Buiten de campus

Umc’s willen groter deel OCW-geld

De academische ziekenhuizen hopen dat minister Dijkgraaf de verschuiving van onderwijs- en onderzoeksgeld naar de technische universiteiten en de bètafaculteiten ongedaan zal maken. De Nederlandse federatie van universitair medische centra (NFU) reageert op de ‘hoofdlijnenbrief’ van minister Dijkgraaf over het hoger onderwijs en de wetenschap. Over de verschoven ‘Van Rijn-gelden’ – vernoemd naar de commissie die dit adviseerde – meldt hij daarin niets.

Het vorige kabinet heeft quick and dirty geld verschoven naar exacte en technische wetenschappen, omdat die in de knel zouden komen door het toenemende aantal studenten en deze opleidingen dreigden met studentenstops. Het besluit om de verdeling van gelden aan te passen, ging ten koste van de alfa-, gamma-, en medische studies. Nu het kabinet meer geld aan de wetenschap gaat besteden, kan die herverdeling weer ongedaan worden gemaakt, redeneert de NFU. (HOP, HC)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.