Opinie

Twee maten

Graag wil ik even reageren op het ingezonden stuk ‘Rectorbenoeming’ van Monique de Groot van Oras, Delta 32 van 18 oktober 2001. In het betreffende stuk wordt gesteld dat er bij juridische aangelegenheden binnen de TU Delft met twee maten wordt gemeten.

Om die stelling te onderbouwen wordt de kwestie rond de facultaire studentenraad (fsr) bij de faculteit OCP aangehaald waarin de studenten van Leeghwater (werktuigbouw) niet vertegenwoordigd zijn.

Naar mijn mening (voorzitter van het stembureau OCP) zijn de werktuigbouwstudenten niet vertegenwoordig in de fsr omdat Leeghwater niet de benodigde zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Twee dagen voor het verstrijken van de inleverdatum had men zelfs nog niet de moeite genomen een kandidatenlijst af te halen. Ik heb de kandidatenlijst persoonlijk langs gebracht en medegedeeld dat men nog twee dagen had te gaan. Twaalf dagen na de inlevertermijn mocht ik via de interne TU post een onvolledige kandidatenlijst ontvangen. Onvolledig omdat men verzuimd had de kandidatenlijst te ondersteunen met vijf kiesgerechtigde (niet kandidaat) studenten. Desondanks zijn de indieners nog in de gelegenheid gesteld dit te corrigeren, anders had men niet in beroep kunnen gaan.

De centrale commissie voor bezwaarschriften wordt voorgezeten door een onpartijdig iemand van buiten de TU (kantonrechter Delft). De centrale commissie heeft het beroep in behandeling genomen en het lokále stembureau geadviseerd het beroep te verwerpen. Het lokale stembureau heeft het advies overgenomen. Hierop heeft het college van bestuur geen invloed kunnen uitoefenen.

.aut Ir. W. Smit, voorzitter van het stembureau OCP

Graag wil ik even reageren op het ingezonden stuk ‘Rectorbenoeming’ van Monique de Groot van Oras, Delta 32 van 18 oktober 2001. In het betreffende stuk wordt gesteld dat er bij juridische aangelegenheden binnen de TU Delft met twee maten wordt gemeten. Om die stelling te onderbouwen wordt de kwestie rond de facultaire studentenraad (fsr) bij de faculteit OCP aangehaald waarin de studenten van Leeghwater (werktuigbouw) niet vertegenwoordigd zijn.

Naar mijn mening (voorzitter van het stembureau OCP) zijn de werktuigbouwstudenten niet vertegenwoordig in de fsr omdat Leeghwater niet de benodigde zorgvuldigheid in acht heeft genomen. Twee dagen voor het verstrijken van de inleverdatum had men zelfs nog niet de moeite genomen een kandidatenlijst af te halen. Ik heb de kandidatenlijst persoonlijk langs gebracht en medegedeeld dat men nog twee dagen had te gaan. Twaalf dagen na de inlevertermijn mocht ik via de interne TU post een onvolledige kandidatenlijst ontvangen. Onvolledig omdat men verzuimd had de kandidatenlijst te ondersteunen met vijf kiesgerechtigde (niet kandidaat) studenten. Desondanks zijn de indieners nog in de gelegenheid gesteld dit te corrigeren, anders had men niet in beroep kunnen gaan.

De centrale commissie voor bezwaarschriften wordt voorgezeten door een onpartijdig iemand van buiten de TU (kantonrechter Delft). De centrale commissie heeft het beroep in behandeling genomen en het lokále stembureau geadviseerd het beroep te verwerpen. Het lokale stembureau heeft het advies overgenomen. Hierop heeft het college van bestuur geen invloed kunnen uitoefenen.

.aut Ir. W. Smit, voorzitter van het stembureau OCP

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.