Onderwijs

Toestroom nieuwe studenten stijgt fors

Het tij lijkt te keren bij de TU Delft. Jarenlang daalde het totale aantal eerstejaars. Dit jaar zijn de inschrijvingen in totaal met 13 procent gestegen. Bij de bacheloropleidingen was de toename 10 procent. Bij de masteropleidingen meldde zich dit jaar 35 procent nieuwe instromers.

Met plezier bekijkt Hans de Boer, beleidsmedewerker monitoring en evaluatie van de directie Strategie en Beleid, de cijfers van de instroom 2003/2004. Vooral over de stijging bij de bacheloropleidingen was hij aangenaam verrast. ,,Het is voor het eerst sinds 1994 dat de eerstejaarsaanmeldingen voor de TU Delft als geheel stijgen.”

Opvallend is dat de stijging optreedt bij de zogenaamde ingenieursopleidingen. De bacheloropleidingen als werktuigbouwkunde, technische aardwetenschappen, elektrotechniek en scheikundige technologie trekken dit jaar meer studenten. Vooral bij hen waren het afgelopen decennium de aanmeldingen teruggelopen. Bij technische bestuurskunde, industrieel ontwerpen en bouwkunde groeiden de studentenaantallen al die jaren wel. De Boer: ,,Deze opleidingen houden dit jaar hun groei vast. Studenten kiezen dus niet anders, maar meer jongeren hebben de weg naar de TU Delft gevonden.”

De stijging bij de masteropleidingen verbaasde hem minder. ,,De afgelopen jaren meldden zich hiervoor al steeds meer buitenlandse studenten. Dit jaar konden we echter 35 procent meer nieuwe instromers inschrijven. Voor de duidelijkheid: de stijging komt niet van TU-studenten die doorstromen in een master. Het zijn allemaal studenten die zich voor het eerst bij de TU melden.”

Volgens Floortje Mariën, hoofd marketing en events van de Universiteitsdienst, is de forse stijging van inschrijvingen niet op één manier te verklaren. ,,Bij de bacheloropleidingen is er een combinatie van factoren die invloed hebben op de instroom van de eerstejaars. Allereerst zijn er meer jongeren omdat we uit de geboortedip komen van begin tachtiger jaren. Daarnaast is de voorlichting van de TU Delft als totaal, en van de meeste opleidingen afzonderlijk, een paar jaar geleden een andere koers gaan varen. Wij hebben de jongeren meer opgezocht en hebben ons ingezet om aansprekende voorlichtingsdagen te organiseren. Om te zorgen dat techniek minder abstract was voor aankomende studenten lieten we bijvoorbeeld veel maatschappelijke toepassingen hiervan zien. De derde factor is wellicht de economische recessie in combinatie met de goede reputatie van de Delftse ingenieur in het bedrijfsleven. Jongeren kiezen dit jaar misschien meer voor een studie in Delft waarbij de kans op een baan groot is.”

Humor

Opvallend is de stijging van ruim 100 procent dit jaar bij werktuigbouwkunde. Nieuwe bachelorstudenten zijn voor meer dan 90 procent verantwoordelijk voor dit hoge percentage. Wat is het geheim achter deze spectaculaire stijging? ,,Wist ik dat maar, dan stond mijn aanpak voor volgend jaar vast”, aldus Frans van der Meijden. Hij is hoofd marketing en communicatie van Ontwerp, Constructie en Productie. De opleiding werktuigbouwkunde valt onder zijn ‘wervingsverantwoordelijkheid’. ,,Overigens vind ik het net zo opzienbarend dat het aantal eerstejaars voor industrieel ontwerpen % ondanks nieuwe opleidingen in Twente en Eindhoven % niet daalde, maar steeg met 15 procent.”

Van der Meijden beaamt dat werktuigbouwkunde er natuurlijk wel hard aan gewerkt heeft om meer studenten te werven. ,,De aanpak van de voorlichting hebben wij drastisch veranderd. Samen met collega’s heb ik diverse voorlichtingsdagen van andere universiteiten bezocht. Ons viel op dat het hele gebeuren meestal wat saai en humorloos was. Hierdoor bleef de informatie niet hangen. Iets opvallends of humoristisch onthouden jongeren veel beter. We hebben voor onze voorlichting gezocht naar opvallende items % gerelateerd aan de opleiding – en deze met een knipoog gepresenteerd. Wij hebben een aantal jaar geleden bijvoorbeeld een auto laten dansen op een podium. En afgelopen jaar toonde wij een trekkertrek voorzien van drie 12-cilinder vliegtuigmotoren uit WO II. Zo’n gimmick trekt de aandacht van jongeren en dat blijft beter hangen dan informatie over het curriculum.”

Aan de bekendheid van werktuigbouw hebben volgens Van der Meijden ook de studentenprojecten bijgedragen als de zonneauto Nuna II en de Formula Student race auto. ,,Op voorlichtingsdagen tonen we die auto’s. De betrokken studenten vertellen daar natuurlijk met veel enthousiasme over. Dat spreekt scholieren wel aan.”

Een ander gunstig aspect is volgens hem de verbouwing van OCP. ,,Het gebouw heeft nu een andere, veel professionelere, uitstraling. Ook daar zijn jongeren en hun ouders gevoelig voor.”

Ondanks het succes van werktuigbouwkunde is Van der Meijden niet helemaal een gelukkig man. ,,De vele nieuwe studenten zetten ons voor financiële problemen want nu moeten we veel onderwijs inkopen. Pas over een aantal jaar hebben we financieel voordeel van de gestegen aanmeldingen.”

www.tudelft.nl/statistiek

Met plezier bekijkt Hans de Boer, beleidsmedewerker monitoring en evaluatie van de directie Strategie en Beleid, de cijfers van de instroom 2003/2004. Vooral over de stijging bij de bacheloropleidingen was hij aangenaam verrast. ,,Het is voor het eerst sinds 1994 dat de eerstejaarsaanmeldingen voor de TU Delft als geheel stijgen.”

Opvallend is dat de stijging optreedt bij de zogenaamde ingenieursopleidingen. De bacheloropleidingen als werktuigbouwkunde, technische aardwetenschappen, elektrotechniek en scheikundige technologie trekken dit jaar meer studenten. Vooral bij hen waren het afgelopen decennium de aanmeldingen teruggelopen. Bij technische bestuurskunde, industrieel ontwerpen en bouwkunde groeiden de studentenaantallen al die jaren wel. De Boer: ,,Deze opleidingen houden dit jaar hun groei vast. Studenten kiezen dus niet anders, maar meer jongeren hebben de weg naar de TU Delft gevonden.”

De stijging bij de masteropleidingen verbaasde hem minder. ,,De afgelopen jaren meldden zich hiervoor al steeds meer buitenlandse studenten. Dit jaar konden we echter 35 procent meer nieuwe instromers inschrijven. Voor de duidelijkheid: de stijging komt niet van TU-studenten die doorstromen in een master. Het zijn allemaal studenten die zich voor het eerst bij de TU melden.”

Volgens Floortje Mariën, hoofd marketing en events van de Universiteitsdienst, is de forse stijging van inschrijvingen niet op één manier te verklaren. ,,Bij de bacheloropleidingen is er een combinatie van factoren die invloed hebben op de instroom van de eerstejaars. Allereerst zijn er meer jongeren omdat we uit de geboortedip komen van begin tachtiger jaren. Daarnaast is de voorlichting van de TU Delft als totaal, en van de meeste opleidingen afzonderlijk, een paar jaar geleden een andere koers gaan varen. Wij hebben de jongeren meer opgezocht en hebben ons ingezet om aansprekende voorlichtingsdagen te organiseren. Om te zorgen dat techniek minder abstract was voor aankomende studenten lieten we bijvoorbeeld veel maatschappelijke toepassingen hiervan zien. De derde factor is wellicht de economische recessie in combinatie met de goede reputatie van de Delftse ingenieur in het bedrijfsleven. Jongeren kiezen dit jaar misschien meer voor een studie in Delft waarbij de kans op een baan groot is.”

Humor

Opvallend is de stijging van ruim 100 procent dit jaar bij werktuigbouwkunde. Nieuwe bachelorstudenten zijn voor meer dan 90 procent verantwoordelijk voor dit hoge percentage. Wat is het geheim achter deze spectaculaire stijging? ,,Wist ik dat maar, dan stond mijn aanpak voor volgend jaar vast”, aldus Frans van der Meijden. Hij is hoofd marketing en communicatie van Ontwerp, Constructie en Productie. De opleiding werktuigbouwkunde valt onder zijn ‘wervingsverantwoordelijkheid’. ,,Overigens vind ik het net zo opzienbarend dat het aantal eerstejaars voor industrieel ontwerpen % ondanks nieuwe opleidingen in Twente en Eindhoven % niet daalde, maar steeg met 15 procent.”

Van der Meijden beaamt dat werktuigbouwkunde er natuurlijk wel hard aan gewerkt heeft om meer studenten te werven. ,,De aanpak van de voorlichting hebben wij drastisch veranderd. Samen met collega’s heb ik diverse voorlichtingsdagen van andere universiteiten bezocht. Ons viel op dat het hele gebeuren meestal wat saai en humorloos was. Hierdoor bleef de informatie niet hangen. Iets opvallends of humoristisch onthouden jongeren veel beter. We hebben voor onze voorlichting gezocht naar opvallende items % gerelateerd aan de opleiding – en deze met een knipoog gepresenteerd. Wij hebben een aantal jaar geleden bijvoorbeeld een auto laten dansen op een podium. En afgelopen jaar toonde wij een trekkertrek voorzien van drie 12-cilinder vliegtuigmotoren uit WO II. Zo’n gimmick trekt de aandacht van jongeren en dat blijft beter hangen dan informatie over het curriculum.”

Aan de bekendheid van werktuigbouw hebben volgens Van der Meijden ook de studentenprojecten bijgedragen als de zonneauto Nuna II en de Formula Student race auto. ,,Op voorlichtingsdagen tonen we die auto’s. De betrokken studenten vertellen daar natuurlijk met veel enthousiasme over. Dat spreekt scholieren wel aan.”

Een ander gunstig aspect is volgens hem de verbouwing van OCP. ,,Het gebouw heeft nu een andere, veel professionelere, uitstraling. Ook daar zijn jongeren en hun ouders gevoelig voor.”

Ondanks het succes van werktuigbouwkunde is Van der Meijden niet helemaal een gelukkig man. ,,De vele nieuwe studenten zetten ons voor financiële problemen want nu moeten we veel onderwijs inkopen. Pas over een aantal jaar hebben we financieel voordeel van de gestegen aanmeldingen.”

www.tudelft.nl/statistiek

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.