Onderwijs

TU treedt toe tot samenwerkingsverband PV

Solliance is een samenwerkingsverband gericht op industriële toepassing van dunnefilm technologie voor zonnecellen. Het zwaartepunt lag tussen Eindhoven, Leuven en Aken. Nu heeft Delft zich erbij aangesloten.

Oorspronkelijk was Solliance een door de provincie Noord-Brabant gesteund initiatief waaraan de TU Eindhoven, TNO, ECN, het Eindhovense Holst Centre, micro-elektronicalab Imec en het Duitse onderzoekscentrum Julich deelnamen. Nu hebben de TU Delft en de Universiteit van Hasselt zich daarbij gevoegd. Solliance stimuleert onderzoek en ontwikkeling van dunne film zonnecellen – in vaktermen aangeduid als photovoltaic (PV) techniek.

Het samenwerkingsverband richt zich op onderzoek naar nieuwe materialen en concepten, de ontwikkeling van massaproductietechnologie, ontwerpen van nauwkeurige productie-eenheden en adequate procescontrole. Doel is om het rendement van zonnecellen te verhogen en de kostprijs te verlagen. Samen met de industrie ontwikkelt de alliantie pre-pilot productieapparatuur.

Ook legt het samenwerkingsverband de nadruk op de ontwikkeling van duurzame productietechnologieën en het gebruik van duurzame materialen.

De groep van Prof.dr.ir. Miro Zeman (EWI) werkt met TNO en TU Eindhoven samen om extra dunne CIGS (Koper-indium-galliumselenide) zonnecellen te ontwikkelen. Lichtabsorptie is essentieel om de prestatie van die dunne cellen te verhogen en de expertise van TU Delft op het gebied van lichtmanagement draagt daartoe bij. Om elektriciteit met zonnecellen lang genoeg te genereren is inzicht in de degradatie van zonnecellen belangrijk. TU Delft heeft samen met TNO modellen ontwikkeld die de degradatiemechanismen van de CIGS zonnecellen met betrekking tot de invloed van vocht, temperatuur en belichting beschrijven.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.