Onderwijs

Subsidie reactor noodzaak voor TNW

De faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) kampt met een begrotingstekort van 6,4 miljoen euro. Decaan Raoul Bino sluit gedwongen ontslagen vooralsnog uit.

De decaan werd kort na zijn aantreden geconfronteerd met een begrotingstekort van 9,4 miljoen euro. Na aanpassingen is dat bedrag gereduceerd tot 6,4 miljoen. De faculteit schaft nu minder aan en hoopt inkomsten uit projecten te verhogen.
De financiële problemen liggen volgens Bino voor een deel bij het Reactor Instituut Delft. “Het is ontzettend moeilijk de kosten voor de reactor terug te verdienen.” Dat zou beter kunnen na vernieuwing van de reactor.
De TU vraagt de overheid daarvoor bijna veertig miljoen euro subsidie via plan Oyster. “Oyster is essentieel voor het financieren van deze faciliteit”, zegt Bino. “Om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kernenergie mogelijk te maken, moet je mensen opleiden en onderzoek doen. Wij doen dat als enige in Nederland.”
TNW betaalt nu zelf twee miljoen voor de reactor. Als Oyster niet doorgaat, is er volgens Bino geen alternatief. “Plan b is het sluiten van de reactor. Maar ontmantelen kost ook twintig tot dertig miljoen euro. Dat is weggegooid geld terwijl Nederland die kennis hard nodig heeft.”
Een ander deel van de problemen ligt volgens Bino bij het hebben van vijf locaties en inefficiënt gebruik van drie daarvan. De panden van Biotechnologie, Delft ChemTech en de faculteit zelf zijn sterk verouderd en hebben hoge stookkosten. “Het gebruik van Delft ChemTech kost al twee miljoen euro per jaar. Dat is zeer inefficiënt.”
Met Oyster en de geplande nieuwbouw voor Biotechnologie, Delft ChemTech en Bionano zou al vier miljoen van het begrotingstekort zijn weggewerkt. De rest moet voor een deel komen van reductie van kosten en van het binnenhalen van meer geld. “Maar daarvoor moet je goed onderzoek kunnen doen en goede faciliteiten hebben.”
Bino wijst er op dat de onderzoeksgroep van Cees Dekker (bionanotechnologie) een ‘enorm groeipotentieel’ heeft. “Die doet fantastisch onderzoek, maar om die groei te accommoderen is ook geld nodig.”
Of groepen worden afgestoten hangt af van een kritische beoordeling van de afdelingen. Volgens Bino zijn er geen zwakke groepen of secties. De decaan denkt eerder aan het uitwisselen van groepen tussen faculteiten om beter gebruik te maken van faciliteiten en om dubbelingen te voorkomen. Bino onderzoekt op afdelingsniveau of er voldoende output is op het gebied van onderwijs en onderzoek.
Volgens de decaan is er zoals het er nu naar uitziet geen sprake van gedwongen ontslagen. “Ik wil niet zeggen dat het uitgesloten is, want je weet niet wat de bezuinigingsronde van de overheid ons nog gaat brengen. We zitten nu in de min en op de grens van wat we kunnen doen met ons geld. Als er nog minder geld komt, gaat het echt niet. ”
De geplande nieuwbouw moet volgens Bino in ieder geval doorgaan. “Als we dat niet doen, kunnen twee- tot driehonderd mensen niet meer werken.” Er wordt gekeken naar twee opties: bij de kernreactor of op het terrein van het vertrekkende Deltares.

Als de gemeente de brug afsluit, wil zij de buslijnen laten lopen vanaf station Delft via de Voorhofdreef naar station Delft Zuid. Vervolgens zouden ze over de Kruithuisweg naar de Schoemakerstraat moeten rijden, om na een lus over de Mekelweg dezelfde route weer terug te rijden.
Stip vreest hierdoor een capaciteitsprobleem. De bus reist immers langer en stopt bij een extra station. De partij vraagt het college dan ook of de geplande capaciteit gelijk blijft of dat het van plan is uitbreiding te onderzoeken.
Momenteel klagen reizigers al over drukte in de bussen. “Een soort veevervoer”, zegt vierdejaars student Bouwkunde Daan Heijn. “Net stonden ook weer mensen te wachten die niet mee konden. Ik zal voortaan de bus vroeger nemen of met de fiets gaan. Vooral met een maquette: in een volgepropte bus gaat die kapot.”
Eerstejaars student natuurkunde Nick Bitterling voorziet dat hij straks een kwartier eerder van huis weg moet. “Of ik stap in Delft Zuid uit de trein. Ik heb het gevoel dat je dan meer bussen nodig hebt, omdat mensen blijven staan. Vooral nu rond half een.”
Buschauffeur Sonja herkent dat laatste en vindt het heel vervelend. Ze voorziet bij het omrijden ‘een grote puinhoop’ omdat haar reistijd niet zou veranderen. “Als je in die tijd pauze hebt, vergeet die dan maar.” 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.