Onderwijs

Verzet tegen voortgangseis bij Civiel

De facultaire studentenraad van Civiele Techniek wil de voorgenomen ‘voortgangseis’ binnen de faculteit aanvechten bij een landelijke geschillencommissie.

,,Een slechte maatregel, die juist gemotiveerde studenten in problemen zal brengen.” Hans Reichwein (facultaire studentenraad Citg) heeft begrip voor de wens van de universiteit om het studierendement van studenten te verhogen, maar ziet niets in de voortgangseis.

Deze voortgangseis houdt in dat een student die niet eerst alle onderdelen uit het eerste jaar heeft afgerond, niet aan het derde jaar mag beginnen % zelfs als hij of zij nog maar één vak moet halen. Veel te schools en rigide, vindt de facultaire studentenraad. De raad krijgt steun van studentenraadfractie Oras, die oordeelt dat de voortgangseisen tot onnodige studievertragingen zullen leiden en niet op kennis of vaardigheden van de studenten zijn gebaseerd.

De facultaire studentenraad heeft daarmee een conflict met de decaan van Citg, die juist graag ziet dat Citg de voortgangseis als een van de eerste faculteiten aan de TU Delft doorvoert. Compromisvoorstellen van de facultaire studentenraad konden de impasse niet doorbreken, en nu wil de raad de zaak voorleggen aan een landelijke geschillencommissie. De fsr gaat nog advies inwinnen bij een advocaat, maar in principe wordt de zaak over enkele weken aanhangig gemaakt. Tegen de uitspraak kan alleen bij de rechter in beroep worden gegaan.

,,De uitspraak van de commissie zal ook voor andere faculteiten van belang zijn”, zegt Reichwein. ,,Het is immers de bedoeling dat de voortgangseisen uiteindelijk universiteitsbreed worden doorgevoerd.”

Reichwein erkent dat het een goede zaak is als studenten hun opleiding in de voorgeschreven volgorde doen. ,,Maar om die eis nu door te trekken tot elk individueel vak gaat echt te ver. Dan is er geen verschil meer met een middelbare school”, zegt Reichwein. ,,En een hoger studierendement zal het niet opleveren. Juist gemotiveerde studenten, die snel aan het derde jaar willen beginnen, zullen tegen deze eis opbotsen.”

Reichwein verbaast zich over de opstelling van de faculteit. Een compromisvoorstel van Oras om de voortgangseisen te vervangen door ‘voorkenniseisen’ werd afgewezen. Deze voorkenniseisen zou studenten verbieden vervolgvakken te doen als ze de hiervoor verplichte vakken nog niet gehaald hebben. De vertraging die zulke vakinhoudelijke eisen opleveren, kun je immers nooit als onnodig kwalificeren, stelt de studentenraadfractie. Bij de voortgangseisen zou dat wel het geval zijn.

,,Een slechte maatregel, die juist gemotiveerde studenten in problemen zal brengen.” Hans Reichwein (facultaire studentenraad Citg) heeft begrip voor de wens van de universiteit om het studierendement van studenten te verhogen, maar ziet niets in de voortgangseis.

Deze voortgangseis houdt in dat een student die niet eerst alle onderdelen uit het eerste jaar heeft afgerond, niet aan het derde jaar mag beginnen % zelfs als hij of zij nog maar één vak moet halen. Veel te schools en rigide, vindt de facultaire studentenraad. De raad krijgt steun van studentenraadfractie Oras, die oordeelt dat de voortgangseisen tot onnodige studievertragingen zullen leiden en niet op kennis of vaardigheden van de studenten zijn gebaseerd.

De facultaire studentenraad heeft daarmee een conflict met de decaan van Citg, die juist graag ziet dat Citg de voortgangseis als een van de eerste faculteiten aan de TU Delft doorvoert. Compromisvoorstellen van de facultaire studentenraad konden de impasse niet doorbreken, en nu wil de raad de zaak voorleggen aan een landelijke geschillencommissie. De fsr gaat nog advies inwinnen bij een advocaat, maar in principe wordt de zaak over enkele weken aanhangig gemaakt. Tegen de uitspraak kan alleen bij de rechter in beroep worden gegaan.

,,De uitspraak van de commissie zal ook voor andere faculteiten van belang zijn”, zegt Reichwein. ,,Het is immers de bedoeling dat de voortgangseisen uiteindelijk universiteitsbreed worden doorgevoerd.”

Reichwein erkent dat het een goede zaak is als studenten hun opleiding in de voorgeschreven volgorde doen. ,,Maar om die eis nu door te trekken tot elk individueel vak gaat echt te ver. Dan is er geen verschil meer met een middelbare school”, zegt Reichwein. ,,En een hoger studierendement zal het niet opleveren. Juist gemotiveerde studenten, die snel aan het derde jaar willen beginnen, zullen tegen deze eis opbotsen.”

Reichwein verbaast zich over de opstelling van de faculteit. Een compromisvoorstel van Oras om de voortgangseisen te vervangen door ‘voorkenniseisen’ werd afgewezen. Deze voorkenniseisen zou studenten verbieden vervolgvakken te doen als ze de hiervoor verplichte vakken nog niet gehaald hebben. De vertraging die zulke vakinhoudelijke eisen opleveren, kun je immers nooit als onnodig kwalificeren, stelt de studentenraadfractie. Bij de voortgangseisen zou dat wel het geval zijn.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.