Onderwijs

Studentenraad stelt vragen over groepsraad

Het is de studentenraad niet duidelijk of, en welke besluitvorming plaatsvindt in de groepsraad. De studenten vielen bij de bespreking van het bestuurlijk handvest met rector Wakker over de rol en taken van de groepsraad, waarin het college en decanen zitten.

De raad heeft geen besluitvormende bevoegdheid, maar het handvest zegt dat individuele leden zich moeten ‘binden aan consensus’. Dat is volgens de studentenraad in tegenspraak met elkaar, en het bevestigt hun vermoeden dat er wel degelijk sprake is van besluitvorming.

,,Het is een ondoorzichtig orgaan”, stelde Marc Numann woensdag tijdens het overleg met rector Wakker. ,,En het lijkt wel ‘verboden voor onbevoegden’. De groepsraad is niet het enige draagvlak binnen de universiteit.” De studenten zeggen meerdere keren geconfronteerd te zijn met de uitspraak dat zaken ‘al behandeld zijn in de groepsraad’. ,,Dat mag geen excuus zijn om beslissingen door te drukken”, stelde Numann.

Op vragen over de niet-erkende commissie Onderwijs en Onderzoek van de ondernemingsraad antwoordde Wakker dat het college heeft besloten om ‘een uiterste vorm van openbaarheid te betrachten’ te betrachten. De informatievoorziening wordt verbeterd en een college-lid is ‘incidenteel en informeel’ aanwezig bij de bijeenkomsten. De rector benadrukte dat er geen sprake is van een officieel overleggremium. ,,De ondernemingsraad kan hieraan geen rechten ontlenen.”

De studenten vielen bij de bespreking van het bestuurlijk handvest met rector Wakker over de rol en taken van de groepsraad, waarin het college en decanen zitten. De raad heeft geen besluitvormende bevoegdheid, maar het handvest zegt dat individuele leden zich moeten ‘binden aan consensus’. Dat is volgens de studentenraad in tegenspraak met elkaar, en het bevestigt hun vermoeden dat er wel degelijk sprake is van besluitvorming.

,,Het is een ondoorzichtig orgaan”, stelde Marc Numann woensdag tijdens het overleg met rector Wakker. ,,En het lijkt wel ‘verboden voor onbevoegden’. De groepsraad is niet het enige draagvlak binnen de universiteit.” De studenten zeggen meerdere keren geconfronteerd te zijn met de uitspraak dat zaken ‘al behandeld zijn in de groepsraad’. ,,Dat mag geen excuus zijn om beslissingen door te drukken”, stelde Numann.

Op vragen over de niet-erkende commissie Onderwijs en Onderzoek van de ondernemingsraad antwoordde Wakker dat het college heeft besloten om ‘een uiterste vorm van openbaarheid te betrachten’ te betrachten. De informatievoorziening wordt verbeterd en een college-lid is ‘incidenteel en informeel’ aanwezig bij de bijeenkomsten. De rector benadrukte dat er geen sprake is van een officieel overleggremium. ,,De ondernemingsraad kan hieraan geen rechten ontlenen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.