Onderwijs

Studenten kabinet is knipoog van universiteiten

Opeens was er een studentenkabinet, compleet met ministers van alle universiteiten en een eigen regeerakkoord. Maar waarom eigenlijk? “Wij zijn niet de stem van de studenten.”

Het VSNU-studentenkabinet met links vooraan TU-student Machiel van der Wal. (Beeld: VNSU)

Nee, deze studentenministers hebben formeel niets te maken met politieke partijen en ze horen ook niet bij een studentenvakbond of een medezeggenschapsraad. Maar ze hebben wel een eigen regeerakkoord gesloten.


De veertien universiteiten van koepelvereniging VSNU hebben allemaal een student aangedragen die minister kon worden van een of ander onderwerp. De minister van Landbouw studeert in Wageningen en de minister van Nieuwe Deltawerken komt uit Delft.