Onderwijs

TU Delft bezorgd over promotiefinanciering

Zonder dat de universiteitsbesturen het weten hebben het ministerie van OCW en de universiteitenvereniging VSNU afspraken gemaakt over een nieuw systeem van promotiefinanciering. Het college van bestuur vreest dat het plan de TU miljoenen gaat kosten.

Het nieuwe systeem, waarbij de universiteiten meer geld per promotie krijgen, zou bedoeld zijn om transparantie te bevorderen. Momenteel krijgen universiteiten voor een bètapromotie of medische promotie tweemaal zoveel (74 miljoen euro) als voor een alfa- of gammapromotie (37 miljoen). Die tarieven worden straks gelijkgetrokken en verhoogd tot 90 miljoen, een bedrag dat meer in overeenstemming zou zijn met de werkelijke kosten van een promotie. Bovendien verdwijnt het bestaande plafond in de financiering: hoe meer promoties, hoe meer een universiteit krijgt. Het extra geld moet door de instellingen zelf worden opgebracht uit kortingen op de basisfinanciering, de zogeheten ‘vaste voet’. Maar er bestaat grote onduidelijkheid over de verdeling van de lasten onder de universiteiten.

Volgens Koos Duppen, bestuurslid van de Universiteit van Groningen (RUG) en lid van de stuurgroep bekostiging van de universiteitenvereniging VSNU, is de zaak al beklonken met de VSNU. Collegevoorzitter Dirk-Jan van den Berg bestrijdt dat: “De hele bekostigingsproblematiek staat nog ter discussie, ook de promotiefinanciering.” Het heeft er hoe dan ook alle schijn van dat de universiteiten zich niet serieus over de plannen hebben kunnen uitspreken. Duppen verklaart: “Het voorstel is er min of meer tussendoor geglipt. Het heeft binnen de VSNU niet echt ter discussie gestaan. Het is in een vergadering als een soort mededeling aan de orde geweest. Men had denk ik niet door hoe groot de verandering was.”

Als de nieuwe promotiebekostiging inderdaad doorgaat, betekent dit een verdere dynamisering van de eerste geldstroom. Universiteiten kunnen elkaar beconcurreren met stapels proefschriften.

Hoe de regeling in de praktijk zal uitwerken is niet duidelijk. RUG-bestuurder Duppen voorziet ‘drastische gevolgen’. Hij denkt dat alfa- en gamma-instellingen als de Universiteit van Tilburg verhoudingsgewijs veel meer van hun vaste voet moeten inleveren dan bèta-universiteiten omdat de bekostiging van hun promoties veel meer stijgt. Het vaste bedrag dat zo’n alfa-/gamma-universiteit te besteden heeft daalt daardoor een stuk harder dan dat van een bèta-universiteit.

Maar volgens het Delftse college van bestuur zou zo’n overheveling in de praktijk weinig voorstellen omdat de universiteiten dan per saldo toch weer hetzelfde krijgen. Het college vreest juist dat alle universiteiten procentueel evenveel van hun vaste voet zullen moeten inleveren. Dat zou nadelig zijn voor de bèta-instellingen die er per promotie veel minder voor terugkrijgen. De TU vreest daardoor miljoenen kwijt te raken aan andere universiteiten.

Het nieuwe systeem, waarbij de universiteiten meer geld per promotie krijgen, zou bedoeld zijn om transparantie te bevorderen. Momenteel krijgen universiteiten voor een bètapromotie of medische promotie tweemaal zoveel (74 miljoen euro) als voor een alfa- of gammapromotie (37 miljoen). Die tarieven worden straks gelijkgetrokken en verhoogd tot 90 miljoen, een bedrag dat meer in overeenstemming zou zijn met de werkelijke kosten van een promotie. Bovendien verdwijnt het bestaande plafond in de financiering: hoe meer promoties, hoe meer een universiteit krijgt. Het extra geld moet door de instellingen zelf worden opgebracht uit kortingen op de basisfinanciering, de zogeheten ‘vaste voet’. Maar er bestaat grote onduidelijkheid over de verdeling van de lasten onder de universiteiten.

Volgens Koos Duppen, bestuurslid van de Universiteit van Groningen (RUG) en lid van de stuurgroep bekostiging van de universiteitenvereniging VSNU, is de zaak al beklonken met de VSNU. Collegevoorzitter Dirk-Jan van den Berg bestrijdt dat: “De hele bekostigingsproblematiek staat nog ter discussie, ook de promotiefinanciering.” Het heeft er hoe dan ook alle schijn van dat de universiteiten zich niet serieus over de plannen hebben kunnen uitspreken. Duppen verklaart: “Het voorstel is er min of meer tussendoor geglipt. Het heeft binnen de VSNU niet echt ter discussie gestaan. Het is in een vergadering als een soort mededeling aan de orde geweest. Men had denk ik niet door hoe groot de verandering was.”

Als de nieuwe promotiebekostiging inderdaad doorgaat, betekent dit een verdere dynamisering van de eerste geldstroom. Universiteiten kunnen elkaar beconcurreren met stapels proefschriften.

Hoe de regeling in de praktijk zal uitwerken is niet duidelijk. RUG-bestuurder Duppen voorziet ‘drastische gevolgen’. Hij denkt dat alfa- en gamma-instellingen als de Universiteit van Tilburg verhoudingsgewijs veel meer van hun vaste voet moeten inleveren dan bèta-universiteiten omdat de bekostiging van hun promoties veel meer stijgt. Het vaste bedrag dat zo’n alfa-/gamma-universiteit te besteden heeft daalt daardoor een stuk harder dan dat van een bèta-universiteit.

Maar volgens het Delftse college van bestuur zou zo’n overheveling in de praktijk weinig voorstellen omdat de universiteiten dan per saldo toch weer hetzelfde krijgen. Het college vreest juist dat alle universiteiten procentueel evenveel van hun vaste voet zullen moeten inleveren. Dat zou nadelig zijn voor de bèta-instellingen die er per promotie veel minder voor terugkrijgen. De TU vreest daardoor miljoenen kwijt te raken aan andere universiteiten.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.