Onderwijs

Themaleiders in onderzoek worden per januari bedankt

De tien themaleiders van Delftse Interfacultaire Onderzoekscentra (DIOC’s) kunnen per januari kiezen: zich beschikbaar stellen als programmaleider of aftreden.

Dat is volgens ARTD-voorzitter Berkhout vorige week besloten tijdens een bijeenkomst van deze adviesraad voor het onderzoeksbeleid.

De themaleiders, die voor de zomervakantie werden benoemd, zouden oorspronkelijk in het nieuwe jaar aanblijven. Als een soort commissaris zouden ze zorgen voor de samenhang tussen diverse programma’s die onder een thema vallen. Ook moesten ze op hoofdlijnen de financiële middelen in de gaten houden en de ARTD informeren. ,,Een faciliterende en ondersteunende taak dus”, aldus prof.dr.ir. A.J. Berkhout.

Over de rol van de themaleider bestond al enige tijd discussie. Berkhout wilde dat de themaleiders, na een aanloopfase, zouden verdwijnen. Zijn argument: ,,ARTD-leden plus themaleiders, plus programmaleiders, plus projectleiders – dat is teveel van het goede. Zoveel talent hebben we niet aan de TU. De huidige themaleiders hebben goed werk verricht met het op de rails zetten van de DIOC’s. Indien zij dat ambiëren, kunnen zij programmaleider worden. Anders zit hun taak erop en moeten zij terugtreden.”

Bij enkele themaleiders viel dit besluit koud op hun dak. Prof.ir. R.W.J. Kouffeld van het interfacultair onderzoekcentrum ‘energie’: ,,Mede door de grondige aanpak bij de keuze van de themaleiders is bij mij, maar ook bij andere themaleiders, de indruk ontstaan dat het om een bestendige taak ging. Ik ben van mening dat een DIOC zonder themaleider geen DIOC meer is, maar een verzameling onderzoekprogramma’s.”

De DIOC’s hebben als doel om op langere termijn het belang van het vakgebied uit te dragen. Zowel binnen de TU als naar buiten. Een programmaleider houdt zich volgens Kouffeld bezig met het runnen van zijn programma op korte termijn en komt daarom aan die lange-termijnvisie niet toe. Hij vindt dat de ARTD deze rol niet over kan nemen, omdat de adviesraad niet op elk vakgebied deskundig is.

Ook prof.dr.ir. C. van den Akker (themaleider van de DIOC ‘water’) meent dat de gecombineerde taak van themaleider en programmaleider te zwaar is. Hij vindt dat de TU de leiding van de DIOC’s niet halfslachtig moet invullen, anders ,,kun je net zo goed meteen een zak geld onder de wetenschappers uitdelen en op de oude voet verder gaan.”

Een aantal themaleiders heeft minder moeite met het besluit. Zij zijn bereid na 1 januari door te gaan als programmaleider of ondersteunen het streven van de ARTD naar de ‘lichte constructie’ van de DIOC’s. Maar ook deze mensen hebben kritiek op de wijze waarop dit besluit is genomen. Prof.dr.ir J. Biemond (informatietechnologie): ,,Er wordt maar over ons beslist, wij hadden geen stem.” En prof.dr.ir. C.F. Hendriks (duurzaam bouwen): ,,De hele procedure was zeer curieus: eerst benoemen en vervolgens met pensioen sturen.”

De taken van de themaleiders worden nu verdeeld over de ARTDen de programmaleiders, waarbij de adviesraad op afstand opereert en de programmaleiders aanspreekpunt worden. Berkhout: ,,Als een DIOC meer dan één programma omvat, kunnen programmaleiders bij toerbeurt aanspreekpunt zijn.” (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

De tien themaleiders van Delftse Interfacultaire Onderzoekscentra (DIOC’s) kunnen per januari kiezen: zich beschikbaar stellen als programmaleider of aftreden. Dat is volgens ARTD-voorzitter Berkhout vorige week besloten tijdens een bijeenkomst van deze adviesraad voor het onderzoeksbeleid.

De themaleiders, die voor de zomervakantie werden benoemd, zouden oorspronkelijk in het nieuwe jaar aanblijven. Als een soort commissaris zouden ze zorgen voor de samenhang tussen diverse programma’s die onder een thema vallen. Ook moesten ze op hoofdlijnen de financiële middelen in de gaten houden en de ARTD informeren. ,,Een faciliterende en ondersteunende taak dus”, aldus prof.dr.ir. A.J. Berkhout.

Over de rol van de themaleider bestond al enige tijd discussie. Berkhout wilde dat de themaleiders, na een aanloopfase, zouden verdwijnen. Zijn argument: ,,ARTD-leden plus themaleiders, plus programmaleiders, plus projectleiders – dat is teveel van het goede. Zoveel talent hebben we niet aan de TU. De huidige themaleiders hebben goed werk verricht met het op de rails zetten van de DIOC’s. Indien zij dat ambiëren, kunnen zij programmaleider worden. Anders zit hun taak erop en moeten zij terugtreden.”

Bij enkele themaleiders viel dit besluit koud op hun dak. Prof.ir. R.W.J. Kouffeld van het interfacultair onderzoekcentrum ‘energie’: ,,Mede door de grondige aanpak bij de keuze van de themaleiders is bij mij, maar ook bij andere themaleiders, de indruk ontstaan dat het om een bestendige taak ging. Ik ben van mening dat een DIOC zonder themaleider geen DIOC meer is, maar een verzameling onderzoekprogramma’s.”

De DIOC’s hebben als doel om op langere termijn het belang van het vakgebied uit te dragen. Zowel binnen de TU als naar buiten. Een programmaleider houdt zich volgens Kouffeld bezig met het runnen van zijn programma op korte termijn en komt daarom aan die lange-termijnvisie niet toe. Hij vindt dat de ARTD deze rol niet over kan nemen, omdat de adviesraad niet op elk vakgebied deskundig is.

Ook prof.dr.ir. C. van den Akker (themaleider van de DIOC ‘water’) meent dat de gecombineerde taak van themaleider en programmaleider te zwaar is. Hij vindt dat de TU de leiding van de DIOC’s niet halfslachtig moet invullen, anders ,,kun je net zo goed meteen een zak geld onder de wetenschappers uitdelen en op de oude voet verder gaan.”

Een aantal themaleiders heeft minder moeite met het besluit. Zij zijn bereid na 1 januari door te gaan als programmaleider of ondersteunen het streven van de ARTD naar de ‘lichte constructie’ van de DIOC’s. Maar ook deze mensen hebben kritiek op de wijze waarop dit besluit is genomen. Prof.dr.ir J. Biemond (informatietechnologie): ,,Er wordt maar over ons beslist, wij hadden geen stem.” En prof.dr.ir. C.F. Hendriks (duurzaam bouwen): ,,De hele procedure was zeer curieus: eerst benoemen en vervolgens met pensioen sturen.”

De taken van de themaleiders worden nu verdeeld over de ARTDen de programmaleiders, waarbij de adviesraad op afstand opereert en de programmaleiders aanspreekpunt worden. Berkhout: ,,Als een DIOC meer dan één programma omvat, kunnen programmaleiders bij toerbeurt aanspreekpunt zijn.” (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.