Onderwijs

Verstandshuwelijk geodesie met L&R lijkt onvermijdelijk

Aan beide kanten is er twijfel, maar onder druk van het college van bestuur lijken drie secties van de opgeheven opleiding geodesie zich toch te moeten neerleggen bij een toekomst onder de paraplu van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

/strong>

Het enige realistische alternatief voor het samenvoegen van de geodesiesecties bij Astrodynamica en Satellietsystemen (L&R) is opheffing, meent het college. Bij die afweging speelt het aantal studenten dat de opleidingen moet trekken een grote rol. Echt tijd om alle alternatieven te blijven bestuderen is er volgens het college ook niet. Daarmee wordt het voor de ondernemingsraad moeilijker om aan zijn verzet tegen de samenvoeging vast te houden.

Bij geodesie spreken sommigen van een gemiste kans. Hun onderzoek zou veel beter hebben gepast bij Civiele Techniek. Sterker nog, er zouden veel studenten kunnen worden gelokt met een ‘groene master’ waarin een bij Civiel ondergebracht geodesie ook een rol speelt. Van die groene master % earth resources engineering % lijkt het college overigens wel geporteerd. Voor veel geodeten is dat een lichtpuntje.

Satellieten, zo redeneren velen bij geodesie, zijn slechts een middel voor het geodesieonderzoek, geen doel op zich. En de hechte samenwerking die al tussen de toekomstige partners zou bestaan, wordt sterk gerelativeerd: tussen Astrodynamica en Satellietsystemen en de geodesiesectie Fysische, Meetkundige en Ruimtegeodesie, ja, maar verder is er nauwelijks sprake van.

Wie denkt dat L&R blij is met de uitkomst komt bedrogen uit. Er zijn nog volop twijfels over de kosten en over de vraag of het onderzoek van de geodeten nu wel past bij L&R. En zullen de beste onderzoekers niet vertrekken als ze zich niet thuisvoelen in de nieuwe opzet? Maar uiteindelijk is het voor L&R stikken of slikken.

Aan beide kanten is er twijfel, maar onder druk van het college van bestuur lijken drie secties van de opgeheven opleiding geodesie zich toch te moeten neerleggen bij een toekomst onder de paraplu van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Het enige realistische alternatief voor het samenvoegen van de geodesiesecties bij Astrodynamica en Satellietsystemen (L&R) is opheffing, meent het college. Bij die afweging speelt het aantal studenten dat de opleidingen moet trekken een grote rol. Echt tijd om alle alternatieven te blijven bestuderen is er volgens het college ook niet. Daarmee wordt het voor de ondernemingsraad moeilijker om aan zijn verzet tegen de samenvoeging vast te houden.

Bij geodesie spreken sommigen van een gemiste kans. Hun onderzoek zou veel beter hebben gepast bij Civiele Techniek. Sterker nog, er zouden veel studenten kunnen worden gelokt met een ‘groene master’ waarin een bij Civiel ondergebracht geodesie ook een rol speelt. Van die groene master % earth resources engineering % lijkt het college overigens wel geporteerd. Voor veel geodeten is dat een lichtpuntje.

Satellieten, zo redeneren velen bij geodesie, zijn slechts een middel voor het geodesieonderzoek, geen doel op zich. En de hechte samenwerking die al tussen de toekomstige partners zou bestaan, wordt sterk gerelativeerd: tussen Astrodynamica en Satellietsystemen en de geodesiesectie Fysische, Meetkundige en Ruimtegeodesie, ja, maar verder is er nauwelijks sprake van.

Wie denkt dat L&R blij is met de uitkomst komt bedrogen uit. Er zijn nog volop twijfels over de kosten en over de vraag of het onderzoek van de geodeten nu wel past bij L&R. En zullen de beste onderzoekers niet vertrekken als ze zich niet thuisvoelen in de nieuwe opzet? Maar uiteindelijk is het voor L&R stikken of slikken.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.