Opinie

Veel haken en ogen aan bama

De invoering van de bachelor-masterstructuur heeft wel degelijk (negatieve) gevolgen voor de studie en het studentenleven, vindt Janneke Bik van studentenpartij Oras.

/strong>

In het voorlichtingskatern van Delta 30 werd gesteld dat de komst van de bachalor-masterstructuur (bama) weinig veranderingen teweeg zal brengen. Oras is echter van mening dat de invoering wel degelijk voeten in de aarde heeft.

Volgend jaar september zal de TU op de meeste faculteiten de nieuwe bama-structuur invoeren. Hierdoor moet het hoger onderwijs in Europa beter op elkaar aansluit en de uitwisseling van studenten makkelijker worden. Hiertoe zal de nu vijfjarige opleiding opgesplitst worden in een twee delen, een bachelor van drie jaar en een master van twee jaar.

Omdat de nieuwe structuur in één keer wordt ingevoerd, moet er voor de huidige studenten een goede overgangsregeling komen. Studenten mogen immers geen vertraging oplopen door een vernieuwing van het onderwijsprogramma. Deze overgangsregelingen zijn echter nog steeds niet bepaald. De huidige student weet dus nog steeds niet wat hem te wachten staat en hoe hij zijn studieplanning kan bijsturen. Overigens is wettelijk vastgesteld dat de huidige studenten recht hebben de oude ongedeelde opleiding te volgen.

De bachelor en de master worden twee aparte opleidingen. Een student moet dus zijn bachelor hebben afgerond voor hij aan zijn master mag beginnen. De TU heeft echter gesteld dat de aansluiting binnen een discipline soepel moet verlopen. Volgens de centrale richtlijn kunnen faculteiten dat op twee manieren realiseren. Ten eerste: studenten zouden niet alleen in september, maar twee maal per jaar mogen starten met de masteropleiding. Of ten tweede: studenten mogen al met de master beginnen voordat alle vakken in de bachelor zijn afgerond. De eerste regeling kan een student een half jaar studievertraging opleveren. Bij de tweede regeling bestaat het gevaar dat alleen toelating verleend wordt als het een deficiëntie in keuzevakken betreft.

Een andere gevolg van bama is dat vrijwel alle masters in het Engels gegeven gaan worden. Dat is goed voor het internationale karakter van een opleiding, maar veel studenten en docenten hebben maar weinig ervaring in het technisch Engelse jargon. Oras vreest dat docenten daardoor meer moeite hebben de stof over te brengen en studenten meer tijd nodig hebben het onderwijs tot zich te nemen.

Daarnaast vrezen wij dat met de komst van de bama-structuur voor ontplooiing naast de studie weinig plaats meer zal zijn, mede omdat het studietraject zo star is. Ons inziens moet daarom de vraag centraal komen te staan of we hiermee niet verliezen wat de Delftsche Ingenieur juist zo speciaal maakt. Wij pleiten er dan ook voor dat de nieuwe bama-structuur met de grootst mogelijke zorg wordt ingevoerd en dat er wel degelijk bij de gevolgen wordt stil gestaan.

Namens de Oras-fractie

De invoering van de bachelor-masterstructuur heeft wel degelijk (negatieve) gevolgen voor de studie en het studentenleven, vindt Janneke Bik van studentenpartij Oras.

In het voorlichtingskatern van Delta 30 werd gesteld dat de komst van de bachalor-masterstructuur (bama) weinig veranderingen teweeg zal brengen. Oras is echter van mening dat de invoering wel degelijk voeten in de aarde heeft.

Volgend jaar september zal de TU op de meeste faculteiten de nieuwe bama-structuur invoeren. Hierdoor moet het hoger onderwijs in Europa beter op elkaar aansluit en de uitwisseling van studenten makkelijker worden. Hiertoe zal de nu vijfjarige opleiding opgesplitst worden in een twee delen, een bachelor van drie jaar en een master van twee jaar.

Omdat de nieuwe structuur in één keer wordt ingevoerd, moet er voor de huidige studenten een goede overgangsregeling komen. Studenten mogen immers geen vertraging oplopen door een vernieuwing van het onderwijsprogramma. Deze overgangsregelingen zijn echter nog steeds niet bepaald. De huidige student weet dus nog steeds niet wat hem te wachten staat en hoe hij zijn studieplanning kan bijsturen. Overigens is wettelijk vastgesteld dat de huidige studenten recht hebben de oude ongedeelde opleiding te volgen.

De bachelor en de master worden twee aparte opleidingen. Een student moet dus zijn bachelor hebben afgerond voor hij aan zijn master mag beginnen. De TU heeft echter gesteld dat de aansluiting binnen een discipline soepel moet verlopen. Volgens de centrale richtlijn kunnen faculteiten dat op twee manieren realiseren. Ten eerste: studenten zouden niet alleen in september, maar twee maal per jaar mogen starten met de masteropleiding. Of ten tweede: studenten mogen al met de master beginnen voordat alle vakken in de bachelor zijn afgerond. De eerste regeling kan een student een half jaar studievertraging opleveren. Bij de tweede regeling bestaat het gevaar dat alleen toelating verleend wordt als het een deficiëntie in keuzevakken betreft.

Een andere gevolg van bama is dat vrijwel alle masters in het Engels gegeven gaan worden. Dat is goed voor het internationale karakter van een opleiding, maar veel studenten en docenten hebben maar weinig ervaring in het technisch Engelse jargon. Oras vreest dat docenten daardoor meer moeite hebben de stof over te brengen en studenten meer tijd nodig hebben het onderwijs tot zich te nemen.

Daarnaast vrezen wij dat met de komst van de bama-structuur voor ontplooiing naast de studie weinig plaats meer zal zijn, mede omdat het studietraject zo star is. Ons inziens moet daarom de vraag centraal komen te staan of we hiermee niet verliezen wat de Delftsche Ingenieur juist zo speciaal maakt. Wij pleiten er dan ook voor dat de nieuwe bama-structuur met de grootst mogelijke zorg wordt ingevoerd en dat er wel degelijk bij de gevolgen wordt stil gestaan.

Namens de Oras-fractie

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.