Onderwijs

Universiteit Leiden mag tweedejaars van ‘unieke’ opleiding wegsturen

Bij sommige unieke opleidingen mag de Universiteit Leiden trage studenten wegsturen aan het einde van hun tweede studiejaar. Want zo uniek zijn die opleidingen niet, vindt minister Bussemaker.


Een maand geleden ontstond ophef, omdat Leiden wil experimenteren met een bindend studieadvies voor trage tweedejaars studenten. De universiteit wil dat ook doen bij opleidingen die volgens haar eigen voorlichting ‘uniek’ zijn.In de Tweede Kamer ligt het experiment met een bindend studieadvies voor tweedejaars studenten gevoelig. Als iemand al twee jaar studeert aan een driejarige bachelor, mag je die dan nog wegsturen? De Kamer ging alleen akkoord als zogenaamde unica werden uitgesloten. Dat zijn opleidingen die je maar op één plaats in Nederland kunt studeren, waaronder enkele kleine talen.Dus waarom zou Leiden dan studenten wegsturen van pakweg Islamstudie (“uniek in Nederland en West-Europa”) of Russische studies (“kun je alleen in Leiden studeren”)? Kamerlid Mohammed Mohandis van de PvdA stelde schriftelijke vragen aan de minister.“Naar aanleiding van de krantenberichten heeft Universiteit Leiden toegelicht dat zij op haar websites inderdaad een aantal opleidingen ‘uniek’ noemt”, aldus minister Bussemaker, “maar daarmee doelt op een bijzonder accent in een opleiding ten opzichte van het opleidingsaanbod in hetzelfde vakgebied zoals dat elders in Nederland wordt aangeboden.”Als Leiden van een unieke studie spreekt, gaat het volgens haar om “accentverschillen”. En dan heeft minister Bussemaker er geen problemen mee. “Voor de opleidingen die door Universiteit Leiden niet zijn uitgesloten van deelname aan het experiment, zijn elders in Nederland alternatieven die in hoge mate hetzelfde vakgebied bestrijken”, stelt ze. “Studenten kunnen een dergelijke opleiding volgen, indien zij niet onder de werking van het experiment in Leiden willen vallen.”Dus ziet ze geen reden om het experiment in Leiden aan te passen. Het zou ook gezichtsverlies voor het ministerie betekenen als ze anders had geoordeeld. Het experiment was immers al goedgekeurd.Ruim een week na de ophef over de trage tweedejaars tikte Bussemaker de Leidse rechtenfaculteit op de vingers, die trage vijfdejaars studenten wilde wegsturen door hun studiepunten te laten vervallen en geen herkansing te bieden. Dat druist tegen de wet in, aldus de minister.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.