Onderwijs

Vacaturestop bij SBS

De TU Delft heeft met onmiddellijke ingang een vacaturestop afgekondigd voor haar centrale organisatie.De centrale organisatie, officieel bekend als SBS (cluster Staf, Bestuur en Servicecentra), is momenteel in reorganisatie.

In het kader van de operatie, die ‘Herbezinning’ wordt genoemd, worden de afdelingen in het hoofdgebouw en daaromheen omgebouwd van dienstverlenend naar meer beleidsmakend. Daarmee zou SBS doelgerichter kunnen werken en een plezieriger, minder bureaucratische werkomgeving worden. Zo hoopt Delft beter in te spelen op de ‘krimpende markt’ waarmee de technische universiteiten te kampen hebben.

De in februari afgekondigde operatie Herbezinning is tegelijk een afslanking. Uiteindelijk moet ongeveer drie miljoen euro worden bespaard door het aantal arbeidsplaatsen van ongeveer 360 met vijftien procent terug te brengen tot ruim 300. Omdat een aantal plaatsen nu al onbezet is, is het werkelijke aantal ‘boventalligen’ twintig tot hooguit veertig. De TU Delft hoopt de meesten van hen binnen of buiten de TU te kunnen herplaatsen en zo gedwongen ontslagen te beperken of zelfs helemaal te vermijden.

De vacaturestop moet daarbij helpen. Voor bestaande vacatures krijgen bedreigde SBS’ers voorrang. De maatregel is vorige week onmiddellijk ingegaan en heeft betrekking op alle vaste functies; tijdelijk personeel kan nog wel worden aangesteld. Ook het werven van personeel is stopgezet.

De vacaturestop duurt totdat de herplaatsing is afgerond. Het college van bestuur hoopte eerder dat dit in juni het geval zou zijn, maar rekent inmiddels op na de zomer. Snelle afhandeling zou alleen kunnen als de ondernemingsraad zich zonder meer akkoord verklaart, maar verwacht wordt nu dat deze met een flink aantal kanttekeningen en vragen zal komen. De ondernemingsraad komt deze week met zijn reactie.

In incidentele gevallen kan trouwens van de vacaturestop worden afgeweken, bijvoorbeeld als het gaat om moeilijk te werven functies waar zich net een goede kandidaat aandient. Het college van bestuur beslist daarover zelf.

De TU Delft heeft met onmiddellijke ingang een vacaturestop afgekondigd voor haar centrale organisatie.

De centrale organisatie, officieel bekend als SBS (cluster Staf, Bestuur en Servicecentra), is momenteel in reorganisatie. In het kader van de operatie, die ‘Herbezinning’ wordt genoemd, worden de afdelingen in het hoofdgebouw en daaromheen omgebouwd van dienstverlenend naar meer beleidsmakend. Daarmee zou SBS doelgerichter kunnen werken en een plezieriger, minder bureaucratische werkomgeving worden. Zo hoopt Delft beter in te spelen op de ‘krimpende markt’ waarmee de technische universiteiten te kampen hebben.

De in februari afgekondigde operatie Herbezinning is tegelijk een afslanking. Uiteindelijk moet ongeveer drie miljoen euro worden bespaard door het aantal arbeidsplaatsen van ongeveer 360 met vijftien procent terug te brengen tot ruim 300. Omdat een aantal plaatsen nu al onbezet is, is het werkelijke aantal ‘boventalligen’ twintig tot hooguit veertig. De TU Delft hoopt de meesten van hen binnen of buiten de TU te kunnen herplaatsen en zo gedwongen ontslagen te beperken of zelfs helemaal te vermijden.

De vacaturestop moet daarbij helpen. Voor bestaande vacatures krijgen bedreigde SBS’ers voorrang. De maatregel is vorige week onmiddellijk ingegaan en heeft betrekking op alle vaste functies; tijdelijk personeel kan nog wel worden aangesteld. Ook het werven van personeel is stopgezet.

De vacaturestop duurt totdat de herplaatsing is afgerond. Het college van bestuur hoopte eerder dat dit in juni het geval zou zijn, maar rekent inmiddels op na de zomer. Snelle afhandeling zou alleen kunnen als de ondernemingsraad zich zonder meer akkoord verklaart, maar verwacht wordt nu dat deze met een flink aantal kanttekeningen en vragen zal komen. De ondernemingsraad komt deze week met zijn reactie.

In incidentele gevallen kan trouwens van de vacaturestop worden afgeweken, bijvoorbeeld als het gaat om moeilijk te werven functies waar zich net een goede kandidaat aandient. Het college van bestuur beslist daarover zelf.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.