Onderwijs

TU verwacht 3000 boetes

De TU Delft verwacht dat zo’n drieduizend studenten in september de langstudeerboete moeten betalen. Studenten stellen hun herinschrijving voor het komend collegejaar uit.


 


De centrale studentenadministratie van de universiteit heeft nu ongeveer tien procent minder afgeronde herinschrijvingen dan vorig jaar rond deze tijd. De deadline voor (her)inschrijven is 30 september.


Alida van der Ster, hoofd centrale studentenadministratie, begrijpt dit uitstelgedrag van studenten. “Het kunnen bachelorstudenten zijn die nog wachten op hun resultaten. Het kan ook aan alle politieke onrust van afgelopen week liggen, waardoor studenten denken: ik ga nog geen machtiging tekenen voor het verhoogde collegegeld als de politiek er nog niet uit is.”


Studenten die denken hun bachelor te hebben gehaald en een master willen doen, raadt Van der Ster aan om zich alvast aan te melden voor hun master.  “Als je in september nog een bachelorvak moet doen, moet je je inschrijven voor een bachelor. Je zou daarnaast ook alvast een verzoek kunnen doen voor inschrijving voor de master.”


Studenten lopen volgens de administratie geen risico om dubbel ingeschreven te staan en later wellicht een boete te krijgen.  “Zolang ze de bachelor niet gehaald hebben, worden ze niet voor de master ingeschreven”, zegt administratief medewerker Aurelie Klein. “Ze staan dan voor de master aangemeld en voor de bachelor ingeschreven. Als je aangemeld bent, ben je nog niet ingeschreven. Zodra we de datum van afstuderen hebben, worden studenten als master ingeschreven.  En als ze teveel hebben betaald, wordt dat automatisch teruggestort.”


Voor studenten die vóór 1 september 2012 recht hadden op een premasterinschrijving geldt een overgangsregeling tot 1 september 2013.


Alle premasterstudenten die gebruik willen maken van deze overgangsregeling schrijven zich per 1 september 2012 in als bachelorstudent. Zij krijgen tot uiterlijk 31 augustus 2013 de mogelijkheid om naast de bacheloropleiding mastervakken te volgen, mits zij ook ingeschreven staan als master. Dit betekent wel dat de inschrijving twee keer telt voor de langstudeerdersregeling.  


Veel studenten bellen met vragen over de langstudeerregeling. De TU heeft een extra medewerker langstuderen in dienst genomen en een apart mailadres ingesteld (langstuderen@tudelft.nl). Antwoorden op veel gestelde vragen zijn te vinden op de website van de centrale studentenadministratie.


Studenten willen vooral weten waarom ze de boete krijgen en hoe ze die het beste kunnen betalen. Ze moeten via Studielink aangeven of ze het collegegeld en het verhoogd collegegeld (‘de boete’) in één keer of in termijnen betalen en of ze de universiteit machtigen om te innen. De TU int automatisch rond de 24e van de maand.


Als studenten de universiteit niet willen machtigen, moeten ze het gehele bedrag voor 1 september overgemaakt hebben aan de TU. 


Overigens heeft de TU dit jaar al ruim drie miljoen euro minder van de minister gekregen. Dit bedrag is berekend aan de hand van het aantal langstudeerders van september 2010. Dat bleken er uiteindelijk 3374 te zijn en dit getal werd vermenigvuldigd met viermaal (september tot en met december) een verhoogd collegegeld van 255 euro (‘de boete’) per maand.


Voor de begroting 2013 is het aantal langstudeerders per september 2011 gehanteerd. Aan de TU Delft waren dat er 3288 en daarom zal de universiteit in 2013 zo’n tien miljoen euro minder van het ministerie binnenkrijgen als de politiek de langstudeerregeling voorlopig handhaaft. Dit bedrag verdient de universiteit straks deels terug door het innen van het verhoogde collegegeld.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.