Opinie

TU heeft niets aan baby-Adsl

De TU moet geen Adsl-contract afsluiten met Babyxl. Dat vindt Jochem van Dieten, voorzitter van de Delftse studentenstichting Online Internet.

/strong>

Het artikel ‘TU vindt nieuwe Adsl-aanbieder’ in de Delta van 27 september maakt melding van waarschijnlijke continuering van Adsl-diensten door Babyxl. Na faillissement van Cistron Telecom stond de TU voor de keuze tussen: afzien van Adsl of baby-Adsl.

De telecommarkt is volop in beweging en er is nu al een beter alternatief in kwaliteit en prijs, dat volop mogelijkheden biedt voor innovatie.

Het huidige aanbod van Babyxl heeft grote tekortkomingen. Zo is de bandbreedte begrensd en wordt al het verkeer van de klanten over het Babyxl-netwerk afgeleverd in Amsterdam. Een alternatieve aanbieder heeft aangegeven dit in Delft te willen doen en kan daardoor afzien van elke kunstmatige begrenzing op bandbreedte, zelfs in het eigen netwerk. Het gros van de klanten woont in Delft en directe omgeving en maakt dus gebruik van een zeer klein deel van het netwerk. De bandbreedte voor de klant is dan niet meer maximaal 2 Mbit per seconde, maar kan minimaal 2 Mbit/s. Voor nieuwe ict-onderwijstoepassingen (Icto) zoals streaming video met VHS-kwaliteit is minimaal 1,5 Mbit/s noodzakelijk. In het verleden koos 85 procent van de studenten en medewerkers voor een bandbreedte van 0,5 Mbit/s; dit zal in de baby-Adsl-variant niet veel anders zijn. Door tevens een ‘exclusiviteitclausule’ van Babyxl te accepteren, zal dit innovatie en videocollege op afstand voor de op Adsl aangewezen studenten onmogelijk maken. De voorwaarde van minimaal 2 Mbit/s downstream zoals gesteld in de Gigaport-Adsl access-pilot was hierop gebaseerd.

De prijs van het huidige aanbod is ook discutabel. Natuurlijk is het een voordeel dat het netwerkverkeer met een koppeling in Amsterdam over Surfnet filevrij aansluit op internet. Het is echter een voorziening die niet door Babyxl wordt betaald en dus een lagere prijs zou rechtvaardigen. Het risico bestaat dat studenten gezien de commerciële prijzen van baby-Adsl alsnog kiezen voor een aanbod elders, dat over een jaar zelfs zonder subsidie goedkoper is.

Het heeft er dus alle schijn van dat de TU Delft een slecht aanbod op hoofdlijnen heeft geaccepteerd bij gebrek aan keuzen. Nu de keuze zich aandient zou de TU Delft er verstandig aan doen deze te heroverwegen en compromisloos te kiezen voor kwaliteit.

Voorzitter Online Internet, student scheikunde

De TU moet geen Adsl-contract afsluiten met Babyxl. Dat vindt Jochem van Dieten, voorzitter van de Delftse studentenstichting Online Internet.

Het artikel ‘TU vindt nieuwe Adsl-aanbieder’ in de Delta van 27 september maakt melding van waarschijnlijke continuering van Adsl-diensten door Babyxl. Na faillissement van Cistron Telecom stond de TU voor de keuze tussen: afzien van Adsl of baby-Adsl.

De telecommarkt is volop in beweging en er is nu al een beter alternatief in kwaliteit en prijs, dat volop mogelijkheden biedt voor innovatie.

Het huidige aanbod van Babyxl heeft grote tekortkomingen. Zo is de bandbreedte begrensd en wordt al het verkeer van de klanten over het Babyxl-netwerk afgeleverd in Amsterdam. Een alternatieve aanbieder heeft aangegeven dit in Delft te willen doen en kan daardoor afzien van elke kunstmatige begrenzing op bandbreedte, zelfs in het eigen netwerk. Het gros van de klanten woont in Delft en directe omgeving en maakt dus gebruik van een zeer klein deel van het netwerk. De bandbreedte voor de klant is dan niet meer maximaal 2 Mbit per seconde, maar kan minimaal 2 Mbit/s. Voor nieuwe ict-onderwijstoepassingen (Icto) zoals streaming video met VHS-kwaliteit is minimaal 1,5 Mbit/s noodzakelijk. In het verleden koos 85 procent van de studenten en medewerkers voor een bandbreedte van 0,5 Mbit/s; dit zal in de baby-Adsl-variant niet veel anders zijn. Door tevens een ‘exclusiviteitclausule’ van Babyxl te accepteren, zal dit innovatie en videocollege op afstand voor de op Adsl aangewezen studenten onmogelijk maken. De voorwaarde van minimaal 2 Mbit/s downstream zoals gesteld in de Gigaport-Adsl access-pilot was hierop gebaseerd.

De prijs van het huidige aanbod is ook discutabel. Natuurlijk is het een voordeel dat het netwerkverkeer met een koppeling in Amsterdam over Surfnet filevrij aansluit op internet. Het is echter een voorziening die niet door Babyxl wordt betaald en dus een lagere prijs zou rechtvaardigen. Het risico bestaat dat studenten gezien de commerciële prijzen van baby-Adsl alsnog kiezen voor een aanbod elders, dat over een jaar zelfs zonder subsidie goedkoper is.

Het heeft er dus alle schijn van dat de TU Delft een slecht aanbod op hoofdlijnen heeft geaccepteerd bij gebrek aan keuzen. Nu de keuze zich aandient zou de TU Delft er verstandig aan doen deze te heroverwegen en compromisloos te kiezen voor kwaliteit.

Voorzitter Online Internet, student scheikunde

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.