Onderwijs

‘TU-kennis inzetten in de praktijk’

Hij bekeek de dijken in de omgeving van Delft en zag dat er nog veel slechte stukken zijn. Universitair docent grondmechanica Stefan van Baars doet daarom mee aan de waterschapsverkiezingen voor het Hoogheemraadschap Delfland.

Waarom interesseert u zich voor het waterschap?

“Veel TU-medewerkers gebruiken hun wetenschappelijke kennis op andere posities in de maatschappij. Dat geldt ook voor mij. Ik ben universitair docent in de grondmechanica en ben veel bezig met dijken. Vanwege de problemen met de veendijken vorig jaar ben ik veel in het nieuws gekomen, onder andere in het NOS-Journaal, om uitleg te geven over de dijkdoorbraken in Wilnis, Rotterdam en Stein. Door het CDA werd ik gevraagd om me kandidaat te stellen voor het algemeen bestuur van het waterschap.”

Wat doet een waterschap eigenlijk?

“Het water in het gebied beheren en overstromingen voorkomen, oftewel: dijken bouwen en onderhouden. Een nieuwe taak is ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater goed mogelijk blijft.

Zijn de problemen inmiddels aangepakt?

Nee, veel dijken zijn in slechte staat. Ik heb onze eigen dijken van ons waterschap Delfland bekeken en ben flink geschrokken. Bij Vlaardingen liggen de verweerde zandzakken nog op de dijk. De dijk in Schipluiden die bezweek tijdens de droogte van vorig jaar, is nog steeds niet goed gerepareerd en sommige stukken dijk zijn te smal. Dus óf er is iets mis met de controle, óf er is helemaal geen controle. Dat is een slechte zaak.”

Hoe komt dat? Geldproblemen?

Volgens het Hoogheemraadschap Delfland is er aan geld geen gebrek, dus daar ligt het niet aan. Ook weet men al vanaf de zeventiger jaren dat veel dijkdelen afgekeurd zijn. Volgens de dijkgraaf zijn er op dit moment nog ‘slechts’ drie stukken in slechte staat met een totale lengte van 6,2 kilometer. Maar er wonen 1,3 miljoen mensen in dit waterschap die droge voeten willen houden, of zoals in het Westland droge voeten willen krijgen. De problemen moeten eens serieus worden aangepakt en daarvoor is deskundigheid nodig.”

Ik heb nog geen stembiljet in de bus gehad voor de verkiezingen.

Dat kan kloppen. Dat formulier krijg je nog. Stemmen gaat per post, daarom duren de verkiezingen ook van 25 september tot 6 oktober. Wist je trouwens dat het waterschap de oudste democratie van Nederland is?”

Waarom moeten wij op u stemmen?

“De kennis van technische mensen is belangrijk om de dijken goed te kunnen onderhouden. Eerst waren er veel ingenieurs in het waterschap, daarvoor zijn steeds meer biologen, economen en juristen in de plaats gekomen.”

Verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland, van 25 september tot en met 6 oktober.

www.delfland.nl

Stefan van Baars (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Waarom interesseert u zich voor het waterschap?

“Veel TU-medewerkers gebruiken hun wetenschappelijke kennis op andere posities in de maatschappij. Dat geldt ook voor mij. Ik ben universitair docent in de grondmechanica en ben veel bezig met dijken. Vanwege de problemen met de veendijken vorig jaar ben ik veel in het nieuws gekomen, onder andere in het NOS-Journaal, om uitleg te geven over de dijkdoorbraken in Wilnis, Rotterdam en Stein. Door het CDA werd ik gevraagd om me kandidaat te stellen voor het algemeen bestuur van het waterschap.”

Wat doet een waterschap eigenlijk?

“Het water in het gebied beheren en overstromingen voorkomen, oftewel: dijken bouwen en onderhouden. Een nieuwe taak is ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlaktewater goed mogelijk blijft.

Zijn de problemen inmiddels aangepakt?

Nee, veel dijken zijn in slechte staat. Ik heb onze eigen dijken van ons waterschap Delfland bekeken en ben flink geschrokken. Bij Vlaardingen liggen de verweerde zandzakken nog op de dijk. De dijk in Schipluiden die bezweek tijdens de droogte van vorig jaar, is nog steeds niet goed gerepareerd en sommige stukken dijk zijn te smal. Dus óf er is iets mis met de controle, óf er is helemaal geen controle. Dat is een slechte zaak.”

Hoe komt dat? Geldproblemen?

Volgens het Hoogheemraadschap Delfland is er aan geld geen gebrek, dus daar ligt het niet aan. Ook weet men al vanaf de zeventiger jaren dat veel dijkdelen afgekeurd zijn. Volgens de dijkgraaf zijn er op dit moment nog ‘slechts’ drie stukken in slechte staat met een totale lengte van 6,2 kilometer. Maar er wonen 1,3 miljoen mensen in dit waterschap die droge voeten willen houden, of zoals in het Westland droge voeten willen krijgen. De problemen moeten eens serieus worden aangepakt en daarvoor is deskundigheid nodig.”

Ik heb nog geen stembiljet in de bus gehad voor de verkiezingen.

Dat kan kloppen. Dat formulier krijg je nog. Stemmen gaat per post, daarom duren de verkiezingen ook van 25 september tot 6 oktober. Wist je trouwens dat het waterschap de oudste democratie van Nederland is?”

Waarom moeten wij op u stemmen?

“De kennis van technische mensen is belangrijk om de dijken goed te kunnen onderhouden. Eerst waren er veel ingenieurs in het waterschap, daarvoor zijn steeds meer biologen, economen en juristen in de plaats gekomen.”

Verkiezingen voor het nieuwe algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland, van 25 september tot en met 6 oktober.

www.delfland.nl

Stefan van Baars (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.