Campus

Studentenadviesbureau

Gestart vanaf 1991Behoor jij tot de groep studenten die gestart is in 1991, dan heb je volgens het huidige recht wat betreft studiefinanciering na je vijfde jaar nog recht op één jaar rentedragend lenen met bijbehorende OV-studentenkaart.

Door de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aangenomen dat het leenrecht nog met een jaar verlengt: dus per 1 september 1996 heb je waarschijnlijk nog twee jaar recht op rentedragend lenen plus OV-studentenkaart.

Daarnaast heeft de minister voor bepaalde groepen studenten extra geld beschikbaar gesteld. Dat geld is bestemd voor het zgn. “Techniek fonds”, waaruit starters in de jaren 1991-1992-1993 (met uitzondering van Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Technische Bestuurskunde) en in 1994 (met uitzondering van Technische Bestuurskunde) gedurende een half jaar een uitkering kunnen krijgen onder bepaalde voorwaarden, lees de folder “Extra financiering voor techniekstudenten”, verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. De uitkering beloopt fl.566,- per maand. In eerste instantie in de vorm van een rentedragende lening die wordt omgezet in een gift als het doctoraal examen met goed gevolg is afgelegd binnen zes jaar. Deze regeling gaat effectief in op 1 mei 1996, d.w.z. met ingang van die datum kan een aanvraag worden gedaan. In principe kun je dus én een rentedragende lening van de IBG krijgen én een ondersteuning van de universiteit. Let op! Als je bij de IBG leent behoud je het recht op je OV-studentenkaart. Meer informatie op het Studentenadviesbureau.

Niet voldaan aan tempobeursnorm

Heb je in januari een bericht gekregen van de IBG dat de reeds ontvangen beurs van het vorig collegejaar wordt omgezet in een rentedragende lening omdat je niet hebt voldaan aan de tempobeursnorm, en is het puntentotaal volgens jou niet juist berekend, maak dan in ieder geval bezwaar bij de IBG door middel van een bezwaarschrift. Informatie bij het Studentenadviesbureau. Probeer de fout te herstellen en draag er zorg voor dat de juiste gegevens doorgegeven worden aan de Centrale Studentenadministratie. Deze laatste zal de gecorrigeerde gegevens dan naar de IBG versturen, waarna de omzetting ongedaan wordt gemaakt.

Stage en studiefinanciering

Als je thuiswonend bent en je gaat een aantal maanden naar het buitenland om te studeren, of om stage te lopen, dan kun je een uitwonende beurs aanvragen voor die periode, door middel van een WS-formulier verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. Zorg er dan wel voor dat de gemeente waar je staat ingeschreven je ouderlijk adres als postadres aantekent, omdat de IBG ook uitwonenden controles verricht.

Nieuw: STA*D op Internet

Natuurlijk gaat STA*D mee met de moderne tijd en daarom zijn we nu ook te raadplegen via Internet. Informatie over van alles en nog wat, bijvoorbeeld over studeren en stagelopen in het buitenland. Erover vertellen is niet de methode, je moet er zelf naar kijken. Uiteraard kun je ook E-mailen naar ons. Kijk maar eens. Ons adres: http://www.bu.tudelft.nl/ssc. Je kunt ook via Internet e-mailen, maar toch even ons adres:ssc@bu.tudelft.nl.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1258:

De Zeeuwse Milieufederatie stuurt een onderzoeksvoorstel betreffende een onderzoek naar de technische mogelijkheden voor het bedrijf Pechiney Ned. NV om de uitstoot van een aantal milieubelastende stoffen terug te dringen.
Gezocht: scheikundige.

Contact: Annemarie van de Vusse 015-2783704.
Vraag 1289:

De Zuid Hollandse Milieufederatie vraagt de Wetenschapswinkel onderzoek te doen naar de veiligheid van een LNG-aanlanding op het terrein van Kamira.

Gezocht: scheikundig technoloog.

Contactpersoon: Annemarie van de Vusse 015-2783704.
Vraag 1293:

Een produktiebedrijf voor het marineren van peking-eenden bezorgt de omwonenden milieuoverlast (o.a. stank). Wat zijn mogelijke oplossingen?
Gezocht: procestechnoloog/scheikundige/milieukundige.

Contact: Arnold Bergstra 015-2786325.
Vraag 1306:

Bew. cie. Emmabaan te Koewacht vraagt om een onderzoek naar de uitstoot van gassen van een spaanfabriek.
Gezocht: scheikundige.

Contact: Arnold Bergstra 015-2786325.
Vraag 1309:

Bew. cie uit Venlo zoekt verkeerskundige ondersteuning t.b.v. bezwaarprocedures inzake de locatiekeuze van de parkeergarage noordflank Venlo.
Gezocht: verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1310:

Bew. cie Oosterflank te Rotterdam vraagt ondersteuning van de Wetenschapswinkel m.b.t. de parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum.
Gezocht: verkeerskundige/stedebouwkundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Gestart vanaf 1991

Behoor jij tot de groep studenten die gestart is in 1991, dan heb je volgens het huidige recht wat betreft studiefinanciering na je vijfde jaar nog recht op één jaar rentedragend lenen met bijbehorende OV-studentenkaart. Door de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aangenomen dat het leenrecht nog met een jaar verlengt: dus per 1 september 1996 heb je waarschijnlijk nog twee jaar recht op rentedragend lenen plus OV-studentenkaart.

Daarnaast heeft de minister voor bepaalde groepen studenten extra geld beschikbaar gesteld. Dat geld is bestemd voor het zgn. “Techniek fonds”, waaruit starters in de jaren 1991-1992-1993 (met uitzondering van Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Technische Bestuurskunde) en in 1994 (met uitzondering van Technische Bestuurskunde) gedurende een half jaar een uitkering kunnen krijgen onder bepaalde voorwaarden, lees de folder “Extra financiering voor techniekstudenten”, verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. De uitkering beloopt fl.566,- per maand. In eerste instantie in de vorm van een rentedragende lening die wordt omgezet in een gift als het doctoraal examen met goed gevolg is afgelegd binnen zes jaar. Deze regeling gaat effectief in op 1 mei 1996, d.w.z. met ingang van die datum kan een aanvraag worden gedaan. In principe kun je dus én een rentedragende lening van de IBG krijgen én een ondersteuning van de universiteit. Let op! Als je bij de IBG leent behoud je het recht op je OV-studentenkaart. Meer informatie op het Studentenadviesbureau.

Niet voldaan aan tempobeursnorm

Heb je in januari een bericht gekregen van de IBG dat de reeds ontvangen beurs van het vorig collegejaar wordt omgezet in een rentedragende lening omdat je niet hebt voldaan aan de tempobeursnorm, en is het puntentotaal volgens jou niet juist berekend, maak dan in ieder geval bezwaar bij de IBG door middel van een bezwaarschrift. Informatie bij het Studentenadviesbureau. Probeer de fout te herstellen en draag er zorg voor dat de juiste gegevens doorgegeven worden aan de Centrale Studentenadministratie. Deze laatste zal de gecorrigeerde gegevens dan naar de IBG versturen, waarna de omzetting ongedaan wordt gemaakt.

Stage en studiefinanciering

Als je thuiswonend bent en je gaat een aantal maanden naar het buitenland om te studeren, of om stage te lopen, dan kun je een uitwonende beurs aanvragen voor die periode, door middel van een WS-formulier verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau. Zorg er dan wel voor dat de gemeente waar je staat ingeschreven je ouderlijk adres als postadres aantekent, omdat de IBG ook uitwonenden controles verricht.

Nieuw: STA*D op Internet

Natuurlijk gaat STA*D mee met de moderne tijd en daarom zijn we nu ook te raadplegen via Internet. Informatie over van alles en nog wat, bijvoorbeeld over studeren en stagelopen in het buitenland. Erover vertellen is niet de methode, je moet er zelf naar kijken. Uiteraard kun je ook E-mailen naar ons. Kijk maar eens. Ons adres: http://www.bu.tudelft.nl/ssc. Je kunt ook via Internet e-mailen, maar toch even ons adres:ssc@bu.tudelft.nl.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1258:

De Zeeuwse Milieufederatie stuurt een onderzoeksvoorstel betreffende een onderzoek naar de technische mogelijkheden voor het bedrijf Pechiney Ned. NV om de uitstoot van een aantal milieubelastende stoffen terug te dringen.
Gezocht: scheikundige.

Contact: Annemarie van de Vusse 015-2783704.
Vraag 1289:

De Zuid Hollandse Milieufederatie vraagt de Wetenschapswinkel onderzoek te doen naar de veiligheid van een LNG-aanlanding op het terrein van Kamira.

Gezocht: scheikundig technoloog.

Contactpersoon: Annemarie van de Vusse 015-2783704.
Vraag 1293:

Een produktiebedrijf voor het marineren van peking-eenden bezorgt de omwonenden milieuoverlast (o.a. stank). Wat zijn mogelijke oplossingen?
Gezocht: procestechnoloog/scheikundige/milieukundige.

Contact: Arnold Bergstra 015-2786325.
Vraag 1306:

Bew. cie. Emmabaan te Koewacht vraagt om een onderzoek naar de uitstoot van gassen van een spaanfabriek.
Gezocht: scheikundige.

Contact: Arnold Bergstra 015-2786325.
Vraag 1309:

Bew. cie uit Venlo zoekt verkeerskundige ondersteuning t.b.v. bezwaarprocedures inzake de locatiekeuze van de parkeergarage noordflank Venlo.
Gezocht: verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1310:

Bew. cie Oosterflank te Rotterdam vraagt ondersteuning van de Wetenschapswinkel m.b.t. de parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum.
Gezocht: verkeerskundige/stedebouwkundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.