Campus

Verkering tussen LSVb en ISO alweer uit

Voorzitter Kysia Hekster van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) geeft het eerlijk toe: na wekenlang actievoeren tegen de bezuinigingen op studiefinanciering en continu overleg met Ritzen is nog niets bereikt.

Tijd om ècht te kiezen voor de barricades, vinden de aangesloten bonden. En het behoudende zusje ISO? ,,Geachte excellentie, het ISO wil graag een constructieve bijdrage leveren aan het verdere overleg.”

Twee weken geleden werd in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandeld. Behalve de 500 miljoen gulden tellende bezuiniging op het hoger onderwijs, stond een korting van één miljard gulden op studiefinanciering op het programma. In Amsterdam verzamelden vijftienduizend studenten zich om tegen de aanslag op de beurzen te protesteren. In Den Haag hielden de meeste politici de kaken echter stijf op elkaar. Zonder enige moeite loodste Ritzen het bezuinigingsbedrag door het parlement.

De achterban van de LSVb begint langzamerhand steeds luider te morren. Ondanks al het overleg hebben de bestuurders van de bond nog geen kwartje van de bezuinigingen af weten te praten, zo luidt de klacht. De Nijmeegse lidorganisatie AKKU stuurde zelfs een brief op hoge poten naar de andere lidbonden van de landelijke studentenbond. De LSVb moet er eerst maar eens door ‘goed georganiseerde actie’ voor zorgen dat de bezuinigingen van tafel gaan en dan pas meepraten over zaken als de prestatiebeurs en studeerbaarheid, liet de AKKU weten.

Afgelopen zaterdag was tijdens een LSVb-ledenvergadering de falende strategie van de laatste weken het hoofdpunt van bespreking. Pas na uren discussiëren werden de deelnemers het met elkaar eens. De diehards krijgen voorlopig het gelijk aan hun zijde. Al het officiële overleg met Ritzen wordt stopgezet. Slechts de protestacties blijven over, en dan het liefst wat verdergaand dan de tamelijk brave optochten, uitkleedpartijen en ‘open bezettingen’ die tot nu toe te bewonderen zijn geweest.

Dat lijkt aan de late kant, nu de begroting al lang en breed door de Kamer is geaccepteerd. LSVb-voorzitter Kysia Hekster is het daar niet mee eens: ,,Pas in februari ligt er een wetsontwerp voor de prestatiebeurs. In die zin komen de protesten juist vroeg op gang. Ik zou het mezelf ook heel erg kwalijk nemen als de maatregelen nu zomaar doorgaan, zonder dat je er nog iets over hoort. Dat is gebeurd na de ‘wilde woeste weken’ in mei vorig jaar, tegen de vorige bezuinigingen op studiefinanciering.”
Zwarte gat

Voor het eerst in de geschiedenis van de LSVb lijkt de bond niet in het gevreesde zwarte gat te vallen na afloop van een ‘grote’ landelijk demonstratie in Den Haag. Sterker nog: het protest bleef aanhouden, toen de ‘afsluitende demofestatie’ van vier weken geleden al weer bijna was vergeten. En nog steeds organiseren studenten zich op de meest onverwachteplekken in plaatselijke actiecomités. ,,Het protest wordt heel breed gedragen”, zegt Hekster. ,,Dan kunnen we ons als bestuur niet verschuilen achter actiemoeheid.”

Blijft de vraag of de LSVb met de nieuwe strategie wel iets zal bereiken. Hekster: ,,Je moet er van tevoren niet van uitgaan dat dat niet zo is. Als ik er zo over zou denken, had ik beter niet in het bestuur van de LSVb kunnen gaan zitten.” Praten met Ritzen staat voor de voorzitter zo langzamerhand gelijk aan heulen met de vijand: ,,Ik wil met het overleg de bezuinigingen niet legitimeren. Als we nu toegeven en weer rond de tafel gaan zitten, dan komen er nog veel meer kortingen en is het einde echt zoek. Pas als Ritzen zegt dat dat miljard niet haalbaar is, gaan we weer met hem praten.”
‘Stom’

Nu de LSVb gekozen heeft voor een radicalere koers, komt ook de toch al niet zo innige samenwerking met het meer behoudende Interuniversitaire Studenten Overleg (ISO) op losse schroeven te staan. Nog onlangs stuurde het ISO een brief naar Ritzen om excuses aan te bieden voor de uitspraak van Hekster dat hij onbetrouwbaar is en liegt. ,,De handelwijze en uitlatingen van de LSVb zijn absoluut geen weerspiegeling van de mening van de Nederlandse student”, liet een geschrokken ISO-voorzitter Saskia Nuyten weten.

,,Het ISO is van mening”, zo gaat de brief verder, ,,dat de minister een constructieve bijdrage levert aan het gesprek over de studeerbaarheid. Een aantal aspecten van de begroting zijn niet in overeenstemming met de meest wenselijke situatie, maar gezien uw inspanningen heeft het ISO begrip voor deze situatie. Geenszins ligt het dan ook in onze bedoeling het overleg met het ministerie en uzelf te staken.”

Kwaad is Hekster niet zozeer over de brief, maar wel over het feit dat haar inzage is geweigerd. ,,Op zo’n moment hoef ik niet meer zo nodig samen te werken. Ik vind het stom, als je voor hetzelfde doel staat, om op die manier verdeeldheid te laten merken. Om je ten koste van elkaar te profileren. Maar ach, het ISO is gewoon geen studentenvakbond en dat zullen ze ook nooit worden. Ze zijn eigenlijk niets meer dan wat bij ons het landelijk overleg van fracties heet.”

,,Er is inderdaad weinig grond voor samenwerking over”, geeft Saskia Nuyten toe. ,,Wij vinden het prima als LSVb-bonden op plaatselijk niveau met bij ons aangesloten verenigingen willen actievoeren, maar als bestuur houden wij ons alleen nog maar met het inhoudelijke overleg bezig. Dat is de enige kans om nog iets voor elkaar te krijgen. Actievoeren is heel leuk, maar de afgelopen weken is ook gebleken dat het weinig indruk maakt. Wat dat betreft is de LSVb een verkeerde weg ingeslagen.” (HOP/M.W.)

Marcel Wiegman


Kysia Hekster, hier tijdens ‘demofestatie’ van vier weken geleden: ,,Het ISO is gewoon geen studentenvakbond”

Voorzitter Kysia Hekster van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) geeft het eerlijk toe: na wekenlang actievoeren tegen de bezuinigingen op studiefinanciering en continu overleg met Ritzen is nog niets bereikt. Tijd om ècht te kiezen voor de barricades, vinden de aangesloten bonden. En het behoudende zusje ISO? ,,Geachte excellentie, het ISO wil graag een constructieve bijdrage leveren aan het verdere overleg.”

Twee weken geleden werd in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandeld. Behalve de 500 miljoen gulden tellende bezuiniging op het hoger onderwijs, stond een korting van één miljard gulden op studiefinanciering op het programma. In Amsterdam verzamelden vijftienduizend studenten zich om tegen de aanslag op de beurzen te protesteren. In Den Haag hielden de meeste politici de kaken echter stijf op elkaar. Zonder enige moeite loodste Ritzen het bezuinigingsbedrag door het parlement.

De achterban van de LSVb begint langzamerhand steeds luider te morren. Ondanks al het overleg hebben de bestuurders van de bond nog geen kwartje van de bezuinigingen af weten te praten, zo luidt de klacht. De Nijmeegse lidorganisatie AKKU stuurde zelfs een brief op hoge poten naar de andere lidbonden van de landelijke studentenbond. De LSVb moet er eerst maar eens door ‘goed georganiseerde actie’ voor zorgen dat de bezuinigingen van tafel gaan en dan pas meepraten over zaken als de prestatiebeurs en studeerbaarheid, liet de AKKU weten.

Afgelopen zaterdag was tijdens een LSVb-ledenvergadering de falende strategie van de laatste weken het hoofdpunt van bespreking. Pas na uren discussiëren werden de deelnemers het met elkaar eens. De diehards krijgen voorlopig het gelijk aan hun zijde. Al het officiële overleg met Ritzen wordt stopgezet. Slechts de protestacties blijven over, en dan het liefst wat verdergaand dan de tamelijk brave optochten, uitkleedpartijen en ‘open bezettingen’ die tot nu toe te bewonderen zijn geweest.

Dat lijkt aan de late kant, nu de begroting al lang en breed door de Kamer is geaccepteerd. LSVb-voorzitter Kysia Hekster is het daar niet mee eens: ,,Pas in februari ligt er een wetsontwerp voor de prestatiebeurs. In die zin komen de protesten juist vroeg op gang. Ik zou het mezelf ook heel erg kwalijk nemen als de maatregelen nu zomaar doorgaan, zonder dat je er nog iets over hoort. Dat is gebeurd na de ‘wilde woeste weken’ in mei vorig jaar, tegen de vorige bezuinigingen op studiefinanciering.”
Zwarte gat

Voor het eerst in de geschiedenis van de LSVb lijkt de bond niet in het gevreesde zwarte gat te vallen na afloop van een ‘grote’ landelijk demonstratie in Den Haag. Sterker nog: het protest bleef aanhouden, toen de ‘afsluitende demofestatie’ van vier weken geleden al weer bijna was vergeten. En nog steeds organiseren studenten zich op de meest onverwachteplekken in plaatselijke actiecomités. ,,Het protest wordt heel breed gedragen”, zegt Hekster. ,,Dan kunnen we ons als bestuur niet verschuilen achter actiemoeheid.”

Blijft de vraag of de LSVb met de nieuwe strategie wel iets zal bereiken. Hekster: ,,Je moet er van tevoren niet van uitgaan dat dat niet zo is. Als ik er zo over zou denken, had ik beter niet in het bestuur van de LSVb kunnen gaan zitten.” Praten met Ritzen staat voor de voorzitter zo langzamerhand gelijk aan heulen met de vijand: ,,Ik wil met het overleg de bezuinigingen niet legitimeren. Als we nu toegeven en weer rond de tafel gaan zitten, dan komen er nog veel meer kortingen en is het einde echt zoek. Pas als Ritzen zegt dat dat miljard niet haalbaar is, gaan we weer met hem praten.”
‘Stom’

Nu de LSVb gekozen heeft voor een radicalere koers, komt ook de toch al niet zo innige samenwerking met het meer behoudende Interuniversitaire Studenten Overleg (ISO) op losse schroeven te staan. Nog onlangs stuurde het ISO een brief naar Ritzen om excuses aan te bieden voor de uitspraak van Hekster dat hij onbetrouwbaar is en liegt. ,,De handelwijze en uitlatingen van de LSVb zijn absoluut geen weerspiegeling van de mening van de Nederlandse student”, liet een geschrokken ISO-voorzitter Saskia Nuyten weten.

,,Het ISO is van mening”, zo gaat de brief verder, ,,dat de minister een constructieve bijdrage levert aan het gesprek over de studeerbaarheid. Een aantal aspecten van de begroting zijn niet in overeenstemming met de meest wenselijke situatie, maar gezien uw inspanningen heeft het ISO begrip voor deze situatie. Geenszins ligt het dan ook in onze bedoeling het overleg met het ministerie en uzelf te staken.”

Kwaad is Hekster niet zozeer over de brief, maar wel over het feit dat haar inzage is geweigerd. ,,Op zo’n moment hoef ik niet meer zo nodig samen te werken. Ik vind het stom, als je voor hetzelfde doel staat, om op die manier verdeeldheid te laten merken. Om je ten koste van elkaar te profileren. Maar ach, het ISO is gewoon geen studentenvakbond en dat zullen ze ook nooit worden. Ze zijn eigenlijk niets meer dan wat bij ons het landelijk overleg van fracties heet.”

,,Er is inderdaad weinig grond voor samenwerking over”, geeft Saskia Nuyten toe. ,,Wij vinden het prima als LSVb-bonden op plaatselijk niveau met bij ons aangesloten verenigingen willen actievoeren, maar als bestuur houden wij ons alleen nog maar met het inhoudelijke overleg bezig. Dat is de enige kans om nog iets voor elkaar te krijgen. Actievoeren is heel leuk, maar de afgelopen weken is ook gebleken dat het weinig indruk maakt. Wat dat betreft is de LSVb een verkeerde weg ingeslagen.” (HOP/M.W.)

Marcel Wiegman


Kysia Hekster, hier tijdens ‘demofestatie’ van vier weken geleden: ,,Het ISO is gewoon geen studentenvakbond”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.