Wetenschap

Tolk van de aarde

Naam : Ayon DeyNationaliteit :CanadeseOnderwerp: analyse van bodemgegevens voor olie- en gaswinningPromotor : prof.d

r.ir. Dries Gisolf

Tussenstand : half jaar op weg, nog vierenhalf te gaan

,,Het eerste wat me opviel toen ik in Nederland was: de brandstofprijs is hier wel heel erg hoog. In Canada reist iedereen alleen per auto. Een gezegde luidt: wie loopt, loopt alleen. Als de Canadese overheid dergelijke prijzen zou hanteren, zou er een volksopstand ontstaan.

Voor mijn promotie werk ik aan een betere methode om te zoeken naar olie- en gasvelden. Dat is nodig, want alle makkelijk te vinden olie- en gasreservoirs zijn inmiddels wel bekend. Om verder onder het aardoppervlak te kunnen speuren, moet nog veel werk verzet worden.

Het is belangrijk om voor een boring exact te weten wat er onder de grond zit. Het boren van één gat kost namelijk zo’n vijf tot vijfentwintig miljoen euro. En dat terwijl maar dertig procent succesvol is. Bij de overige zeventig procent kan een enorme gasbron bij nader inzien toch een waterreservoir met een klein gaspercentage blijken.

Vóór mijn promotie was ik in dienst bij een groot olie- en gaswinningsbedrijf. Ik interpreteerde seismische data met software waarvan ik de onderliggende programmatuur niet begreep. Het was een soort black box voor mij. Als die software nou feilloos aangaf waar de olie- en gasvelden lagen, dan had ik daarmee kunnen leven. Maar dat deed het bij lange na niet.

Daarom zit ik nu hier. De sleutel tot betere interpretatie van seismische gegevens is volgens mij het combineren van geologische en geofysische gegevens. Geologische gegevens zijn dichtheden van stenen en dergelijke. Geofysische gegevens worden afgeleid uit seismische metingen. Daarbij wordt na een korte explosie gemeten hoe de grond de trillingen absorbeert en reflecteert. Een waterreservoir leidt hierbij bijvoorbeeld tot een wezenlijk ander golfpatroon dan een oliereservoir.

Eigenlijk ben ik een soort tolk: geef mij een serie golfpatronen van responsesignalen van de aarde, en ik zeg je wat dat betekent. Alleen moet het woordenboek van de taal van de aarde nog grotendeels geschreven worden.

Ik combineer geologische en geofysische gegevens door voor een boorlocatie de overeenkomsten en verschillen te onderzoeken tussen gesimuleerde en werkelijke seismische gegevens. Uiteindelijk moet dit uitmonden in onder andere een hogere resolutie van de seismische beelden, en een betere kalibratie van de apparatuur.

Mijn promotie wordt naast een intellectuele uitdaging ook een sociale uitdaging. Nederlanders zijn anders in de omgang dan Canadezen of Amerikanen. Niet slechter of beter: anders. Spontaan iemand aanspreken in een bar gebeurt hier niet zo snel. Ook vrouwen ontmoeten is lastiger. Maar misschien dat dat alleen voor Delft geldt. Vrijgezelle vrouwen lijken hier simpelweg niet te bestaan.” (TM)

Naam : Ayon Dey

Nationaliteit :Canadese

Onderwerp: analyse van bodemgegevens voor olie- en gaswinning

Promotor : prof.dr.ir. Dries Gisolf

Tussenstand : half jaar op weg, nog vierenhalf te gaan

,,Het eerste wat me opviel toen ik in Nederland was: de brandstofprijs is hier wel heel erg hoog. In Canada reist iedereen alleen per auto. Een gezegde luidt: wie loopt, loopt alleen. Als de Canadese overheid dergelijke prijzen zou hanteren, zou er een volksopstand ontstaan.

Voor mijn promotie werk ik aan een betere methode om te zoeken naar olie- en gasvelden. Dat is nodig, want alle makkelijk te vinden olie- en gasreservoirs zijn inmiddels wel bekend. Om verder onder het aardoppervlak te kunnen speuren, moet nog veel werk verzet worden.

Het is belangrijk om voor een boring exact te weten wat er onder de grond zit. Het boren van één gat kost namelijk zo’n vijf tot vijfentwintig miljoen euro. En dat terwijl maar dertig procent succesvol is. Bij de overige zeventig procent kan een enorme gasbron bij nader inzien toch een waterreservoir met een klein gaspercentage blijken.

Vóór mijn promotie was ik in dienst bij een groot olie- en gaswinningsbedrijf. Ik interpreteerde seismische data met software waarvan ik de onderliggende programmatuur niet begreep. Het was een soort black box voor mij. Als die software nou feilloos aangaf waar de olie- en gasvelden lagen, dan had ik daarmee kunnen leven. Maar dat deed het bij lange na niet.

Daarom zit ik nu hier. De sleutel tot betere interpretatie van seismische gegevens is volgens mij het combineren van geologische en geofysische gegevens. Geologische gegevens zijn dichtheden van stenen en dergelijke. Geofysische gegevens worden afgeleid uit seismische metingen. Daarbij wordt na een korte explosie gemeten hoe de grond de trillingen absorbeert en reflecteert. Een waterreservoir leidt hierbij bijvoorbeeld tot een wezenlijk ander golfpatroon dan een oliereservoir.

Eigenlijk ben ik een soort tolk: geef mij een serie golfpatronen van responsesignalen van de aarde, en ik zeg je wat dat betekent. Alleen moet het woordenboek van de taal van de aarde nog grotendeels geschreven worden.

Ik combineer geologische en geofysische gegevens door voor een boorlocatie de overeenkomsten en verschillen te onderzoeken tussen gesimuleerde en werkelijke seismische gegevens. Uiteindelijk moet dit uitmonden in onder andere een hogere resolutie van de seismische beelden, en een betere kalibratie van de apparatuur.

Mijn promotie wordt naast een intellectuele uitdaging ook een sociale uitdaging. Nederlanders zijn anders in de omgang dan Canadezen of Amerikanen. Niet slechter of beter: anders. Spontaan iemand aanspreken in een bar gebeurt hier niet zo snel. Ook vrouwen ontmoeten is lastiger. Maar misschien dat dat alleen voor Delft geldt. Vrijgezelle vrouwen lijken hier simpelweg niet te bestaan.” (TM)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.