Wetenschap

Techniek tegen vrachtauto’s

Goederentransport zou veel efficiënter kunnen. Dat vraagt wel om andere technieken en een andere logistieke benadering. Het Dioc van prof.dr.ir. Hugo Priemus bestudeert de mogelijkheden.

Goederentransport zou veel efficiënter kunnen. Dat vraagt wel om andere technieken en een andere logistieke benadering. Het Dioc van prof.dr.ir. Hugo Priemus bestudeert de mogelijkheden.

Officieel is het Dioc FTAM (Freight Transport Automation and Multimodality) van prof.dr.ir. Hugo Priemus ruim anderhalf jaar geleden van start gegaan. Net als zoveel andere Delftse Interfacultaire Onderzoekscentra (Diocs) had ook Priemus moeite om de juiste personen voor de juiste plek te vinden, maar inmiddels is de bezetting voor vijf van de zeven projecten rond.

,,Met name met project-1 en 2 hebben we een vliegende start kunnen maken, omdat het door de EU gefinancierde Terminet-programma Multimodale Terminals en Netwerken per 1 januari 1997 al begonnen was, en ons FTAM-1 project wat betreft de thematiek en bemensing hieraan is gekoppeld”, vertelt Priemus. ,,Ook met FTAM-2 Stedelijk Goederenvervoer konden we snel beginnen, omdat er op dit thema al een promotietraject liep.”

De voortvarende aanpak heeft bij beide projecten al een stroom aan publicaties opgeleverd. Ook is er het afgelopen jaar actief deelgenomen aan diverse colloquia, workshops, rondetafelgesprekken en conferenties, zowel in binnen- als in buitenland.
Onvrede

Volgens Priemus is zijn Dioc uiterst actueel. Al jaren bestaat er beleidsmatige onvrede over het toenemende gebruik van vrachtauto’s, met name vanwege de milieu-effecten. Maar de meest voor de hand liggende alternatieven, binnenschepen of treinen, hebben als nadeel dat er vrijwel altijd een tijdrovend en ingewikkeld voor- en natransport nodig is.

,,Het idee is nu om de lading te bundelen in plaats van distributie over verschillende vrachtauto’s. Dat vraagt om nieuwe overslagtechnieken en een andere logistiek, waarbij het denken in ketens voorop staat”, aldus Priemus. ,,Daarbij zul je ook nieuwe technologische mogelijkheden moeten creëren, zoals toepassing van AGV (automated guided vehicles), volautomatische goederenoverslag en ondergrondse transportinfrastructuur.”

Hij verwijst naar het containerbedrijf ECT, dat in de Rotterdamse haven schepen voor een deel automatisch lost. Bij een nog verdere automatisering zouden er 24-uur inland-terminals kunnen komen, wat aanzienlijk goedkoper zou zijn dan de huidige manieren van overslag. Project-1 van het Dioc richt zich onder meer op een nieuwe generatie terminals, terwijl project-2 zich concentreert op nieuwe vormen van (ondergrondse en bovengrondse) stadsdistributie.

Het derde project behandelt de weginfrastructuur voor automatisch vrachtvervoer. Een bijzondere plaats neemt het project interorganisatorische coördinatie in. Het vervult een concrete verbinding tussen het goederenvervoerprogramma (FTAM) en het programma SMM (seamless multimodal mobility), een Dioc op het terrein van het personenvervoer.

De onderzoeksprojecten 5, 6 en 7 gaan met name verder in op de technologische aspecten van voertuigtechniek en transportsystemen.
Agenda

De maatschappelijke relevantie van FTAM is groot. Zo heeft Priemus op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 31 steden onderzoek laten doen naar stadsdistributiesystemen. ,,Stadsdistributie staat hoog op de politieke agenda”, aldus Priemus. ,,Er is bijvoorbeeld een Platform Stedelijke Distributie, dat zich buigt over de vraag hoe er op korte termijn een betere oplossing kan komen voor het distribueren van goederen binnen de stedelijke omgeving.”

Priemus geeft toe dat stadsdistributie in dit verband alles behalve een nieuw vervoersconcept is. ,,Ook is er momenteel een revival van het binnenschip”, aldus Priemus. ,,Dat oogt weinig spectaculair, maar voor ons is van belang hoe een dergelijk vervoermiddel een rol kan spelen in de totale vervoersketen. Dan kom je uit bij vragen als: hoe kun je een schip vast laten liggen tijdens het laden of lossen. Ook het gebruik van de trein is natuurlijk niet nieuw, maar in de railsector moet veel verbeteren, wil het aandeel van de goederentrein in de vervoersstromen flink toenemen.”

,,Uiteindelijk zal moeten blijken dat multimodaal goederenvervoer de competitie met unimodaal vrachtautotransport aankan. Daartoe moet er veel ten goede veranderen. Dioc FTAM hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan een definitieve doorbraak van multimodaal goederenvervoer, onder meer door de inzet van automatische voertuigen en overslagtechnieken.”

Goederentransport zou veel efficiënter kunnen. Dat vraagt wel om andere technieken en een andere logistieke benadering. Het Dioc van prof.dr.ir. Hugo Priemus bestudeert de mogelijkheden.

Officieel is het Dioc FTAM (Freight Transport Automation and Multimodality) van prof.dr.ir. Hugo Priemus ruim anderhalf jaar geleden van start gegaan. Net als zoveel andere Delftse Interfacultaire Onderzoekscentra (Diocs) had ook Priemus moeite om de juiste personen voor de juiste plek te vinden, maar inmiddels is de bezetting voor vijf van de zeven projecten rond.

,,Met name met project-1 en 2 hebben we een vliegende start kunnen maken, omdat het door de EU gefinancierde Terminet-programma Multimodale Terminals en Netwerken per 1 januari 1997 al begonnen was, en ons FTAM-1 project wat betreft de thematiek en bemensing hieraan is gekoppeld”, vertelt Priemus. ,,Ook met FTAM-2 Stedelijk Goederenvervoer konden we snel beginnen, omdat er op dit thema al een promotietraject liep.”

De voortvarende aanpak heeft bij beide projecten al een stroom aan publicaties opgeleverd. Ook is er het afgelopen jaar actief deelgenomen aan diverse colloquia, workshops, rondetafelgesprekken en conferenties, zowel in binnen- als in buitenland.
Onvrede

Volgens Priemus is zijn Dioc uiterst actueel. Al jaren bestaat er beleidsmatige onvrede over het toenemende gebruik van vrachtauto’s, met name vanwege de milieu-effecten. Maar de meest voor de hand liggende alternatieven, binnenschepen of treinen, hebben als nadeel dat er vrijwel altijd een tijdrovend en ingewikkeld voor- en natransport nodig is.

,,Het idee is nu om de lading te bundelen in plaats van distributie over verschillende vrachtauto’s. Dat vraagt om nieuwe overslagtechnieken en een andere logistiek, waarbij het denken in ketens voorop staat”, aldus Priemus. ,,Daarbij zul je ook nieuwe technologische mogelijkheden moeten creëren, zoals toepassing van AGV (automated guided vehicles), volautomatische goederenoverslag en ondergrondse transportinfrastructuur.”

Hij verwijst naar het containerbedrijf ECT, dat in de Rotterdamse haven schepen voor een deel automatisch lost. Bij een nog verdere automatisering zouden er 24-uur inland-terminals kunnen komen, wat aanzienlijk goedkoper zou zijn dan de huidige manieren van overslag. Project-1 van het Dioc richt zich onder meer op een nieuwe generatie terminals, terwijl project-2 zich concentreert op nieuwe vormen van (ondergrondse en bovengrondse) stadsdistributie.

Het derde project behandelt de weginfrastructuur voor automatisch vrachtvervoer. Een bijzondere plaats neemt het project interorganisatorische coördinatie in. Het vervult een concrete verbinding tussen het goederenvervoerprogramma (FTAM) en het programma SMM (seamless multimodal mobility), een Dioc op het terrein van het personenvervoer.

De onderzoeksprojecten 5, 6 en 7 gaan met name verder in op de technologische aspecten van voertuigtechniek en transportsystemen.
Agenda

De maatschappelijke relevantie van FTAM is groot. Zo heeft Priemus op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 31 steden onderzoek laten doen naar stadsdistributiesystemen. ,,Stadsdistributie staat hoog op de politieke agenda”, aldus Priemus. ,,Er is bijvoorbeeld een Platform Stedelijke Distributie, dat zich buigt over de vraag hoe er op korte termijn een betere oplossing kan komen voor het distribueren van goederen binnen de stedelijke omgeving.”

Priemus geeft toe dat stadsdistributie in dit verband alles behalve een nieuw vervoersconcept is. ,,Ook is er momenteel een revival van het binnenschip”, aldus Priemus. ,,Dat oogt weinig spectaculair, maar voor ons is van belang hoe een dergelijk vervoermiddel een rol kan spelen in de totale vervoersketen. Dan kom je uit bij vragen als: hoe kun je een schip vast laten liggen tijdens het laden of lossen. Ook het gebruik van de trein is natuurlijk niet nieuw, maar in de railsector moet veel verbeteren, wil het aandeel van de goederentrein in de vervoersstromen flink toenemen.”

,,Uiteindelijk zal moeten blijken dat multimodaal goederenvervoer de competitie met unimodaal vrachtautotransport aankan. Daartoe moet er veel ten goede veranderen. Dioc FTAM hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan een definitieve doorbraak van multimodaal goederenvervoer, onder meer door de inzet van automatische voertuigen en overslagtechnieken.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.