Onderwijs

Studie vertraging door corona: wat nu?

Het hoger onderwijs begint de gevolgen van het coronavirus te vrezen. Wie draait er voor de kosten op als studenten massaal studievertraging oplopen?

(Foto: Marjolein van der Veldt)

De ministers Van Engelshoven en Slob hebben gisteren een brief gestuurd aan een hele reeks onderwijskoepels, studentenorganisaties en vakbonden met betrekking tot het coronavirus. “Weet dat wij meeleven met de mensen die door het virus besmet zijn”, schrijven ze. “Wij hopen dat zij spoedig herstellen, aan het werk kunnen of weer mee kunnen doen aan het onderwijs.”
Meer hebben ze voorlopig niets te bieden. Onderwijsinstellingen moeten zelf oplossingen bedenken voor lesuitval en zelf de afweging maken of het onderwijs door kan gaan, aldus de ministers. Universiteiten en hogescholen overleggen intussen met het ministerie over de mogelijke gevolgen van het virus, want het kan flink in de papieren lopen. Tenminste, als de situatie uit de hand loopt.

Voor overmachtssituaties is er het profileringsfonds

De hogeronderwijsinstellingen, ook de TU Delft, hebben allemaal een speciaal potje (het profileringsfonds) om studenten te ondersteunen die, al dan niet door overmacht, studievertraging oplopen. De TU Delft erkent ziekte, zwangerschap, functiebeperkingen en ‘onvoldoende studeerbare opleidingen’. De standaard-uitkering die is vastgesteld voor deze overmachtssituaties was in 2018 aan de TU Delft iets meer dan 290 euro per maand, blijkt uit het meest recent beschikbare jaarverslag. In dat jaar is er iets meer dan 1 miljoen euro uitgekeerd voor dit soort gevallen.
Hoe het nu zal verlopen met studievertragingen en of het profileringsfonds daarbij een rol zal spelen, is de vraag. De TU hoopt vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Docenten is gevraagd om waar mogelijk passende oplossingen te bedenken voor studenten die verplichtingen als werkcolleges en practica niet kunnen nakomen door coronamaatregelen. Bij gemiste tentamens zullen examencommissies helpen bij het vinden van oplossingen. Van studenten wordt wel verwacht dat zij het vooraf laten weten als zij door coronamaatregelen niet kunnen komen. 

HOP, Bas Belleman / Delta, Saskia Bonger

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.