Campus

Verkeer rondom campus gaat voor

Door geldgebrek moet de gemeente Delft keuzes maken uit haar plannen voor een beter verkeersnetwerk in Delft. Daarbij krijgt de bereikbaarheid van de TU-campus prioriteit.

Onderzoekers van de Universiteit van Maryland lieten tweehonderd studenten een dag lang geen gebruik maken internet, telefoons, computers en andere digitale media. Na vierentwintig uur beschreven ze dezelfde gevoelens als afkickende alcohol- of drugsverslaafden: onder meer teruggetrokkenheid, gejaagdheid en nervositeit. Ze hadden een bijna onweerstaanbare drang om toch online te gaan.

Op een speciaal weblog schreven ze later over hun gevoelens. “Ik zit op school met duizenden medestudenten, en toch was de onmogelijkheid om te communiceren met anderen via internet of telefoon bijna ondraaglijk”, schrijft een student. “Ik ben duidelijk verslaafd, en de afhankelijkheid is ziekmakend”, beseft een ander.

Volgens onderzoekscoördinator Susan Moeller hadden de meeste studenten het gevoel dat ze geen contact konden maken met vrienden en familie. “De levens van studenten zijn zo verbonden via digitale media, dat stoppen met het gebruik van moderne technologie neerkomt op afstand doen van je sociale leven.”

Het college van burgemeester en wethouders kiest voor een betere bereikbaarheid, omdat het de bouwplannen op en rond de campus mogelijk wil maken. Een milieueffectrapportage (MER)  die vorig jaar is gepubliceerd stelde bereikbaarheid immers als voorwaarde voor de bouw van onder meer duizenden nieuwe studentenkamers.


Het grootste deel van het geld dat de gemeente nog over heeft voor nieuwe plannen wordt de komende vier jaar gestoken in de bereikbaarheid van TU Noord. In een update van het Lokaal Verkeer- en Vervoerplan (LVVP) schrijft Delft: ‘Besloten is het grootste deel van het budget te bestemmen voor een nieuwe hoofdontsluitingsstructuur voor TU noord, conform de voorstellen uit het MER.’


Die ‘hoofdontsluitingsstructuur’ bestaat uit de Mijnbouwstraat, het Poortlandplein, het Zuidplantsoen en de Schoemakerstraat. De Mijnbouwstraat wordt een weg voor tweerichtingsverkeer. Het Poortlandplein moet een rotonde worden. Het Zuidplantsoen wordt een zogenoemde wijkontsluitingsweg waar een maximum snelheid van veertig kilometer per uur zal gelden. De Schoemakerstraat krijgt onder meer ter hoogte van de Kruithuisweg verkeersregelinstallaties.


Verder vindt de gemeente het belangrijk dat de Gelatinebrug, een fietsersbrug over de Schie ter hoogte van evenemententerrein Lijm&Cultuur, er komt. Die brug verbindt het station Delft Zuid met de TU-campus en tussenliggende gebieden.


Naast het LVVP heeft de gemeente ook het ‘Fietsactieplan’ (FAP) bijgesteld. Ook hiervoor is het budget beperkt. Het geld dat er nog is gaat de komende jaren vooral naar het opwaarderen van bestaande fietsroutes, de aanpak van het fietsparkeerprobleem bij NS-station Delft, de aanpak van onveilige fietsoversteken en het bijplaatsen van fietsklemmen op diverse plekken in de stad. 


De gemeente Delft heeft door een reeks bezuinigingen en financiële tegenvallers veel minder geld om plannen uit het LVVP en het FAP uit te voeren. Beide plannen zijn in 2005 aangenomen door de gemeenteraad. In de tussentijd kromp de begroting van de gemeente. Daar kwam bij dat bouwprojecten vanwege de financiële crisis forse vertraging opliepen en projectontwikkelaars af wilden van hun bijdrage aan de benodigde infrastructuur rondom hun bouwprojecten. De gemeente raakte verder in het nauw doordat gerealiseerde LVVP-projecten duurder uitvielen.


Het LVVP omvatte maar liefst 109 grotere en kleinere projecten. Daarvan zijn er 35 klaar, waaronder het autovrij maken van de Mekelweg, en worden er veertien aangelegd, zoals tramlijn 19. De gemeente draagt in al die projecten maar een deel van de kosten bij. Alle projecten die voor 2011 tot en met 2014 op de planning stonden, zouden samen een gemeentelijke bijdrage vergen van ongeveer negen miljoen euro. De gemeente heeft na aftrek van projecten waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan, zoals een nieuwe oversteek over de Schoemakerstraat ter vervanging van de huidige bij de Christiaan Huygensweg, echter nog maar 2,7 miljoen euro over.

Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.