Campus

Tentamenvrees treft vooral jongens

Tussen mannelijke en vrouwelijk techniekstudenten blijken geen verschillen te bestaan in leerstijl en motivatie. Wel zijn jongens banger voor tentamens.

Om vat te krijgen op verschillen in studie-aanpak tussen jongens en meisjes ondervroeg de organisatie van vrouwen in het hoger technisch onderwijs (Vhto) zevenhonderd eerstejaars bij de studies bouwkunde en werktuigbouwkunde in het hbo.

Het resultaat van het onderzoek was dat die verschillen eigenlijk heel klein zijn. Op zeven aspecten van ‘leerstijl’ en nog eens zeven aspecten van motivatie werd vrijwel geen verschil tussen de twee groepen gevonden. Meisjes werken even gericht, abstract en gemotiveerd als jongens – en andersom. De uitzondering was tentamenvrees. Daar bleken jongens meer last van te hebben.

De onderzoekers concluderen dat, als meisjes relatief meer moeite hebben met de techniekopleidingen, dat niet ligt aan hun manier van studeren – althans niet in de propedeuse. Of er in de loop van de studie toch verschillen ontstaan, is een andere kwestie.

Overigens kwamen uit het onderzoek wel verschillen naar voren tussen hbo-studenten met verschillende vooropleidingen. Degenen die van de mts komen leren de stof zo veel mogelijk uit het hoofd. Vwo’ers doen meer hun best om te begrijpen wat ze moeten weten. Havisten hangen tussen beide groepen in. De mts’ers zijn ook het meest onzeker. Ze vragen eerder hulp aan docenten en raadplegen vaker hun boeken. De vwo’ers geloven het meest in hun eigen vaardigheden. (HOP/FS)

Om vat te krijgen op verschillen in studie-aanpak tussen jongens en meisjes ondervroeg de organisatie van vrouwen in het hoger technisch onderwijs (Vhto) zevenhonderd eerstejaars bij de studies bouwkunde en werktuigbouwkunde in het hbo.

Het resultaat van het onderzoek was dat die verschillen eigenlijk heel klein zijn. Op zeven aspecten van ‘leerstijl’ en nog eens zeven aspecten van motivatie werd vrijwel geen verschil tussen de twee groepen gevonden. Meisjes werken even gericht, abstract en gemotiveerd als jongens – en andersom. De uitzondering was tentamenvrees. Daar bleken jongens meer last van te hebben.

De onderzoekers concluderen dat, als meisjes relatief meer moeite hebben met de techniekopleidingen, dat niet ligt aan hun manier van studeren – althans niet in de propedeuse. Of er in de loop van de studie toch verschillen ontstaan, is een andere kwestie.

Overigens kwamen uit het onderzoek wel verschillen naar voren tussen hbo-studenten met verschillende vooropleidingen. Degenen die van de mts komen leren de stof zo veel mogelijk uit het hoofd. Vwo’ers doen meer hun best om te begrijpen wat ze moeten weten. Havisten hangen tussen beide groepen in. De mts’ers zijn ook het meest onzeker. Ze vragen eerder hulp aan docenten en raadplegen vaker hun boeken. De vwo’ers geloven het meest in hun eigen vaardigheden. (HOP/FS)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.