Kort

‘Verdediging proefschrift moet formaliteit zijn’

De regels van promotietrajecten zijn niet altijd duidelijk, met soms pijnlijke gevolgen. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) vergeleek de promotieregels van vijftien Nederlandse universiteiten met elkaar. Daaruit blijkt dat er naast de centrale promotiereglementen allerlei decentrale regels bestaan, die niet goed vindbaar zijn. Daardoor weten promovendi niet precies waar ze aan moeten voldoen.

Zo kon het vorig jaar gebeuren dat een Tilburgse promovendus op mocht gaan voor de openbare verdediging van haar proefschrift, en desondanks geen doctorsbul kreeg. Na een herkansing ontving ze die alsnog. Het incident leidde tot veel ophef.

Het PNN wil nu dat universiteiten de decentrale regels en beoordelingscriteria opnemen in hun centrale promotiereglement. Ook zouden ze moeten vastleggen dat de openbare verdediging van het proefschrift alleen ceremonieel is en niet het moment waarop de beoordeling plaatsvindt. Een universiteit die vindt dat een promovendus toch kan zakken, moet dat duidelijk vermelden en bovendien aangeven welke vervolgstappen de kandidaat kan ondernemen. (HOP, PvT)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.