Campus

TU betrokken bij plannen Schieoevers

Het Delftse bedrijventerrein Schieoevers, pal naast de campus, moet in 2030 veranderd zijn in een modern woon- en werkgebied. De gemeente en de provincie zullen daarbij gebruikmaken van kennis aan de TU.

De plek waar de Gelatinebrug moet komen. (Foto: Gemeente Delft)

Afstuderen


Overigens is niet iedereen enthousiast over woningen aan de Schieoevers. Universitair hoofddocent Tom Daamen van de faculteit Bouwkunde leidde onlangs een stadsgesprek over de Schieoevers en daarbij bleek dat bedrijven niet zitten te wachten op veel woningen. Er zou dan minder ruimte overblijven om bedrijven uit te breiden. “Als neutrale kennispartner gaan wij dit proces begeleiden en partijen bij elkaar brengen”, zegt Daamen.


Wat wellicht zou kunnen helpen is dat een studente gaat afstuderen op vergelijkbare kanaalzones. “Zij kan lessen trekken uit projecten in andere steden die al iets verder zijn. Op die manier kunnen we aanbevelingen doen voor Delft”, zegt Daamen.

De provincie Zuid-Holland wil de komende jaren in totaal 170 duizend nieuwe woningen bouwen. Delft neemt er vijftienduizend voor haar rekening en onderzoekt welk deel daarvan op bedrijventerrein Schieoevers kan komen. Het gaat daarbij vooral om het gebied Schieoevers Noord dat vanaf de Spoorzone tot aan de Kruithuisweg loopt en ingeklemd ligt tussen de campus en de Vulcanusweg.


Schieoevers Noord moet volgens de gemeente een levendige plek worden waar mensen werken aan duurzame bedrijvigheid en het opschalen van innovaties uit bijvoorbeeld Technopolis. Er komen drieduizend banen waarmee Delft afgestudeerde studenten in de stad wil blijven houden. Voor de bereikbaarheid van het gebied krijgt Delft er twee en mogelijk drie nieuwe bruggen bij plus een verbeterd station Delft Zuid.


Gelatinebrug


Een van de bruggen is de Gelatinebrug, een fietsersbrug ter hoogte van evenemententerrein Lijm&Cultuur. De brug komt in het verlengde van de Rijnweg en moet de campus verbinden met Delft west en de treinstations. Nut en noodzaak van de brug zijn volgens de gemeente voldoende aangetoond en daarom werkt zij nu met de provincie, marktpartijen en de TU Delft aan een ontwerp met een doorvaarthoogte van drie meter.


Ir. Joris Smits van de faculteit Bouwkunde zegt er al drie lichtingen studenten op te hebben gezet als opdracht voor hun minor. Vanuit zijn functie als architect bij Royal HaskoningDHV onderzoekt Smits de randvoorwaarden voor de ligging van de fietsbrug. In het najaar volgt een besluit over de realisatie van de brug.


De provincie en de gemeente zullen nog onderzoek doen naar de noodzaak van een Faradaybrug, in het verlengde van de Faradayweg en de Heertjeslaan. Deze brug voor auto’s en fietsers zou het sciencepark Technopolis met de Schieoevers en station Delft Zuid moeten verbinden. Daarna volgt onderzoek naar de haalbaarheid van een derde brug in het verlengde van de Cornelis Drebbelweg.


Delft Zuid


Na de aanleg van de Spoorzone komt er ook een upgrade van station Delft Zuid met een verdubbeling van twee naar vier sporen en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. 

Impressie van het station en het stationsplein. (Impressie: Gemeente Delft)

Professor Miro Zeman is betrokken bij het ontwerp van het station. Het nieuw te ontwerpen stationsgebouw zou namelijk als eerste in Nederland volledig op zonne-energie moeten gaan draaien volgens het principe ‘nul op de meter’. Als de zonnepanelen in de zomer meer elektriciteit opwekken dan nodig, zou volgens Zeman een deel kunnen worden gebruikt voor de treinen, de campus of het net. Daarover is nog discussie. Als in de winter minder elektriciteit wordt opgewekt, zal het stationsgebouw het net gebruiken. “Als er maar in totaal per jaar ‘nul op de meter’ staat”, zegt Zeman.


De toegang van het station krijgt een overkapping en er komt een verdubbeling van het aantal fietsparkeerplaatsen. De TU zal over die parkeerplaatsen meedenken en een proef met automatisch rijden doen. Het station zal voortaan Delft Campus heten. De werkzaamheden vinden naar verwachting plaats in 2020-2021 en de totale investering bedraagt ongeveer twintig miljoen euro. 


Afstuderen


Overigens is niet iedereen enthousiast over de plannen voor de Schieoevers. Universitair hoofddocent Tom Daamen van Bouwkunde leidde onlangs een stadsgesprek over de Schieoevers en daarbij bleek dat bedrijven niet zitten te wachten op veel woningen. Er zou dan minder ruimte overblijven om bedrijven uit te breiden. “Als neutrale kennispartner gaan wij dit proces begeleiden en partijen bij elkaar brengen”, zegt Daamen.


Wat wellicht zou kunnen helpen is dat een studente gaat afstuderen op vergelijkbare kanaalzones. “Zij kan lessen trekken uit projecten in andere steden die al iets verder zijn. Op die manier kunnen we aanbevelingen doen voor Delft”, zegt Daamen.


Update 10 april 2018:


De naam Royal Haskoning BHV is veranderd in de correcte naam Royal HaskoningDHV. 

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.