Onderwijs

Toch vragenlijst over reorganisatie

Alle medewerkers van de TU krijgen binnenkort toch een vragenlijst over de reorganisatie (OOD). Na aandringen van de ondernemingsraad (or) heeft het college van bestuur hiertoe besloten. De or is blij met dit besluit.

In eerste instantie wilde de projectgroep die de evaluatie van de reorganisatie begeleidt, niet iedereen een vragenlijst sturen. “Als het voor medewerkers lang niet altijd duidelijk is wat afspraken zijn over de gewenste kwaliteit en middelen voor de dienstverlening, hebben zij ook geen referentiekader om daar een oordeel over te geven”, zei voorzitter Joris van Bergen daar eerder over.
Bij aanvang van de evaluatie luidde de opdracht aan de werkgroep een onderzoek te doen naar ‘de kwaliteit van de dienstverlening en het geven van concrete aanbevelingen voor verbetering’.
De projectgroep begon afgelopen zomer met een inventarisatie van de al beschikbare informatie hierover. Inmiddels is die aangevuld met zelfevaluaties en gesprekken met directeuren van de ondersteunende diensten en decanen.
Aan de hand daarvan wil de projectgroep in januari 2009 een interne notitie klaar hebben met voorlopige analyses en aanbevelingen. Over een deel van die analyses vraagt de projectgroep half januari de mening van alle medewerkers. Dat gebeurt via een digitaal onderzoek.
De projectgroep wil van alle medewerkers weten of er nog andere opvattingen leven of dat er zaken over het hoofd zijn gezien. De aanbevelingen in het eindrapport worden dan mogelijk nog aangescherpt of aangepast.
De projectgroep heeft dit najaar ook nog gekeken naar afspraken over functies sinds het begin van de reorganisatie. Daarbij keek de groep naar de kosten (inclusief inhuur van externe medewerkers) en de omvang van het aantal ondersteuners versus de te ondersteunen staf en studenten. Verder besteedt de projectgroep aandacht aan de relatie tussen faculteiten en ondersteunende diensten.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.