Opinie

Studentenraden werken achter de schermen

De voorzitter van de studentenraad neemt stelling tegen de analyse van vorige week (‘Studenten verliezen invloed’). Mensen achter de schermen krijgen vaak niet de waardering die ze verdienen.

De keuze van de desbetreffend persoon om die positie in te nemen is dan ook vaak weloverwogen. Maar beweren dat deze hard werkende lieden geen of nauwelijks toegevoegde waarde hebben, is of een teken van onwetendheid of van een ongelooflijk bord voor je kop. Enkele passages uit het stukje ‘Studenten verliezen invloed’ van Leo de Vries uit de vorige Delta hebben veel weg van het bovenstaande.

Soms moet je gewoon zeggen dat je het eens bent met de heer Wakker en zeker als hij zegt: ,,Geloof niet alles wat er in de media wordt geschreven.” Gelukkig geldt in deze vrije wereld de regel van woord en wederwoord en maak ik nu gebruik van het wederwoord om het één en ander recht te zetten en te verduidelijken.

Ten eerste stond in het stuk een aantal feitelijke, inhoudelijke onjuistheden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de omschreven besluitvorming rond de vertrouwenspersoon van de Studentenraad bij de Raad van Toezicht. In tegenstelling tot wat vermeld staat is de bestaande situatie uitgebreid (juridisch) bestudeerd en is deze week juist eindelijk duidelijk geworden wie welke stappen moeten nemen om dit punt te corrigeren. Maar eigenlijk is dat nog het minst interessante van het stuk.

Verder wordt er namelijk melding gemaakt van de tevredenheid van de studenten en in het bijzonder die van de studentenraden op de TU Delft. Deze tevredenheid wordt bekritiseerd. Er wordt duidelijk gezinspeeld op de slappe houding, anders gezegd de gezapigheid van de studentenraden. Sommige buitenstaanders zien graag actie, demonstratie, scheldkanonnades en overvliegende taarten. Helaas deze zijn een bijna uitgestorven soort in overlegvergaderingen met decanen of de rector. Het is dus waar dat voor deze buitenstaanders de overlegvergaderingen niet bijster interessant zijn. Maar zo vreemd is dat ook weer niet. Ten eerste moet je namelijk inhoudelijk goed op de hoogte zijn en vervolgens zijn de knopen ook in het voortraject veelal doorgehakt. Conflictueuze onderwerpen staan dan ook zelden op het programma. Maar dat wil nog niet zeggen dat er niets gebeurt en dat de studenten tevreden achterover hangen in hun stoel. Studentenraden werken achter de schermen.

Tot slot is het misschien wel handig uit te leggen dat het bij velen van ons een gebruik is als je jarig bent taart uit te delen. Als je verjaardag dan toevallig samen valt met een overlegvergadering, dan ontkom je er niet aan alle aanwezigen, inclusief meneer Wakker en Leo, een stuk taart aan te bieden. Meneer Wakker, wilt U nog een stukje taart?

Mensen achter de schermen krijgen vaak niet de waardering die ze verdienen. De keuze van de desbetreffend persoon om die positie in te nemen is dan ook vaak weloverwogen. Maar beweren dat deze hard werkende lieden geen of nauwelijks toegevoegde waarde hebben, is of een teken van onwetendheid of van een ongelooflijk bord voor je kop. Enkele passages uit het stukje ‘Studenten verliezen invloed’ van Leo de Vries uit de vorige Delta hebben veel weg van het bovenstaande.

Soms moet je gewoon zeggen dat je het eens bent met de heer Wakker en zeker als hij zegt: ,,Geloof niet alles wat er in de media wordt geschreven.” Gelukkig geldt in deze vrije wereld de regel van woord en wederwoord en maak ik nu gebruik van het wederwoord om het één en ander recht te zetten en te verduidelijken.

Ten eerste stond in het stuk een aantal feitelijke, inhoudelijke onjuistheden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de omschreven besluitvorming rond de vertrouwenspersoon van de Studentenraad bij de Raad van Toezicht. In tegenstelling tot wat vermeld staat is de bestaande situatie uitgebreid (juridisch) bestudeerd en is deze week juist eindelijk duidelijk geworden wie welke stappen moeten nemen om dit punt te corrigeren. Maar eigenlijk is dat nog het minst interessante van het stuk.

Verder wordt er namelijk melding gemaakt van de tevredenheid van de studenten en in het bijzonder die van de studentenraden op de TU Delft. Deze tevredenheid wordt bekritiseerd. Er wordt duidelijk gezinspeeld op de slappe houding, anders gezegd de gezapigheid van de studentenraden. Sommige buitenstaanders zien graag actie, demonstratie, scheldkanonnades en overvliegende taarten. Helaas deze zijn een bijna uitgestorven soort in overlegvergaderingen met decanen of de rector. Het is dus waar dat voor deze buitenstaanders de overlegvergaderingen niet bijster interessant zijn. Maar zo vreemd is dat ook weer niet. Ten eerste moet je namelijk inhoudelijk goed op de hoogte zijn en vervolgens zijn de knopen ook in het voortraject veelal doorgehakt. Conflictueuze onderwerpen staan dan ook zelden op het programma. Maar dat wil nog niet zeggen dat er niets gebeurt en dat de studenten tevreden achterover hangen in hun stoel. Studentenraden werken achter de schermen.

Tot slot is het misschien wel handig uit te leggen dat het bij velen van ons een gebruik is als je jarig bent taart uit te delen. Als je verjaardag dan toevallig samen valt met een overlegvergadering, dan ontkom je er niet aan alle aanwezigen, inclusief meneer Wakker en Leo, een stuk taart aan te bieden. Meneer Wakker, wilt U nog een stukje taart?

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.