Onderwijs

Twee op de drie eerstejaars mogen door

Tweederde van de eerstejaars TU-studenten heeft afgelopen zomer voldoende studiepunten gehaald voor het bindend studie advies. Dat aantal is al drie jaar stabiel.


Een op de vijf eerstejaars studenten kreeg onlangs een negatief bindend studieadvies (bsa). Dat betekent dat 605 van de 3034 studenten in september niet aan hun tweede jaar mochten beginnen. Elf procent haakte voortijdig af. 


Vóór de hertentamens van augustus had nog maar 39 procent zijn dertig studiepunten gehaald. Dat percentage is vrijwel onveranderd sinds de invoering van het bsa in 2009.


De faculteit 3mE deelde vóór de hertentamens relatief de minste positieve adviezen uit: 27 procent. Vorig jaar was dat nog 37 procent. “Studenten maakten een week voor het tentamen hun boek open”, zegt directeur onderwijs prof.dr.ir. Hans Hellendoorn. “Zij moeten harder werken en wij als faculteit moeten het curriculum beter stroomlijnen.”


Om studenten beter bij de les te houden begint 3mE dit jaar met digitale tussentoetsen bij alle vakken en projecten. Die toetsen tellen voor twintig procent mee bij het eindcijfer. Wie slecht scoort moet naar de studieadviseur. Ook geldt in het eerste kwartaal van het vak materiaalkunde voor maritieme techniek een aanwezigheidsplicht en de plicht het huiswerk in te leveren vóór het college. 


Studenten 3mE hebben afgelopen zomer nog wel keihard geblokt voor hun hertentamens: uiteindelijk kreeg toch nog 68 procent een positief bsa. Bij kampioen Bouwkunde was dat 85 procent.


Het hoogste percentage negatieve adviezen werd uiteindelijk uitgedeeld bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek: bijna één op de drie eerstejaars mag daar niet met het tweede jaar doorgaan. ‘Te veel’, vindt onderwijsdirecteur Aldert Kamp.


Hoe dat komt, weet Kamp niet. “Ik denk dat het een combinatie is. Allereerst van instroom: voor sommigen is luchtvaart- en ruimtevaarttechniek te hoog gegrepen. Er zijn ook mensen voor wie dit toch niet de juiste studie is. Daarnaast moeten we in de voorlichting goed de zwaarte van het programma aangeven. Het is een stevige studie die blijkbaar niet voor iedereen is weggelegd.”


Gold voor de vorige eerstejaars nog dat zij dertig van de zestig studiepunten moesten halen, in het huidige collegejaar moeten eerstejaars 45 studiepunten halen. Verwacht Kamp aan het eind van dit collegejaar een slagveld? “Dat weten we niet. Studenten zijn heel berekenend. Op het moment dat je de norm verhoogt gaan studenten er naar handelen.”


Volgens Kamp was dat in Leiden het geval, waar het bsa omhoog ging en er nauwelijks verschil was in bsa-rendement. “Bij de Erasmus Universiteit was een pilot bij één opleiding waarbij het bsa naar zestig studiepunten ging: het aantal studenten dat de propedeuse-in-1-jaar haalde is omhoog geknald.”


“Of dat 1-op-1 te extrapoleren is naar technische studies, weet ik niet”, zegt Kamp. “Het afgelopen jaar hadden we selectie vanwege de numerus fixus, dus slechter zal het niet worden. Vanaf komend jaar hebben we ook nieuwe modules waarbinnen je onvoldoendes kunt compenseren.”


De faculteit had voor het collegejaar 2010-2011 net een nieuw curriculum gemaakt en een vak voor eerstejaars geschrapt. “We nemen allerlei maatregelen en hebben betere studiebegeleiding, maar sommige studenten zitten daar niet op te wachten, totdat ze hun neus stoten. We hebben nu een training study skills & guidance.”


Kamp blijft het ‘spannend’ vinden, maar is positief gestemd voor komend jaar. “Ik denk dat de mentaliteit toch verandert De eerste geluiden van mensen die college geven, is dat studenten serieuzer lijken dan in de jaren daarvoor.”

 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.