Onderwijs

Studentenraad wil meer aandacht van studenten

De nieuwe studentenraadsleden vinden dat ze serieus genomen wordt door het college van bestuur. Maar studenten hebben nog te weinig oog voor hun werk.

De veranderde tentamentijden zitten Flip van Dijk en Bas Deelder nog steeds dwars. Van Dijk is voorzitter van de centrale studentenraad (sr) en lid van Oras, Deelder komt van Aag. Na de zomervakantie werden ze direct geconfronteerd met aangepaste tentamentijden. Ruimtegebrek, was het argument. Het gevolg is dat sommige studenten nu vier tentamens op een dag hebben, met hoogstens een half uur tussenpauze.

Van Dijk: ,,Dan hoor je studenten mopperen dat de sr niets doet. Ten onrechte. Wij zijn veel te laat op de hoogte gesteld, maar we hebben direct aan de bel getrokken toen wij het vernamen. Ondertussen wordt er serieus naar het probleem gekeken. De kans is groot dat er bij de volgende tentamenronde een beter rooster komt.”

De sr draait ondertussen meer dan een jaar. De studenten van het eerste uur zijn afgelost door hun opvolgers. Van Dijk en Deelder vinden dat hun voorgangers uitstekend werk hebben verricht. Helaas moeten ze constateren dat studenten weinig aandacht hebben voor de bereikte resultaten. Deelder: ,,Waarschijnlijk komt dat omdat er veel tijd besteed moest worden aan het opstellen van de statuten. Dat is belangrijk, maar interessanter voor ingewijden dan buitenstaanders.”

Toch heeft de sr het afgelopen jaar meer gedaan dan het inrichten van de eigen ‘winkel’. Van Dijk: ,,Inentingen voor de studenten, die verplicht op buitenlandse stage moeten, worden voortaan vergoed. Ook is geregeld dat buitenlandse studenten recht hebben op een bestuursbeurs. Tenslotte is het onze voorgangers gelukt om het budget voor het sportcentrum te verhogen.”

Maar het belangrijkste wapenfeit is volgens Deelder en Van Dijk dat de sr erin geslaagd is om serieus genomen te worden door het bestuur van de universiteit. ,,In de huidige onderwijsnotitie van het cvb zijn onze op- en aanmerkingen verwerkt. Dat zou niet gebeurd zijn als het college geen vertrouwen in ons had.”

Een goede relatie met het cvb is volgens de twee noodzakelijk voor het uitoefenen van invloed. Door de Modernisering van de Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) is er een verschuiving ontstaan in de machtsverhoudingen. ,,De rechten van de studenten zijn beperkt. Bij een slechte verhouding met het cvb kan het voor de sr heel moeilijk worden.”
Curriculum

Op de agenda van Van Dijk en Deelder staan voor het komende jaar wederom de statuten. Van Dijk: ,,Dat kan niet anders, maar daarnaast besteden wij ook aandacht aan nog tien andere kwesties. Er zijn commissies ingesteld die zich gaan buigen over vraagstukken zoals het TU-imago, de commercialisering en de internationalisering van de universiteit. Maar ook gaan wij onderzoeken hoe wij studenten méér kunnen betrekken bij het werk van de sr.”

De meeste aandacht krijgt natuurlijk het onderwijs. Depassages uit de beleidsnotities van het cvb over studie-advies en -planning houdt de sr scherp in de gaten. Ook wil de sr dat het docentencorps professionaliseert. Wellicht zou een aantal van hen didactische bijscholing moeten krijgen. Daarnaast moet duurzaamheid bij technische ontwerpen een voorwaarde worden waaraan standaard voldaan moet worden, net als veiligheid.

En de sr zal zich buigen over de curriculumindeling. Deelder: ,,Dat is een uitermate belangrijk punt. Wij gaan bekijken wat nu een evenwichtige, en haalbare verdeling is tussen alfa- en gammavakken en het technische deel. Daarnaast moet helder worden hoeveel vrije keuze een student heeft bij het vaststellen van zijn of haar curriculum. Aan deze punten gaat de sr écht heel serieus aandacht besteden en zorgen dat er meer duidelijkheid komt.”

De veranderde tentamentijden zitten Flip van Dijk en Bas Deelder nog steeds dwars. Van Dijk is voorzitter van de centrale studentenraad (sr) en lid van Oras, Deelder komt van Aag. Na de zomervakantie werden ze direct geconfronteerd met aangepaste tentamentijden. Ruimtegebrek, was het argument. Het gevolg is dat sommige studenten nu vier tentamens op een dag hebben, met hoogstens een half uur tussenpauze.

Van Dijk: ,,Dan hoor je studenten mopperen dat de sr niets doet. Ten onrechte. Wij zijn veel te laat op de hoogte gesteld, maar we hebben direct aan de bel getrokken toen wij het vernamen. Ondertussen wordt er serieus naar het probleem gekeken. De kans is groot dat er bij de volgende tentamenronde een beter rooster komt.”

De sr draait ondertussen meer dan een jaar. De studenten van het eerste uur zijn afgelost door hun opvolgers. Van Dijk en Deelder vinden dat hun voorgangers uitstekend werk hebben verricht. Helaas moeten ze constateren dat studenten weinig aandacht hebben voor de bereikte resultaten. Deelder: ,,Waarschijnlijk komt dat omdat er veel tijd besteed moest worden aan het opstellen van de statuten. Dat is belangrijk, maar interessanter voor ingewijden dan buitenstaanders.”

Toch heeft de sr het afgelopen jaar meer gedaan dan het inrichten van de eigen ‘winkel’. Van Dijk: ,,Inentingen voor de studenten, die verplicht op buitenlandse stage moeten, worden voortaan vergoed. Ook is geregeld dat buitenlandse studenten recht hebben op een bestuursbeurs. Tenslotte is het onze voorgangers gelukt om het budget voor het sportcentrum te verhogen.”

Maar het belangrijkste wapenfeit is volgens Deelder en Van Dijk dat de sr erin geslaagd is om serieus genomen te worden door het bestuur van de universiteit. ,,In de huidige onderwijsnotitie van het cvb zijn onze op- en aanmerkingen verwerkt. Dat zou niet gebeurd zijn als het college geen vertrouwen in ons had.”

Een goede relatie met het cvb is volgens de twee noodzakelijk voor het uitoefenen van invloed. Door de Modernisering van de Universitaire Bestuursorganisatie (MUB) is er een verschuiving ontstaan in de machtsverhoudingen. ,,De rechten van de studenten zijn beperkt. Bij een slechte verhouding met het cvb kan het voor de sr heel moeilijk worden.”
Curriculum

Op de agenda van Van Dijk en Deelder staan voor het komende jaar wederom de statuten. Van Dijk: ,,Dat kan niet anders, maar daarnaast besteden wij ook aandacht aan nog tien andere kwesties. Er zijn commissies ingesteld die zich gaan buigen over vraagstukken zoals het TU-imago, de commercialisering en de internationalisering van de universiteit. Maar ook gaan wij onderzoeken hoe wij studenten méér kunnen betrekken bij het werk van de sr.”

De meeste aandacht krijgt natuurlijk het onderwijs. Depassages uit de beleidsnotities van het cvb over studie-advies en -planning houdt de sr scherp in de gaten. Ook wil de sr dat het docentencorps professionaliseert. Wellicht zou een aantal van hen didactische bijscholing moeten krijgen. Daarnaast moet duurzaamheid bij technische ontwerpen een voorwaarde worden waaraan standaard voldaan moet worden, net als veiligheid.

En de sr zal zich buigen over de curriculumindeling. Deelder: ,,Dat is een uitermate belangrijk punt. Wij gaan bekijken wat nu een evenwichtige, en haalbare verdeling is tussen alfa- en gammavakken en het technische deel. Daarnaast moet helder worden hoeveel vrije keuze een student heeft bij het vaststellen van zijn of haar curriculum. Aan deze punten gaat de sr écht heel serieus aandacht besteden en zorgen dat er meer duidelijkheid komt.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.