Onderwijs

TU stuurt aan op bindend studieadvies

In het kader van verdergaande samenwerking met Leiden wil ook de TU een bindend studieadvies invoeren. De studenten hebben zich al tegen verklaard.

Na eerder een overeenkomst met Rotterdam gesloten te hebben, wil de TU nu ook intensief gaan samenwerken met de Universiteit Leiden. Leiden en Delft zitten al langer samen in de biotechnologie, maar willen dat nu uitbreiden tot life sciences en medische technologie.

Een opvallend element in de overeenkomst is het voornemen om te komen tot een gezamenlijk studiesysteem, dat per 1 september 2001 zou moeten ingaan. Het Leidse systeem, met een bindend studieadvies, dient daarbij als uitgangspunt. Rector magnificus Wakker liet vorig jaar al weten een voorstander te zijn van zo’n bindend advies, een standpunt dat hij tijdens overleg met de studentenraad vorige week nogmaals herhaalde. Wakker zou studenten na negen maanden een zwaarwegend studie-advies willen geven. Wie na veertien maanden nóg geen 21 studiepunten verzameld heeft, moet de universiteit verlaten.

,,Extreem verontwaardigd”, vat VSSD-bestuurslid Olaf Verheij de eerste reactie van de studentenvakbond samen. ,,Het is hier geen kleuterschool. In een academische omgeving moeten mensen zelf tot het inzicht komen dat ze iets niet kunnen. Bovendien dwingen tempo- en prestatiebeurs al tot selectie en is de TU gezien de huidige studentenaantallen helemaal niet in de positie om studenten onnodig weg te sturen. En dat risico loop je wel, zolang je onderwijssysteem niet verschoond is van fouten.”

Ook studentenraadsvoorzitter Flip van Dijk ziet niets in een bindend advies. De SR schreef onlangs al een nota over de voor- en (vooral) nadelen van zo’n advies. ,,Het betekent een forse hoging van de belasting van studieadviseurs”, aldus Van Dijk. ,,In Leiden blijkt, hoewel ze dat zelf niet hardop zullen zeggen, dat de tentamens makkelijker worden, omdat niemand verantwoordelijk wil zijn voor het wegsturen van een student.”

Het belangrijkste argument voor een bindend advies is dat studenten niet langer jaren kunnen aanmodderen. Dat is noch voor de universiteit noch voor henzelf goed. Na aanvankelijk verzet is het advies in Leiden ingeburgerd geraakt. Onlangs kwamen studenten zelfs met het voorstel het advies strenger te maken.

De eerste aanzet tot samenwerking tussen Leiden en Delft werd vorig jaar mei gegeven. De beide universiteiten spraken toen af te willen samenwerken op zeven gebieden, waaronder personeelsbeleid, internationalisering en cursussen voor hoogbegaafden. In de jaren daarvoor was al met een zekere regelmaat sprake geweest van samenwerking, maar die kwam nooit van de grond.

Na eerder een overeenkomst met Rotterdam gesloten te hebben, wil de TU nu ook intensief gaan samenwerken met de Universiteit Leiden. Leiden en Delft zitten al langer samen in de biotechnologie, maar willen dat nu uitbreiden tot life sciences en medische technologie.

Een opvallend element in de overeenkomst is het voornemen om te komen tot een gezamenlijk studiesysteem, dat per 1 september 2001 zou moeten ingaan. Het Leidse systeem, met een bindend studieadvies, dient daarbij als uitgangspunt. Rector magnificus Wakker liet vorig jaar al weten een voorstander te zijn van zo’n bindend advies, een standpunt dat hij tijdens overleg met de studentenraad vorige week nogmaals herhaalde. Wakker zou studenten na negen maanden een zwaarwegend studie-advies willen geven. Wie na veertien maanden nóg geen 21 studiepunten verzameld heeft, moet de universiteit verlaten.

,,Extreem verontwaardigd”, vat VSSD-bestuurslid Olaf Verheij de eerste reactie van de studentenvakbond samen. ,,Het is hier geen kleuterschool. In een academische omgeving moeten mensen zelf tot het inzicht komen dat ze iets niet kunnen. Bovendien dwingen tempo- en prestatiebeurs al tot selectie en is de TU gezien de huidige studentenaantallen helemaal niet in de positie om studenten onnodig weg te sturen. En dat risico loop je wel, zolang je onderwijssysteem niet verschoond is van fouten.”

Ook studentenraadsvoorzitter Flip van Dijk ziet niets in een bindend advies. De SR schreef onlangs al een nota over de voor- en (vooral) nadelen van zo’n advies. ,,Het betekent een forse hoging van de belasting van studieadviseurs”, aldus Van Dijk. ,,In Leiden blijkt, hoewel ze dat zelf niet hardop zullen zeggen, dat de tentamens makkelijker worden, omdat niemand verantwoordelijk wil zijn voor het wegsturen van een student.”

Het belangrijkste argument voor een bindend advies is dat studenten niet langer jaren kunnen aanmodderen. Dat is noch voor de universiteit noch voor henzelf goed. Na aanvankelijk verzet is het advies in Leiden ingeburgerd geraakt. Onlangs kwamen studenten zelfs met het voorstel het advies strenger te maken.

De eerste aanzet tot samenwerking tussen Leiden en Delft werd vorig jaar mei gegeven. De beide universiteiten spraken toen af te willen samenwerken op zeven gebieden, waaronder personeelsbeleid, internationalisering en cursussen voor hoogbegaafden. In de jaren daarvoor was al met een zekere regelmaat sprake geweest van samenwerking, maar die kwam nooit van de grond.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.