Onderwijs

Verschil tussen begroting en realisatie is zorgwekkend’

De ondernemingsraad maakt zich zorgen over het verschil tussen de begroting van 2009 en de uiteindelijke financiële realisatie in dat jaar.

Zowel de universiteitsdienst (ud) als de faculteiten en instituten en het concern zaten naast hun begrotingen. De ud moest op nul uitkomen, het werd min 9,2 miljoen. De faculteiten en instituten eindigden op een negatief resultaat van 17,6 miljoen waar 10,5 miljoen was begroot. Het concern dacht op min 3,5 miljoen te zullen eindigen, het werd plus 1,9 miljoen.

Het college van bestuur (cvb) kondigde eerder dit jaar al aan door middel van maandrapportages de begroting heel nauw in de gaten te zullen houden. De ondernemingsraad (or) is er echter niet van overtuigd dat dat genoeg is.
De raad stelde vrijdag 3 september tijdens een overlegvergadering met het cvb daarom licht grappend voor om in extreme gevallen – naar voorbeeld van de gemeente Rotterdam –  faculteiten die de begroting overschrijden met eenzelfde bedrag te korten in het volgende jaar. “Maar wat we eigenlijk willen is een reservebeleid, zodat afdelingen die eerder geld over hadden, dat kunnen aanspreken als ze een jaar geld tekort komen”, aldus Danko Roozemond, voorzitter van de or-commissie financiële en materiële zaken.

Collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg kijkt liever per geval wat er achter eventuele overschrijdingen zit. Vorige week zei hij al dat de baten en lasten in de eerste helft van 2010 in evenwicht zijn. Al zei hij daar wel bij dat de tweede helft nog moet komen.  Juist dan komen vaak ‘apen uit mouwen’, weet Roozemond. “Dat zag je in 2009 ook. De eerste twee à drie kwartalen verliepen goed, maar in het vierde kwartaal ging het mis.”

De or maakt zich ook zorgen over de liquiditeit van de TU. Eind 2009 had de TU 56,8 miljoen euro in kas. In de jaarrekening staat dat de liquiditeitspositie eind 2010 negatief zal worden als de TU ‘de voorgenomen investeringen in vastgoed volgens het vigerende beleid’ uit eigen kas wil betalen. “Dan heb je dus geen geld meer om uit te geven en moet je lenen”, aldus Roozemond.
De OR is daarom kritisch over het meerjaren vastgoed investeringsplan. “Is het allemaal wel nodig wat daarin staat? Kunnen we het betalen? Daarover komt dit najaar een apart overleg met het cvb.”

Van den Berg zegt dat de TU al heel lang bezig is met de liquiditeit. “Iedere maand is er een liquiditeitsprognose. Daaruit kunnen we nu opmaken dat we het aan het einde van dit jaar niet op nul uitkomen, maar op 20 miljoen positief eindigen. Lenen is dus nog niet nodig.”
Toch onderkent ook Van den Berg dat de zorgen daarmee niet uit de wereld zijn. “Met de herijking hopen we orde op zaken te stellen.” En ook het meerjarenplan voor vastgoed wordt nu bijgesteld. “Daarbij kijken we natuurlijk ook of plannen financierbaar zijn.”

Vorige week las ik dat ‘studenten écht geen fooi geven’ (De Melkkoe – Barman, Delta 30). Althans, in het geliefde sportcafé, dat zich alleen nog op naam onderscheidt van een normaal café: net zo duur, eigen consumpties verboden en zelfs het warme eten is eindelijk (meestal) (bijna) warm.
Die gezelligheidsvalorisatie ligt trouwens mooi in lijn met het deurbeleid. Zo kom je tegenwoordig het sportcentrum (SC) niet meer in zonder minstens vier keer je sportkaart te tonen. Zelfs als je bezweet en nog licht hyper-na-ventilerend je training uitloopt ontspring je de dans niet.
Langzaam maar zeker sluit het net zich om de slinkse sportkaartontduikers. 
Het zal niet lang duren voor profiteurs zoals publiek en tegenstanders de discussie en de moed opgeven – ook rondom wedstrijden met externe partijen wordt gecontroleerd. Ik snap dat het SC afhankelijk is van (overigens belachelijk dure) sportkaarten, maar volgens mij zijn er voldoende methoden om mensen te motiveren een sportkaart aan te schaffen zónder de sfeer te verpesten.
Zo werd een niet-spelende coach vorige week nog door de politie het SC afgevoerd omdat hij dreigde zonder sportkaart zijn team aan te moedigen. 
In smoesjes als dat hij over twee weken naar het buitenland vertrekt trapte men uiteraard niet. Ik wil hierbij dan ook het SC hartelijk danken voor haar inzet voor de sportbeleving, want aan wedstrijden met dergelijk geteisem op de tribune valt natuurlijk geen eer te behalen. Hadden die agenten trouwens wel een sportkaart?

Thomas Poiesz (25), student werktuigbouwkunde.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.