Campus

Uit de kunst

Vriendschap . Op za. 28 en zo. 29 maart, en za. 4 en zo. 5 april organiseert Studium Generale een themaproject over vriendschap.

Het programma bestaat uit lezingen en debat, films en een studiegroep. Daarnaast wordt er ook een theaterworkshop gehouden. Het doel van deze workshop is om aan de hand van bestaande (proza, gedichten en liedteksten) en nieuwe gemaakte (eigen) teksten een theatrale productie te maken over vriendschap. Als het resultaat van de workshop voldoet aan de eisen van deelnemers en begeleiding zal een presentatie voor publiek worden georganiseerd. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een basiscursus van de Delftse Komedie hebben gedaan of al enige andere podiumervaring hebben. Na aanmelding zal een kort intakegesprek met begeleider Johan den Hartog plaatsvinden. Opgave en inlichtingen: 015-2785235.

Münster . Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de Vrede van Münster is getekend. Daarmee was de strijd tussen Spanje en de Noordelijke Nederlanden definitief in het voordeel van de laatse beslecht. Het Legermuseum en Het Prinsenhof besteden beide aandacht aan de Vrede van Münster. Het Legermuseum exposeert onder andere wapens, uitrustingsstukken en tactische geschriften. Het Prinsenhof richt zich op de schilderkunst uit die periode waarin oorlog en vrede centraal staan.

Zuid-Afrika . Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) heeft het initiatief genomen om de cultuur van een land buiten Europa centraal te stellen. De eerste manifestatie die in dat kader wordt gehouden gaat over Zuid-Afrika. De komst van Jan van Riebeeck in 1652 in de Kaap heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de geschiedenis van het gebied, met als dieptepunt de apartheidspolitiek. Sinds Nelson Mandela in 1994 president is, waait er een nieuwe wind door het land. Onder de titel ‘South African Seasons’ wordt in het NAi een manifestatie gehouden over de architectuur, stedenbouw en cultuur van Zuid-Afrika. Andere Rotterdamse instellingen werken ook mee, zodat er tal van activiteiten plaatsvinden op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, film, dans en poëzie. Daarmee wil het NAi benadrukken dat architectuur een belangrijk onderdeel vormt van de cultuur van een land. De manifestatie wordt vr. 13 maart officieel geopend door de minister van Volkshuisvesting van Zuid-Afrika, mevrouw Sanki Mthembi-Mahanyele. Het NAi begint de manifestatie, die een jaar zal duren, met de installatie ‘Home’ van Andries Botha en ‘Landscape’, een twintig meter lange tekening van Johannesburg van Titus Matiyane. Verder is de tentoonstelling ‘Housing Generator; een onderzoek naar de nieuwe Zuid-Afrikaanse stad’ van de Academie van Bouwkunst in Rotterdam te zien met de resultaten van de gelijknamige prijsvraag.

Leven in een technotoop . Uitgezonderd enkele stadstaten, is Nederland het meest kunstmatige land ter wereld. Het toenemend protest tegen de verdere aantasting van het landschap, duidt eropdat het eigenlijk al te laat is. Vooral door het vermaledijde beleid van de gebundelde deconcentratie in de jaren zeventig is de grens tussen stad en land definitief vervaagd. Het gevolg is dat de steden niet echt stedelijk zijn en het land niet echt landelijk. Ons milieu is verregaand vertechnologiseerd. Zozeer, dat veel buitensporten tegenwoordig indoor worden beoefend. Op de vraag wat het betekent om in een technologische cultuur te leven, zal aanstaande di. 17 maart om 20.00 uur in het Cultureel Centrum worden ingegaan door dr. Jaap Gruppelaar. De titel van zijn lezing luidt: ‘De auto is milieu! Of niet soms? Natuur in de context van een technologische cultuur.’ Gruppelaar is directeur van het Centrum voor Ethiek van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met filosofische vraagstukken inzake moderniteit.

Vriendschap . Op za. 28 en zo. 29 maart, en za. 4 en zo. 5 april organiseert Studium Generale een themaproject over vriendschap. Het programma bestaat uit lezingen en debat, films en een studiegroep. Daarnaast wordt er ook een theaterworkshop gehouden. Het doel van deze workshop is om aan de hand van bestaande (proza, gedichten en liedteksten) en nieuwe gemaakte (eigen) teksten een theatrale productie te maken over vriendschap. Als het resultaat van de workshop voldoet aan de eisen van deelnemers en begeleiding zal een presentatie voor publiek worden georganiseerd. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een basiscursus van de Delftse Komedie hebben gedaan of al enige andere podiumervaring hebben. Na aanmelding zal een kort intakegesprek met begeleider Johan den Hartog plaatsvinden. Opgave en inlichtingen: 015-2785235.

Münster . Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de Vrede van Münster is getekend. Daarmee was de strijd tussen Spanje en de Noordelijke Nederlanden definitief in het voordeel van de laatse beslecht. Het Legermuseum en Het Prinsenhof besteden beide aandacht aan de Vrede van Münster. Het Legermuseum exposeert onder andere wapens, uitrustingsstukken en tactische geschriften. Het Prinsenhof richt zich op de schilderkunst uit die periode waarin oorlog en vrede centraal staan.

Zuid-Afrika . Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) heeft het initiatief genomen om de cultuur van een land buiten Europa centraal te stellen. De eerste manifestatie die in dat kader wordt gehouden gaat over Zuid-Afrika. De komst van Jan van Riebeeck in 1652 in de Kaap heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de geschiedenis van het gebied, met als dieptepunt de apartheidspolitiek. Sinds Nelson Mandela in 1994 president is, waait er een nieuwe wind door het land. Onder de titel ‘South African Seasons’ wordt in het NAi een manifestatie gehouden over de architectuur, stedenbouw en cultuur van Zuid-Afrika. Andere Rotterdamse instellingen werken ook mee, zodat er tal van activiteiten plaatsvinden op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, film, dans en poëzie. Daarmee wil het NAi benadrukken dat architectuur een belangrijk onderdeel vormt van de cultuur van een land. De manifestatie wordt vr. 13 maart officieel geopend door de minister van Volkshuisvesting van Zuid-Afrika, mevrouw Sanki Mthembi-Mahanyele. Het NAi begint de manifestatie, die een jaar zal duren, met de installatie ‘Home’ van Andries Botha en ‘Landscape’, een twintig meter lange tekening van Johannesburg van Titus Matiyane. Verder is de tentoonstelling ‘Housing Generator; een onderzoek naar de nieuwe Zuid-Afrikaanse stad’ van de Academie van Bouwkunst in Rotterdam te zien met de resultaten van de gelijknamige prijsvraag.

Leven in een technotoop . Uitgezonderd enkele stadstaten, is Nederland het meest kunstmatige land ter wereld. Het toenemend protest tegen de verdere aantasting van het landschap, duidt eropdat het eigenlijk al te laat is. Vooral door het vermaledijde beleid van de gebundelde deconcentratie in de jaren zeventig is de grens tussen stad en land definitief vervaagd. Het gevolg is dat de steden niet echt stedelijk zijn en het land niet echt landelijk. Ons milieu is verregaand vertechnologiseerd. Zozeer, dat veel buitensporten tegenwoordig indoor worden beoefend. Op de vraag wat het betekent om in een technologische cultuur te leven, zal aanstaande di. 17 maart om 20.00 uur in het Cultureel Centrum worden ingegaan door dr. Jaap Gruppelaar. De titel van zijn lezing luidt: ‘De auto is milieu! Of niet soms? Natuur in de context van een technologische cultuur.’ Gruppelaar is directeur van het Centrum voor Ethiek van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij houdt zich bezig met filosofische vraagstukken inzake moderniteit.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.