Onderwijs

Universiteiten teren zestig miljoen in

De universiteiten teren dit jaar ruim zestig miljoen gulden in op hun reserves. Delft neemt daarvan een derde voor zijn rekening.

De universiteiten zetten de tering naar de nering. Het tweede paarse kabinet heeft hen voor de komende jaren een bezuiniging van driehonderd miljoen opgelegd. Maar uit de universitaire begrotingen voor het jaar 1999 blijkt dat de verliezen vooralsnog beperkt blijven.

Dat gaat niet vanzelf. De Landbouwuniversiteit Wageningen bijvoorbeeld slaagde er pas vorige week in een begroting op te stellen. Vreemd is dat niet, want Wageningen moet van minister Apotheker extra bezuinigen: zo’n 24 miljoen gulden in de komende vier jaar. Door diep in eigen vlees te snijden, hoopt Wageningen in 1999 desondanks een klein exploitatieoverschot (1,7 miljoen) te boeken.

Daarmee is Wageningen een van de drie universiteiten die uit de rode cijfers weet te blijven. De twee anderen die een overschotje begroot hebben zijn de Universiteit van Amsterdam (die 1,2 miljoen overhoudt) en de Technische Universiteit Eindhoven (4,7 miljoen).

De twee andere technische universiteiten zijn daarentegen koplopers op het gebied van tekorten. Beide zitten met een gat van bijna drie procent. Voor Twente betekent dat een tekort van 11,1 miljoen gulden, voor het veel grotere Delft zelfs 23 miljoen. Samen met Groningen (11 miljoen tekort) zorgen zij voor driekwart van de universitaire tekorten.

De universiteiten houden ondanks hun tekorten nog honderden miljoenen guldens aan reserves over. De Universiteit Twente bijvoorbeeld zegt met zoveel woorden dat haar reserves wel een stootje kunnen hebben. Een deel ervan wil Twente gebruiken voor vernieuwingen. Alleen zo kan ze voorkomen dat ze zich over een paar jaar echt zorgen moet maken. (HOP)

De universiteiten zetten de tering naar de nering. Het tweede paarse kabinet heeft hen voor de komende jaren een bezuiniging van driehonderd miljoen opgelegd. Maar uit de universitaire begrotingen voor het jaar 1999 blijkt dat de verliezen vooralsnog beperkt blijven.

Dat gaat niet vanzelf. De Landbouwuniversiteit Wageningen bijvoorbeeld slaagde er pas vorige week in een begroting op te stellen. Vreemd is dat niet, want Wageningen moet van minister Apotheker extra bezuinigen: zo’n 24 miljoen gulden in de komende vier jaar. Door diep in eigen vlees te snijden, hoopt Wageningen in 1999 desondanks een klein exploitatieoverschot (1,7 miljoen) te boeken.

Daarmee is Wageningen een van de drie universiteiten die uit de rode cijfers weet te blijven. De twee anderen die een overschotje begroot hebben zijn de Universiteit van Amsterdam (die 1,2 miljoen overhoudt) en de Technische Universiteit Eindhoven (4,7 miljoen).

De twee andere technische universiteiten zijn daarentegen koplopers op het gebied van tekorten. Beide zitten met een gat van bijna drie procent. Voor Twente betekent dat een tekort van 11,1 miljoen gulden, voor het veel grotere Delft zelfs 23 miljoen. Samen met Groningen (11 miljoen tekort) zorgen zij voor driekwart van de universitaire tekorten.

De universiteiten houden ondanks hun tekorten nog honderden miljoenen guldens aan reserves over. De Universiteit Twente bijvoorbeeld zegt met zoveel woorden dat haar reserves wel een stootje kunnen hebben. Een deel ervan wil Twente gebruiken voor vernieuwingen. Alleen zo kan ze voorkomen dat ze zich over een paar jaar echt zorgen moet maken. (HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.