Onderwijs

U-raad wil greep op externe advieskosten

De universiteitsraad poogt opnieuw zicht te krijgen op de uitgaven die het college van bestuur doet aan externe adviseurs. Het afgelopen jaar liepen deze kosten op tot meer dan tien miljoen gulden.

br />
Dat geld is niet altijd goed besteed, vindt personeelspartij TU 2000. ,,De adviezen die door externen zijn opgesteld voor de reorganisatie van het Bureau zijn uiteindelijk in de prullenbak verdwenen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden”, aldus fractievoorzitter J. van Meer. Hij vindt ook dat de universiteitsraad niet goed geïnformeerd wordt over het nut en de noodzaak van de adviezen van derden.

De u-raad krijgt jaarlijks een overzicht waarop alle uitgaven aan externe adviseurs vermeld staan. Ook een psychologische test van een nieuwe medewerker valt daar bijvoorbeeld onder. ,,En dat bedoelen we niet”, zegt J. van Meer. ,,De lijsten zijn hopeloos vervuild. We willen weten wat er uitgegeven wordt aan adviezen die betrekking hebben op reorganisaties.”

TU 2000 wilde het college van bestuur daarom binden aan de uitspraken die al in 1992 zijn gedaan. Toen nam de u-raad een motie aan, waarin stond dat het college eerst intern de nodige deskundigheid moet opzoeken voordat het dure adviesbureaus inschakelt. Bovendien moet het college de raad inzicht verschaffen in de kosten en de functie van externe adviezen, aldus die motie.

Gesteund door u-raadsleden van andere fracties, stelde TU 2000 deze maand een initiatiefvoorstel op, waarbij de oude motie als formeel ‘besluit’ wordt voorgelegd. Een motie kan het cvb negeren, maar aan een besluit is het gebonden. Na overleg in het presidium is echter afgesproken het intiatiefvoorstel voorlopig aan te houden. Het college krijgt tot 24 april de tijd om met een eigen voorstel te komen. (A.d.J.)

De universiteitsraad poogt opnieuw zicht te krijgen op de uitgaven die het college van bestuur doet aan externe adviseurs. Het afgelopen jaar liepen deze kosten op tot meer dan tien miljoen gulden.

Dat geld is niet altijd goed besteed, vindt personeelspartij TU 2000. ,,De adviezen die door externen zijn opgesteld voor de reorganisatie van het Bureau zijn uiteindelijk in de prullenbak verdwenen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden”, aldus fractievoorzitter J. van Meer. Hij vindt ook dat de universiteitsraad niet goed geïnformeerd wordt over het nut en de noodzaak van de adviezen van derden.

De u-raad krijgt jaarlijks een overzicht waarop alle uitgaven aan externe adviseurs vermeld staan. Ook een psychologische test van een nieuwe medewerker valt daar bijvoorbeeld onder. ,,En dat bedoelen we niet”, zegt J. van Meer. ,,De lijsten zijn hopeloos vervuild. We willen weten wat er uitgegeven wordt aan adviezen die betrekking hebben op reorganisaties.”

TU 2000 wilde het college van bestuur daarom binden aan de uitspraken die al in 1992 zijn gedaan. Toen nam de u-raad een motie aan, waarin stond dat het college eerst intern de nodige deskundigheid moet opzoeken voordat het dure adviesbureaus inschakelt. Bovendien moet het college de raad inzicht verschaffen in de kosten en de functie van externe adviezen, aldus die motie.

Gesteund door u-raadsleden van andere fracties, stelde TU 2000 deze maand een initiatiefvoorstel op, waarbij de oude motie als formeel ‘besluit’ wordt voorgelegd. Een motie kan het cvb negeren, maar aan een besluit is het gebonden. Na overleg in het presidium is echter afgesproken het intiatiefvoorstel voorlopig aan te houden. Het college krijgt tot 24 april de tijd om met een eigen voorstel te komen. (A.d.J.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.