Onderwijs

Van den Berg waarschuwt or voor artikel NRC

NRC Handelsblad publiceert aanstaande zaterdag een artikel over de TU Delft ‘waar de honden geen brood van lusten’. Dat zei college van bestuursvoorzitter Dirk Jan van den Berg donderdagmiddag in een vergadering met de ondernemingsraad.


Van den Berg vertelde het artikel niet gelezen te hebben. Hij zei net als andere NRC-lezers te moeten wachten op het moment dat de krant op de mat valt. “Ik wil jullie er alleen op voorbereiden”, hield hij de leden van de ondernemingsraad (or) voor. “Brace yourself.”


Or-lid Vincent van Croonenburg reageerde door te zeggen dat de or zich ernstig zorgen maakt over het lekken van vertrouwelijke documenten. Voorzitter Dineke Heersma voegde daaraan toe dat zij daar ook stomverbaasd over is. Zij zei te vermoeden dat rancune een rol speelt. “Waarom anders de naam van de TU Delft en haar medewerkers schaden?”


Van den Berg zegt niet van plan te zijn te onderzoeken waar het lek zit. “Het is heel jammer dat dit gebeurt, maar een onderzoek levert alleen maar chagrijn op.”


Eerder in de vergadering bespraken or en cvb nog een vernieuwde versie van de Code of Ethics. Die is onlangs aangescherpt na een andere NRC-publicatie. Die ging over belangenverstrengeling van decaan Marco Waas. De TU zei toen dat er alleen sprake was van een schijn van belangenverstrengeling.

De overheid wil voortaan per student nog maar één bachelor- en één masteropleiding bekostigen. Wie daarna een tweede opleiding wil volgen, moet die zelf betalen. Alleen lerarenopleidingen en verpleegopleidingen zijn hiervan uitgezonderd.

Gewoon tarief
Dubbelstudenten ontsnappen voorlopig aan de hoge tarieven voor tweede opleidingen. Wie nog tijdens zijn eerste opleiding aan een tweede begint (bijvoorbeeld een natuurkundestudent die in zijn derde jaar besluit om ook kunstgeschiedenis te gaan studeren), mag ook die tweede opleiding de komende drie jaar tegen het gewone collegegeldtarief afmaken. Dat hebben de studentenbonden met de universiteiten en hogescholen afgesproken en de overheid bekostigt de opleidingen van zulke studenten.

Voortzetten
Hoe het over drie jaar verder zal gaan? In antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer wil Zijlstra daar niet op vooruitlopen, maar hij laat doorschemeren dat de regeling best eens voortgezet zou kunnen worden. Eerst evalueren, benadrukt hij.

Motivatie
D66 wilde weten hoe die evaluatie er dan uit zal zien. De staatssecretaris zal toch niet alleen maar naar de technische kant van de zaak kijken? Moet er ook niet gekeken worden naar de motivatie en prestaties van dubbelstudenten?

Excellente studenten
Zijlstra kon de leden van D66 geruststellen. Hij wil niet alleen kijken naar ‘eventuele strategische gedragseffecten’ op het aantal gelijktijdig gevolgde opleidingen en de feitelijke studieduur. Ook wil hij weten of het inderdaad excellente studenten zijn die een dubbelstudie volgen.

Daarmee suggereert hij dat de deur op een kier staat. Mocht de regeling niet misbruikt worden, mocht het aantal studenten beperkt zijn en mocht het inderdaad om uitzonderlijke studenten gaan, dan zou hij kunnen overwegen de regeling voort te zetten. In ieder geval gooit hij de deur niet dicht.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.