Onderwijs

‘Technostart wakkert creativiteit aan’

Het project Technostart ondersteunt TU-ingenieurs die een idee hebben en daarmee een bedrijf willen opzetten. Dit kunnen net afgestudeerden, gepromoveerden maar ook medewerkers van de TU zijn.

Jonge ondernemers

Technostart is in september 1997 van start gegaan als een initiatief van het college van bestuur, dat de uitvoering in handen heeft gegeven van het Bedrijven Service Centrum. In een half jaar zijn er tien aanvragen geweest, waarvan er ondertussen zeven zijn gehonoreerd. Eén is er afgekeurd en waarschijnlijk gaan deze maand nog twee andere bedrijven van start.

Voortrekkers van Technostart zijn prof.ir. E. Torenbeek (conrector) en drs. J.J. Bosma. ,,Het ondersteunen van nieuwe bedrijven is belangrijk voor de TU”, zegt Bosma. ,,Het stimuleren van jong ondernemerschap wakkert de creativiteit aan. Dat verhoogt de aantrekkelijkheid van de TU als kenniscentrum. Daarnaast kan een conglomeraat aan kleine bedrijven aantrekkelijke stageplaatsen bieden voor de studenten.”

De gemeente Delft kent een overeenkomstig initiatief als Technostart. Op bestuurlijk niveau houden de TU en de gemeente nauw voeling. De TU heeft echter het voordeel hoogwaardige technische faciliteiten ter beschikking te kunnen stellen, meent Bosma.
Selectie

Een ingenieur die een idee heeft voor een product, presenteert dat aan een selectiecommissie. Deze commissie bestaat naast Torenbeek en Bosma uit ir. C. den Hartog, tot vorig jaar directeur bij KLM. Daarnaast neemt – afhankelijk van de technische discipline – ook de decaan of een andere deskundige van de faculteit zitting in de commissie.

Ieder heeft zijn eigen taak in de beoordeling van het plan. Den Hartog geeft zijn oordeel over de levensvatbaarheid en het ondernemingsplan. Bosma let vooral op de financiële kant. De vertegenwoordiger van de faculteit kent de ondernemers meestal het best en kan behulpzaam zijn bij het beschikbaar stellen van faciliteiten. Torenbeek is voorzitter en overziet het totaal.

Minder belangrijk is de fase waarin het idee zich bevindt. Bosma: ,,Sommigen hebben hun plannen alleen op papier uitgewerkt, anderen hebben al een prototype. Bij alle projecten zijn hoogleraren betrokken. Hun mening over de mogelijkheden van een product weegt zwaar bij de beoordeling.”

,,Veel hoogleraren hebben nauwe contacten met het bedrijfsleven”, vult Torenbeek aan. ,,Daardoor kunnen zij ook de commerciële mogelijkheden van een product inschatten.”
Opleiding

De TU kan de startende ondernemer financieel ondersteunen of helpen door een werkruimte of apparatuur beschikbaar te stellen. De faculteit Techniek, Bestuur en Management heeft inmiddels een opleidingstraject ontwikkeld voor ondernemersvaardigheden. Hierbij leren de Technostarters plannen ontwikkelen en ze maken kennis met alle aspecten van het ondernemen.

,,Binnenkort hopen wij met het opleidingstraject van start te gaan. De steun die wij tot nu toe gegeven hebben, ligt voor een groot deel in de financiële sfeer. De faculteit schiet vaak te hulp in de vorm van kantoor- of laboratoriumcapaciteit. Overigens is het geld dat de Technostarters krijgen geen schenking maar een lening, met als voordeel dat de technostarter er geen rente over hoeft te betalen”, weet Bosma.

Na een jaar moeten de beginnende ondernemers op eigen benen staan en zorgen voor eigen apparatuur en huisvesting. Om de overgang soepel te laten verlopen, wil de TU nog maximaal vijf jaar financiële steun geven. Dit kan in de vorm van venture capital: de TU neemt aandelen in het nieuwe bedrijf.

Bosma en Torenbeek verwachten tien tot twintig Technostarters per jaar te kunnen ondersteunen. Torenbeek: ,,Wij verwachten dat het aantal aanvragers door de huidige publiciteit zal stijgen. Tot nu toe zijn Werktuigbouwkunde en Industrieel Ontwerpen goed vertegenwoordigd bij de aanvragers. In de korte tijd dat we bezig zijn hebben we geleerd dat er niet alleen veel technische creativiteit is binnen de TU, maar ook dat veel jonge mensen graag hun ondernemerskwaliteiten willen ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat het project Technostarters de steun kan geven die in een eerste fase van een jonge onderneming vaak nodig is.”

Jonge ondernemers

Technostart is in september 1997 van start gegaan als een initiatief van het college van bestuur, dat de uitvoering in handen heeft gegeven van het Bedrijven Service Centrum. In een half jaar zijn er tien aanvragen geweest, waarvan er ondertussen zeven zijn gehonoreerd. Eén is er afgekeurd en waarschijnlijk gaan deze maand nog twee andere bedrijven van start.

Voortrekkers van Technostart zijn prof.ir. E. Torenbeek (conrector) en drs. J.J. Bosma. ,,Het ondersteunen van nieuwe bedrijven is belangrijk voor de TU”, zegt Bosma. ,,Het stimuleren van jong ondernemerschap wakkert de creativiteit aan. Dat verhoogt de aantrekkelijkheid van de TU als kenniscentrum. Daarnaast kan een conglomeraat aan kleine bedrijven aantrekkelijke stageplaatsen bieden voor de studenten.”

De gemeente Delft kent een overeenkomstig initiatief als Technostart. Op bestuurlijk niveau houden de TU en de gemeente nauw voeling. De TU heeft echter het voordeel hoogwaardige technische faciliteiten ter beschikking te kunnen stellen, meent Bosma.
Selectie

Een ingenieur die een idee heeft voor een product, presenteert dat aan een selectiecommissie. Deze commissie bestaat naast Torenbeek en Bosma uit ir. C. den Hartog, tot vorig jaar directeur bij KLM. Daarnaast neemt – afhankelijk van de technische discipline – ook de decaan of een andere deskundige van de faculteit zitting in de commissie.

Ieder heeft zijn eigen taak in de beoordeling van het plan. Den Hartog geeft zijn oordeel over de levensvatbaarheid en het ondernemingsplan. Bosma let vooral op de financiële kant. De vertegenwoordiger van de faculteit kent de ondernemers meestal het best en kan behulpzaam zijn bij het beschikbaar stellen van faciliteiten. Torenbeek is voorzitter en overziet het totaal.

Minder belangrijk is de fase waarin het idee zich bevindt. Bosma: ,,Sommigen hebben hun plannen alleen op papier uitgewerkt, anderen hebben al een prototype. Bij alle projecten zijn hoogleraren betrokken. Hun mening over de mogelijkheden van een product weegt zwaar bij de beoordeling.”

,,Veel hoogleraren hebben nauwe contacten met het bedrijfsleven”, vult Torenbeek aan. ,,Daardoor kunnen zij ook de commerciële mogelijkheden van een product inschatten.”
Opleiding

De TU kan de startende ondernemer financieel ondersteunen of helpen door een werkruimte of apparatuur beschikbaar te stellen. De faculteit Techniek, Bestuur en Management heeft inmiddels een opleidingstraject ontwikkeld voor ondernemersvaardigheden. Hierbij leren de Technostarters plannen ontwikkelen en ze maken kennis met alle aspecten van het ondernemen.

,,Binnenkort hopen wij met het opleidingstraject van start te gaan. De steun die wij tot nu toe gegeven hebben, ligt voor een groot deel in de financiële sfeer. De faculteit schiet vaak te hulp in de vorm van kantoor- of laboratoriumcapaciteit. Overigens is het geld dat de Technostarters krijgen geen schenking maar een lening, met als voordeel dat de technostarter er geen rente over hoeft te betalen”, weet Bosma.

Na een jaar moeten de beginnende ondernemers op eigen benen staan en zorgen voor eigen apparatuur en huisvesting. Om de overgang soepel te laten verlopen, wil de TU nog maximaal vijf jaar financiële steun geven. Dit kan in de vorm van venture capital: de TU neemt aandelen in het nieuwe bedrijf.

Bosma en Torenbeek verwachten tien tot twintig Technostarters per jaar te kunnen ondersteunen. Torenbeek: ,,Wij verwachten dat het aantal aanvragers door de huidige publiciteit zal stijgen. Tot nu toe zijn Werktuigbouwkunde en Industrieel Ontwerpen goed vertegenwoordigd bij de aanvragers. In de korte tijd dat we bezig zijn hebben we geleerd dat er niet alleen veel technische creativiteit is binnen de TU, maar ook dat veel jonge mensen graag hun ondernemerskwaliteiten willen ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat het project Technostarters de steun kan geven die in een eerste fase van een jonge onderneming vaak nodig is.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.