Onderwijs

TU beraadt zich op doorgaan ‘vijf jaar’

Het college van bestuur zal volgende week beslissen of de vijfjarige cursusduur per 1 september van start kan gaan. Het college van dekanen komt maandag in spoedvergadering bijeen om het cvb hierover van advies te dienen.

De gevolgen van het ‘paarse’ regeerakkoord voor het wetsontwerp dat de verlenging van een groot aantal technische studies regelt, zijn nog onduidelijk.

Dat wetsontwerp is ingediend bij de Tweede Kamer en wacht op behandeling. De TU was van plan, in overleg met het ministerie, om de verlengde en gewijzigde studieprogramma’s toch te doen ingaan. Dit in de overtuiging dat de wettelijke basis kort daarna gelegd zou zijn. Nu het nieuwe kabinet streeft naar een studie in twee delen, met selectie daartussen, studieduurverkorting en vermindering van de studiefinanciering, kan de uitzonderingspositie van de technische studies op de tocht komen.

Eind juni, dus voordat de nieuwe coalitievoorstellen bekend waren, behandelde de universiteitsraad het cvb-beleid rond het verlengde curriculum. Rector Wakker zei toen nog: ,,We hebben de buit op een haar na binnen.”

Omdat het wetsontwerp op de studieduurverlenging nog niet is behandeld, hebben alle eerstejaars studenten ondertussen een TU-brief ontvangen waarin hen wordt meegedeeld dat zij per 1 september beginnen aan een propaedeusejaar dat zowel het begin van een vijfjarige als van een vierjarige studie kan zijn.

Het college van dekanen praat maandag over drie alternatieven: doorgaan met ‘vijf’, doorgaan met ‘vier, óf het ontwikkelen van een tussenvorm. Bij het maken van een keuze telt ook mee wat de andere technische universiteiten gaan doen. Twente wilde ook beginnen met het vijfjarig curriculum; Eindhoven heeft wat dat betreft geen risico’s genomen.
Vervelend

,,Kunnen we nog terug”, filosofeert cvb-voorzitter De Voogd. ,,Ja, maar het zou verdomd vervelend zijn. De eerstejaars zijn goed voorgelicht, en de oude programma’s van vorig jaar zouden desnoods weer herhaald kunnen worden. Maar het zou jammer zijn van al het werk dat ondertussen verzet is. De faculteiten hebben allemaal een plan van aanpak gemaakt, ze hebben allemaal een nieuw propaedeuseprogramma klaar en ze hebben ook de beroepspraktijk er goed bij betrokken.”

Wakker heeft in beginsel een voorkeur voor het doorgaan met het gevoerde beleid. ,,We zouden de durf moeten hebben om voor vijf jaar te kiezen. Dan doen we wat iedereen wist dat we zouden doen. Bovendien hebben we vanuit het ministerie nog geen enkele informatie gekregen. Waarom dan de koers verleggen?”

Bij beleidsmedewerkers van het cvb valt te vernemen dat hetafblazen van de gemaakte plannen tot ‘chaos’ zou leiden. Ook omdat de nieuwe curricula niet alleen maar verlengd zijn, maar ook op punten als studeerbaarheid en het verwerken van ‘gamma-vakken’ en duurzame ontwikkeling aangepast zijn. (R.M.)

Het college van bestuur zal volgende week beslissen of de vijfjarige cursusduur per 1 september van start kan gaan. Het college van dekanen komt maandag in spoedvergadering bijeen om het cvb hierover van advies te dienen. De gevolgen van het ‘paarse’ regeerakkoord voor het wetsontwerp dat de verlenging van een groot aantal technische studies regelt, zijn nog onduidelijk.

Dat wetsontwerp is ingediend bij de Tweede Kamer en wacht op behandeling. De TU was van plan, in overleg met het ministerie, om de verlengde en gewijzigde studieprogramma’s toch te doen ingaan. Dit in de overtuiging dat de wettelijke basis kort daarna gelegd zou zijn. Nu het nieuwe kabinet streeft naar een studie in twee delen, met selectie daartussen, studieduurverkorting en vermindering van de studiefinanciering, kan de uitzonderingspositie van de technische studies op de tocht komen.

Eind juni, dus voordat de nieuwe coalitievoorstellen bekend waren, behandelde de universiteitsraad het cvb-beleid rond het verlengde curriculum. Rector Wakker zei toen nog: ,,We hebben de buit op een haar na binnen.”

Omdat het wetsontwerp op de studieduurverlenging nog niet is behandeld, hebben alle eerstejaars studenten ondertussen een TU-brief ontvangen waarin hen wordt meegedeeld dat zij per 1 september beginnen aan een propaedeusejaar dat zowel het begin van een vijfjarige als van een vierjarige studie kan zijn.

Het college van dekanen praat maandag over drie alternatieven: doorgaan met ‘vijf’, doorgaan met ‘vier, óf het ontwikkelen van een tussenvorm. Bij het maken van een keuze telt ook mee wat de andere technische universiteiten gaan doen. Twente wilde ook beginnen met het vijfjarig curriculum; Eindhoven heeft wat dat betreft geen risico’s genomen.
Vervelend

,,Kunnen we nog terug”, filosofeert cvb-voorzitter De Voogd. ,,Ja, maar het zou verdomd vervelend zijn. De eerstejaars zijn goed voorgelicht, en de oude programma’s van vorig jaar zouden desnoods weer herhaald kunnen worden. Maar het zou jammer zijn van al het werk dat ondertussen verzet is. De faculteiten hebben allemaal een plan van aanpak gemaakt, ze hebben allemaal een nieuw propaedeuseprogramma klaar en ze hebben ook de beroepspraktijk er goed bij betrokken.”

Wakker heeft in beginsel een voorkeur voor het doorgaan met het gevoerde beleid. ,,We zouden de durf moeten hebben om voor vijf jaar te kiezen. Dan doen we wat iedereen wist dat we zouden doen. Bovendien hebben we vanuit het ministerie nog geen enkele informatie gekregen. Waarom dan de koers verleggen?”

Bij beleidsmedewerkers van het cvb valt te vernemen dat hetafblazen van de gemaakte plannen tot ‘chaos’ zou leiden. Ook omdat de nieuwe curricula niet alleen maar verlengd zijn, maar ook op punten als studeerbaarheid en het verwerken van ‘gamma-vakken’ en duurzame ontwikkeling aangepast zijn. (R.M.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.