Onderwijs

Tienduizend studenten onverzekerd

Het aantal studenten zonder ziektekostenverzekering is voor het tweede jaar op rij gestegen. Universitaire studenten zijn minder vaak verzekerd dan hbo’ers.

Dat heeft het CBS berekend. Na de invoering van de basisverzekering in 2006 daalde het aantal onverzekerde studenten van 8990 in 2006 (1,7 procent) naar 7420 in 2007 (1,4 procent). In de twee jaren daarna nam hun aantal weer toe. In 2009 waren het er 9540 (1,7 procent). Van alle Nederlanders heeft 0,9 procent geen ziektekostenverzekering.

In 2009 was 1,6 procent van de hbo-studenten onverzekerd en precies twee procent van de wo-studenten. Een mogelijke verklaring is dat hbo’ers vaker bij hun ouders wonen en dat deze er op letten dat ze verzekerd zijn. Alleenstaande Nederlanders blijken relatief vaak onverzekerd (2,1 procent).

In de nieuwe Wet op de architectentitel wordt het lastiger gemaakt om opgenomen te worden in het architectenregister. Voortaan moet, naast het behalen van het vereiste diploma, een tweejarige beroepservaringsperiode zijn doorlopen. In die periode kan de architect in spe zich praktisch bekwamen in de uitoefening van het beroep. Doel van de wijziging in de wet is een krachtiger kwaliteitsinstrument te maken. Met de nieuwe wet zal Nederland een achterstand inlopen op landen als België, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Die kennen al een eis voor praktische scholing. De wet zal ook gelden voor stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten. De door het kabinet voorgestelde wijziging, die dit najaar in de Tweede Kamer wordt behandeld, krijgt brede steun van onder meer rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol en de beroepsverenigingen BNA, BNSP, NVTL en BNI.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.