Campus

Universiteiten willen miljarden extra

Vele miljarden extra bedeelde het kabinet het onderwijs de laatste jaren toe. De universiteiten profiteerden nauwelijks, dus luidt hun voorman Ed d’Hondt ouderwets de noodklok.

/strong>

D’Hondt presenteerde tijdens de opening van het academisch jaar in Maastricht de verlanglijst van de universitaire brancheorganisatie voor de komende regeerperiode. Volgens de universiteiten blijven de investeringen in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek achter bij de ambitie van het kabinet van Nederland een ‘hoogwaardige kennissamenleving’ te maken.

,,Als je dat in de komende regeerperiode concreet wilt maken, moet je het onderbouwen. Anders wek je valse verwachtingen”, zegt d’Hondt.

Voorzitter Reinder van Duinen van onderzoeksorganisatie NWO noemde de Nederlandse wetenschap in een interview met het Financieele Dagblad al een ‘uitgewoond huis’, en ook d’Hondt wijst op het achterstallig onderhoud. ,,Het gure klimaat al die jaren heeft zijn sporen getrokken.”

D’Hondt vreest dat de universiteiten zonder extra geld in eenzelfde situatie verzeild raken als basis- en middelbare scholen. ,,Universiteiten komen dan nog meer in de problemen. Ze zullen moeten bezuinigen op de budgetten voor onderwijs en onderzoek, en dat komt de kwaliteit niet ten goede.”

Op het gebied van fundamenteel onderzoek is het kalf eigenlijk al verdronken: om de Europese top te bereiken is twaalf miljard gulden extra nodig. Dat dat niet reëel is, weet de Vsnu zelf ook. Voor d’Hondt zou de 225 miljoen gulden die NWO onlangs vroeg dan ook een aardig begin zijn.

Daarbij opgeteld de 175 tot 350 miljoen per jaar voor onderwijsvernieuwing, de 100 miljoen voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden, ruim 500 miljoen per jaar voor huisvesting en extra geld voor ict in het onderwijs, en de totale verlanglijst van de universiteiten komt op ruim een miljard per jaar.

Juist het onderzoek, waar de situatie zo nijpend is, illustreert het dillemma van de universiteiten. Nederland besteedt slechts twee procent van het bruto binnenlands product aan onderzoek en ontwikkeling en bevindt zich daarmee in de Europese achterhoede. Dat de kwaliteit van de Nederlandse wetenschap niettemin wereldwijd geroemd wordt, maakt het moeilijk de politiek te overtuigen van de noodzaak van investeringen, weet d’Hondt. ,,Regeren is vooruitzien, maar politiek is terugkijken.”

De Vsnu realiseert zich dat het moeilijk is niet te worden overstemd door de klaagzang van zorg, veiligheid en funderend onderwijs in de strijd om budget. Er zijn geen wachtlijsten en geen massaontslagen. D’Hondt: ,,Wetenschap is niet aaibaar en lost allerlei maatschappelijke problemen niet onmiddellijk op.”

De komende maanden gaat de Vsnu druk lobbyen om aandacht te vragen voor de nood van de academia. Universiteiten, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen moeten duidelijk maken dat de kennismaatschappij ‘geen sterk verhaal’ is zonder investeringen.,,Er moet iets meer ontstaan dan het slaken van kreten.” (HOP)

Vele miljarden extra bedeelde het kabinet het onderwijs de laatste jaren toe. De universiteiten profiteerden nauwelijks, dus luidt hun voorman Ed d’Hondt ouderwets de noodklok.

D’Hondt presenteerde tijdens de opening van het academisch jaar in Maastricht de verlanglijst van de universitaire brancheorganisatie voor de komende regeerperiode. Volgens de universiteiten blijven de investeringen in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek achter bij de ambitie van het kabinet van Nederland een ‘hoogwaardige kennissamenleving’ te maken.

,,Als je dat in de komende regeerperiode concreet wilt maken, moet je het onderbouwen. Anders wek je valse verwachtingen”, zegt d’Hondt.

Voorzitter Reinder van Duinen van onderzoeksorganisatie NWO noemde de Nederlandse wetenschap in een interview met het Financieele Dagblad al een ‘uitgewoond huis’, en ook d’Hondt wijst op het achterstallig onderhoud. ,,Het gure klimaat al die jaren heeft zijn sporen getrokken.”

D’Hondt vreest dat de universiteiten zonder extra geld in eenzelfde situatie verzeild raken als basis- en middelbare scholen. ,,Universiteiten komen dan nog meer in de problemen. Ze zullen moeten bezuinigen op de budgetten voor onderwijs en onderzoek, en dat komt de kwaliteit niet ten goede.”

Op het gebied van fundamenteel onderzoek is het kalf eigenlijk al verdronken: om de Europese top te bereiken is twaalf miljard gulden extra nodig. Dat dat niet reëel is, weet de Vsnu zelf ook. Voor d’Hondt zou de 225 miljoen gulden die NWO onlangs vroeg dan ook een aardig begin zijn.

Daarbij opgeteld de 175 tot 350 miljoen per jaar voor onderwijsvernieuwing, de 100 miljoen voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden, ruim 500 miljoen per jaar voor huisvesting en extra geld voor ict in het onderwijs, en de totale verlanglijst van de universiteiten komt op ruim een miljard per jaar.

Juist het onderzoek, waar de situatie zo nijpend is, illustreert het dillemma van de universiteiten. Nederland besteedt slechts twee procent van het bruto binnenlands product aan onderzoek en ontwikkeling en bevindt zich daarmee in de Europese achterhoede. Dat de kwaliteit van de Nederlandse wetenschap niettemin wereldwijd geroemd wordt, maakt het moeilijk de politiek te overtuigen van de noodzaak van investeringen, weet d’Hondt. ,,Regeren is vooruitzien, maar politiek is terugkijken.”

De Vsnu realiseert zich dat het moeilijk is niet te worden overstemd door de klaagzang van zorg, veiligheid en funderend onderwijs in de strijd om budget. Er zijn geen wachtlijsten en geen massaontslagen. D’Hondt: ,,Wetenschap is niet aaibaar en lost allerlei maatschappelijke problemen niet onmiddellijk op.”

De komende maanden gaat de Vsnu druk lobbyen om aandacht te vragen voor de nood van de academia. Universiteiten, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen moeten duidelijk maken dat de kennismaatschappij ‘geen sterk verhaal’ is zonder investeringen.,,Er moet iets meer ontstaan dan het slaken van kreten.” (HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.