Studentenleven

Verdubbeling totale studieschuld

De totale studieschuld van (oud-)studenten is opgelopen naar 28,2 miljard euro, meldt statistiekbureau CBS. Dat is 1,7 miljard meer dan vorig jaar en ruim twee keer zo veel als vóór de invoering van het leenstelsel in 2015. Bovendien vervijfvoudigt de rente op studieschulden, zoals studiefinancier DUO vandaag bevestigt.

Begin 2023 hadden ruim 1,6 miljoen mensen een studieschuld. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is de gemiddelde schuld met 4.700 euro toegenomen tot ruim 17 duizend euro.

Ruim 330 duizend (oud)-studenten hadden in 2023 een studieschuld van meer dan 30 duizend euro. Dat zijn er 26 duizend meer dan in 2022 en 215 duizend meer dan voor het leenstelsel. Bijna tweeduizend studenten hebben meer dan een ton schuld. Maar er zijn ook (oud-)studenten met lagere schulden, al is het maar omdat ze al een deel hebben afgelost. Voor de helft van hen is de schuld lager dan 10 duizend euro.

Mensen tussen de 25 en 30 jaar, de zogenoemde ‘pechgeneratie’, hebben niet of nauwelijks geprofiteerd van de basisbeurs en konden alleen maar lenen. Ze hebben ook nog weinig tijd gehad om af te lossen. In die leeftijdsgroep is de schuld het hoogst: gemiddeld 22.900 euro.

Jonge studenten tot 20 jaar zijn klaarblijkelijk iets minder gaan lenen. Nu de basisbeurs terug is wordt dat nog minder. (HOP, PvT)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.