Campus

Studentenadviesbureau

Studie- en onderzoeksbeurzen voor zwedenHet Swedish Institute, een door de Zweedse overheid gefinancierde instelling, stelt voor het academisch jaar 1996-1997 een aantal studie- en onderzoeksbeurzen beschikbaar voor buitenlandse studenten die hoger onderwijs volgen en onderzoekers.

De beurzen staan open voor alle nationaliteiten. Er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd. Men dient zelf contacten te leggen met de Zweedse instelling waar men wil gaan studeren of onderzoek wil verrichten. Toelating tot de instelling is een noodzakelijke voorwaarde voor toekenning van de beurs. Kandidaten kunnen zich tot 1 december 1995 aanmelden bij het Swedish Institute. Gedetailleerde informatie over deze beurzen is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
Cursus arbeidsmarktoriëntatie

Wil je je voorbereiden op je toekomst als ingenieur? In december 1995 biedt het Studentenadviesbureau twee cursussen aan, voor studenten in de eindfase van hun studie.

– Persoonlijk loopbaanprofiel

Deze cursus is voor studenten die hun toekomst als ingenieur op een concrete manier gestalte willen geven. Je kijkt terug naar je verleden als student en gebruikt deze informatie voor het maken van concrete toekomstplannen. Dit doe je aan de hand van oefenmateriaal. Daarbij is het ook zinvol als je je oriënteert op je toekomstige positie om gesprekken te voeren met personen die je meer kunnen vertellen over je mogelijkheden. Die personen maken deel uit van je persoonlijk netwerk. Veel studenten weten niet hoe hun eigen netwerk er uitziet. Het doel van deze cursus is een Persoonlijk Loopbaanprofiel, specifiek voor jou en voor jouw start op de arbeidsmarkt als ingenieur. Tijdsinvestering: 3 hele dagen.

– Solliciteren en Selectie

Deze cursus is voor studenten die vaardigheden willen opdoen in het solliciteren. Waar moet je bij het schrijven van de brief en het opstellen van je C.V. op letten? Waar let de selecteur binnen een bedrijf op? Je krijgt concrete oefeningen en tips voor deze fase van het solliciteren. Daarnaast krijg je informatie over vaak gebruikte selectiemiddelen. Je krijgt de kans om aan den lijve met enkele onderdelen van het selectieproces in aanraking te komen: het gesprek en het assessment center. De combinatie van informatie met praktische ervaring zal je helpen je voor te bereiden op een sollicitatieprocedure. We maken gebruik van video-opnamen. Tijdsinvestering: 2 hele dagen.

Per cursus is er plaats voor maximaal 10 studenten. Inschrijven kan vanaf vandaag en de uiterlijke inschrijfdatum is 6 december 1995.

Nadere informatie bij de receptie van het Studentenadviesbureau.
OV-kaart vergoeding

Als je als student met een Erasmus of Leonardobeurs tijdelijk in het buitenland verblijft of als je met een Erasmus dan wel Comettbeurs in het buitenland hebt gestudeerd, kun je toch een OV vergoeding van fl.91,- per maand krijgen. Voorwaarde is dat je studiefinanciering ontvangt en dus ingeschreven moet zijn als student. Je OV-kaart mag je daarnaast houden. Normaalgesproken is de OV-vergoeding er alleen voor mensen die in het buitenland studeren, niet in het kader van een uitwisselingsprogramma. De vergoeding voor Erasmus of Comett studenten wordt verstrekt op grond van de zogenaamde hardheidsclausule. Dit is het gevolg van een uitspraak van het College van beroep studiefinanciering.

Let op! De IBG gaat bij de toekenning van verzoeken niet verder terug dan twee jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het verzoek. Of dat terecht is zal uitgemaakt moeten worden door het College van beroep studiefinanciering. Indien derhalve je verzoek om vergoeding wordt afgewezen omdat de periode waarop het betrekking heeft te lang geleden is moet je een bezwaarschrift indienen. Wend je tot het studentenadviesbureau, daar zijn modellen voor zo’n bezwaarschrift beschikbaar. Indienen van het verzoek kan met behulp van een “Aanvraag OV-vergoeding” formulier verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau of de steunpunten.

Heb je op een andere manier deelgenomen aan een uitwisseling bijvoorbeeld met een STIR-beurs of heb je op eigen gelegenheid stage gelopen in het buitenland en wil je ook een verzoek om OV-kaart vergoeding indienen dan kun je dat proberen door middel van hetzelfde formulier.

De kans is echter groot dat je verzoek wordt afgewezen. Er is nog geen uitspraak gedaan over OV-vergoedingen voor stages anders dan verricht in het kader van Erasmus en Comett. Bij afwijzing van je verzoek moet je bezwaar maken en eventueel in latere instantie in beroep gaan. Hiervoor geldt hetzelfde als eerder opgemerkt wend je tot het Studentenadviesbureau.

Bestuursbeurs en belasting

De Bestuursbeurs is net als de financiële ondersteuning als auditor uit het Afstudeerfonds belastbaar. Zolang je totale belastbaar inkomen, in dit geval de Bestuursbeurs, minder is dan 150% van het belastingvrije bedrag (in 1995 fl.6.074,-, tariefgroep 2), dan geldt de “invorderingsvrijstelling”. Dit betekent dat je geen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen hoeft te betalen. Indien je daarnaast (dus behalve de Bestuursbeurs) ook nog inkomen hebt dat valt onder de loonbelasting, bijvoorbeeld inkomen uit arbeid, kan het zijn dat de invorderingsvrijstelling niet van toepassing is, omdat de som van je inkomen plus de bestuursbeurs het bedrag van fl.6.074,- te boven gaat. Meer informatie over het berekenen van de belasting en de werking van de invorderingsvrijstelling is te vinden in de brochure “hoe berekent u uw inkomstenbelasting/premievolksverzekeringen” van de belastingdienst, verkrijgbaar bij het postkantoor.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.

Studie- en onderzoeksbeurzen voor zweden

Het Swedish Institute, een door de Zweedse overheid gefinancierde instelling, stelt voor het academisch jaar 1996-1997 een aantal studie- en onderzoeksbeurzen beschikbaar voor buitenlandse studenten die hoger onderwijs volgen en onderzoekers. De beurzen staan open voor alle nationaliteiten. Er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd. Men dient zelf contacten te leggen met de Zweedse instelling waar men wil gaan studeren of onderzoek wil verrichten. Toelating tot de instelling is een noodzakelijke voorwaarde voor toekenning van de beurs. Kandidaten kunnen zich tot 1 december 1995 aanmelden bij het Swedish Institute. Gedetailleerde informatie over deze beurzen is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.
Cursus arbeidsmarktoriëntatie

Wil je je voorbereiden op je toekomst als ingenieur? In december 1995 biedt het Studentenadviesbureau twee cursussen aan, voor studenten in de eindfase van hun studie.

– Persoonlijk loopbaanprofiel

Deze cursus is voor studenten die hun toekomst als ingenieur op een concrete manier gestalte willen geven. Je kijkt terug naar je verleden als student en gebruikt deze informatie voor het maken van concrete toekomstplannen. Dit doe je aan de hand van oefenmateriaal. Daarbij is het ook zinvol als je je oriënteert op je toekomstige positie om gesprekken te voeren met personen die je meer kunnen vertellen over je mogelijkheden. Die personen maken deel uit van je persoonlijk netwerk. Veel studenten weten niet hoe hun eigen netwerk er uitziet. Het doel van deze cursus is een Persoonlijk Loopbaanprofiel, specifiek voor jou en voor jouw start op de arbeidsmarkt als ingenieur. Tijdsinvestering: 3 hele dagen.

– Solliciteren en Selectie

Deze cursus is voor studenten die vaardigheden willen opdoen in het solliciteren. Waar moet je bij het schrijven van de brief en het opstellen van je C.V. op letten? Waar let de selecteur binnen een bedrijf op? Je krijgt concrete oefeningen en tips voor deze fase van het solliciteren. Daarnaast krijg je informatie over vaak gebruikte selectiemiddelen. Je krijgt de kans om aan den lijve met enkele onderdelen van het selectieproces in aanraking te komen: het gesprek en het assessment center. De combinatie van informatie met praktische ervaring zal je helpen je voor te bereiden op een sollicitatieprocedure. We maken gebruik van video-opnamen. Tijdsinvestering: 2 hele dagen.

Per cursus is er plaats voor maximaal 10 studenten. Inschrijven kan vanaf vandaag en de uiterlijke inschrijfdatum is 6 december 1995.

Nadere informatie bij de receptie van het Studentenadviesbureau.
OV-kaart vergoeding

Als je als student met een Erasmus of Leonardobeurs tijdelijk in het buitenland verblijft of als je met een Erasmus dan wel Comettbeurs in het buitenland hebt gestudeerd, kun je toch een OV vergoeding van fl.91,- per maand krijgen. Voorwaarde is dat je studiefinanciering ontvangt en dus ingeschreven moet zijn als student. Je OV-kaart mag je daarnaast houden. Normaalgesproken is de OV-vergoeding er alleen voor mensen die in het buitenland studeren, niet in het kader van een uitwisselingsprogramma. De vergoeding voor Erasmus of Comett studenten wordt verstrekt op grond van de zogenaamde hardheidsclausule. Dit is het gevolg van een uitspraak van het College van beroep studiefinanciering.

Let op! De IBG gaat bij de toekenning van verzoeken niet verder terug dan twee jaar voorafgaand aan de datum van indiening van het verzoek. Of dat terecht is zal uitgemaakt moeten worden door het College van beroep studiefinanciering. Indien derhalve je verzoek om vergoeding wordt afgewezen omdat de periode waarop het betrekking heeft te lang geleden is moet je een bezwaarschrift indienen. Wend je tot het studentenadviesbureau, daar zijn modellen voor zo’n bezwaarschrift beschikbaar. Indienen van het verzoek kan met behulp van een “Aanvraag OV-vergoeding” formulier verkrijgbaar bij het Studentenadviesbureau of de steunpunten.

Heb je op een andere manier deelgenomen aan een uitwisseling bijvoorbeeld met een STIR-beurs of heb je op eigen gelegenheid stage gelopen in het buitenland en wil je ook een verzoek om OV-kaart vergoeding indienen dan kun je dat proberen door middel van hetzelfde formulier.

De kans is echter groot dat je verzoek wordt afgewezen. Er is nog geen uitspraak gedaan over OV-vergoedingen voor stages anders dan verricht in het kader van Erasmus en Comett. Bij afwijzing van je verzoek moet je bezwaar maken en eventueel in latere instantie in beroep gaan. Hiervoor geldt hetzelfde als eerder opgemerkt wend je tot het Studentenadviesbureau.

Bestuursbeurs en belasting

De Bestuursbeurs is net als de financiële ondersteuning als auditor uit het Afstudeerfonds belastbaar. Zolang je totale belastbaar inkomen, in dit geval de Bestuursbeurs, minder is dan 150% van het belastingvrije bedrag (in 1995 fl.6.074,-, tariefgroep 2), dan geldt de “invorderingsvrijstelling”. Dit betekent dat je geen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen hoeft te betalen. Indien je daarnaast (dus behalve de Bestuursbeurs) ook nog inkomen hebt dat valt onder de loonbelasting, bijvoorbeeld inkomen uit arbeid, kan het zijn dat de invorderingsvrijstelling niet van toepassing is, omdat de som van je inkomen plus de bestuursbeurs het bedrag van fl.6.074,- te boven gaat. Meer informatie over het berekenen van de belasting en de werking van de invorderingsvrijstelling is te vinden in de brochure “hoe berekent u uw inkomstenbelasting/premievolksverzekeringen” van de belastingdienst, verkrijgbaar bij het postkantoor.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 BL Delft, tel. 015-2788012, open van 9.00-17.00 uur.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.