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma en bestaat uit de wetenschapsdomeinen Exacte en Natuurwetenschappen (Stephanie Wehner en Simon Gröblacher), Technische en Toegepaste Wetenschappen (Valeria Garbin en Atsushi Urakawa) en Sociale en Geesteswetenschappen (Ruth Mugge) en Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen.

Vici is gericht op senior onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend, bouwen hun onderzoeksgroep verder uit, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie, als ze die nog niet zouden hebben.

Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.