Onderwijs

Studentenraad is teleurgesteld

De studentenraad zegt teleurgesteld te zijn nu het college van bestuur heeft laten weten de bsa-norm te zullen verhogen naar 45 studiepunten.


De studentenraad is nooit voorstander is geweest van een ophoging van de norm voor het bindend studieadvies. De raad vindt dat de universiteit eerst maar eens moet onderzoeken of de norm van 30 punten werkt.

Maar dat de universiteit per 2012 de norm verhoogt en pas daarna andere maatregelen neemt, steekt de studenten nu het meest. “Er is dus straks niets gedaan aan de studeerbaarheid van de propedeuse op het moment dat het bindend studieadvies verhoogd zal worden”, schrijven de studenten in een persbericht.

De studentenraad (sr) staat formeel machteloos tegenover het college van bestuur. Toch adviseert de sr het college ‘om eerst de organisatie en de curricula aan te pakken en dan pas te gaan kijken naar de gestelde eisen aan studenten’.

De korte termijn van de benoeming (twee jaar) hangt samen met het feit dat Patijn in mei 2012 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Door die korte duur heeft het college besloten alvast een begin te maken met de procedure voor het vinden van een opvolger. Mocht binnen de benoemingsduur een geschikte kandidaat gevonden worden, dan zal Patijn eerder zijn decaansfunctie neerleggen.

Vorig jaar september heeft Patijn zijn functie als Bouwkunde-decaan weer opgepakt nadat hij een jaar uit de roulatie was geweest als gevolg van een bacteriële infectie die hij een jaar eerder (eind september 2008) had opgelopen in het Rotterdamse Havenziekenhuis. Prof.dr.ir Jan Rots, hoogleraar bij Bouwkunde en Civiele Techniek en Geowetenschappen, nam toen zijn taken waar.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.