Onderwijs

Universiteit Amsterdam mikt op fusie met hbo

De Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam willen een oriëntatiejaar starten voor scholieren die twijfelen tussen hbo of wo.

De Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam willen een oriëntatiejaar starten voor scholieren die twijfelen tussen hbo of wo.
Mengvorm

Op termijn willen de onderwijsinstellingen zelfs fuseren. Maar minister Ritzen is er fel tegen dat hogescholen en universiteiten een ‘mengvorm’ beginnen. Over een oriëntatiejaar dat de instellingen en de studenten zelf betalen heeft de minister echter niets te zeggen.

De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam willen dat studenten sneller op de juiste plek komen. Nu verspelen twijfelaars soms een heel jaar door een foute keuze. Na de zomervakantie start, volgens plan, het oriëntatiejaar met vijftig aspirant-studenten. Die krijgen geen studiebeurs, maar wel hulp bij het vinden van een deeltijdbaantje. Om eerstejaars beter naar elkaar te verwijzen zullen universiteit en hogeschool ook hun propedeuses aanpassen: eerstejaars economie en rechten volgen vanaf 1999 zowel hbo- als wo-modules maken tentamens op twee niveaus.

Nauwe samenwerking met het hbo is in Delft geen onbekende gedachte. Het Delftse cvb overwoog enkele jaren geleden zelfs een eigen hbo-opleiding te beginnen, om zo een betere doorverwijzing van studenten te bewerkstelligen. Daar kwam het toen niet van. Delft werkt nu aan een ander plan, waarin de stroom van en naar het hbo beter geregeld is. ,,Maar we vinden wel dat het onderscheid moet blijven”, aldus voorzitter De Voogd.

Studentenbond ISO is niet enthousiast over het Amsterdamse plan, maar collegabond LSVb wel. LSVb vindt de tijd rijp voor een fusie tussen het hbo en wo, omdat universiteiten nu al louter beroepsgerichte opleidingen aanbieden, zoals rechten en medicijnen. (HOP/MtW)

De Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam willen een oriëntatiejaar starten voor scholieren die twijfelen tussen hbo of wo.
Mengvorm

Op termijn willen de onderwijsinstellingen zelfs fuseren. Maar minister Ritzen is er fel tegen dat hogescholen en universiteiten een ‘mengvorm’ beginnen. Over een oriëntatiejaar dat de instellingen en de studenten zelf betalen heeft de minister echter niets te zeggen.

De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam willen dat studenten sneller op de juiste plek komen. Nu verspelen twijfelaars soms een heel jaar door een foute keuze. Na de zomervakantie start, volgens plan, het oriëntatiejaar met vijftig aspirant-studenten. Die krijgen geen studiebeurs, maar wel hulp bij het vinden van een deeltijdbaantje. Om eerstejaars beter naar elkaar te verwijzen zullen universiteit en hogeschool ook hun propedeuses aanpassen: eerstejaars economie en rechten volgen vanaf 1999 zowel hbo- als wo-modules maken tentamens op twee niveaus.

Nauwe samenwerking met het hbo is in Delft geen onbekende gedachte. Het Delftse cvb overwoog enkele jaren geleden zelfs een eigen hbo-opleiding te beginnen, om zo een betere doorverwijzing van studenten te bewerkstelligen. Daar kwam het toen niet van. Delft werkt nu aan een ander plan, waarin de stroom van en naar het hbo beter geregeld is. ,,Maar we vinden wel dat het onderscheid moet blijven”, aldus voorzitter De Voogd.

Studentenbond ISO is niet enthousiast over het Amsterdamse plan, maar collegabond LSVb wel. LSVb vindt de tijd rijp voor een fusie tussen het hbo en wo, omdat universiteiten nu al louter beroepsgerichte opleidingen aanbieden, zoals rechten en medicijnen. (HOP/MtW)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.