Onderwijs

Succesje voor verdedigers Nederlands

Het academisch jaar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wordt eind augustus weer ‘ouderwets’ in het Nederlands geopend. Dat is een succesje voor de stichting Taalverdediging.

In 2008 opende rector magnificus Frans Zwarts van de RUG het academisch jaar voor het eerst in het Engels. Zwarts meldde toen dat hij de RUG vanwege de ruim tien procent buitenlandse studenten beschouwde als een internationale universiteit en dat Engels de taal van de wetenschap was. Daarom zou de opening van het academisch jaar voortaan in het Engels gebeuren.

Dat schoot de stichting Taalverdediging in het verkeerde keelgat. Begin juni verzocht de stichting de rector magnificus terug te komen op zijn voornemen en zijn openingsrede op 31 augustus weer in het Nederlands te houden.

Als stok achter de deur kondigde de stichting aan om bij een negatief antwoord op 31 augustus met aanhangers en sympathisanten van andere taalorganisaties naar Groningen te komen om tegen de aantasting van de Nederlandse taal te demonstreren.

De stichting Nederlands had zich toen al achter de stichting Taalverdediging geschaard en de gemeente Groningen honoreerde de aangevraagde vergunning voor de demonstratie.

Eind juli meldde het secretariaat van de rector dat de opening van het collegejaar weer in het Nederlands zal worden gehouden. Daarop blies Taalverdediging de demonstratie af.

De actie van de stichting Taalverdediging staat niet op zichzelf. Vlak voor de zomervakantie wendden veertien hoogleraren Nederlandse taalkunde zich tot onderwijsminister Plasterk. Zij pleitten voor een verankering van het Nederlands op de universiteiten omdat het Engels de overhand dreigt te krijgen.

Afgaand op de reacties van EWI-decaan Daan Lenstra, cvb-lid Paul Rullmann en de studentenraad voeren de stichting Taalverdediging en de hoogleraren Nederlandse taalkunde wat de TU Delft betreft een achterhoede gevecht.

“Mijn eigen universiteit heeft gekozen voor tweetaligheid, Nederlands en Engels. En terecht”, oordeelde Lenstra eerder in een reactie op het pleidooi van de hoogleraren. “Vanaf de masteropleiding is de TU Delft een internationale universiteit die daar logischerwijs kiest voor het Engels als voertaal. Het Engels is nu eenmaal – like it or not – internationaal de taal van de wetenschap.”

Volgens Rullmann zal de TU Delft de verankering van het Nederlands niet opnemen in haar missieverklaring omdat het Engels voor zowel de Nederlanders als de buitenlanders aan de TU essentieel is. Ook de studentenraad zag weinig in dwingende maatregelen.

Het collegejaar aan de TU wordt overigens ‘gewoon’ in het Nederlands geopend.

Plasterk stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer waarin hij liet weten dat studenten die de komende drie jaar meer verdienen dan 13.200 euro per jaar straks niet langer de kosten van hun OV-kaart hoeven te vergoeden. Dat scheelt studerende grootverdieners dus 947 euro per jaar. Alleen het bedrag boven de bijverdiengrens wordt nog teruggevorderd.

Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van de studentenbonden in vervulling: vooral voor studenten die een paar euro over de limiet gingen, was de regeling immers erg zuur. Tijdens het officiële overleg met de bonden kreeg de minister dinsdag 25 november nog wel het verzoek om de voorlichting wat verder uit te breiden. Omdat de bijverdiengrens voor drie jaar is vastgelegd en de salarissen in de tussentijd stijgen, verwacht LSVb-voorzitter Lisa Westerveld dat meer studenten met de terugbetalingsregeling te maken krijgen.

De belangenorganisaties complimenteerden de minister verder met de snelheid waarmee de dienstverlening van beurzenverstrekker IB-Groep is verbeterd. “Maar we hopen wel dat u een vinger aan de pols houdt, want bij ons rechtsbureau komen nog regelmatig klachten binnen”, zei ISO-voorzitter Hidde Terpoorten. “Verder hopen we dat de IB-Groep de correspondentie een beetje moderniseert. De kans dat een enveloppe zoek raakt in een studentenhuis is vrij groot. Met een simpele e-mail is dat probleem opgelost.”

Volgens minister Plasterk is de IB-Groep zich daarvan bewust. “De komende jaren wordt de correspondentie verder gedigitaliseerd. Niet alleen omdat het doeltreffender is, maar ook uit kostenoverwegingen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.