Onderwijs

Studenten morrelen aan jaarindeling

De indeling van het studiejaar in semesters bevalt niet. Studentenraadfractie Oras heeft een voorstel. De witte week na de kerstvakantie keert terug en er komt de mogelijkheid om tussentoetsen te houden halverwege het semester.

Dat staat in het voorstel dat Oras tijdens de afgelopen overlegvergadering aan het college van bestuur heeft gepresenteerd.

Uit een enquête blijkt dat studenten onderwijsperioden van een halfjaar te lang vinden. De studiedruk is te veel geconcentreerd rond de tentamenperioden aan het eind van de semesters, zo luidt het oordeel. Ook over het verdwijnen van de witte week na het eerste semester zijn studenten niet te spreken. ,,Hierdoor zijn ze genoodzaakt de kerstvakantie te gebruiken om alle tentamens voor te bereiden”, zegt Hilde Coppes van Oras, ,,en hier is deze vakantie niet voor bedoeld.”

Met tussentoetsen wil Oras bereiken dat de studiedruk beter wordt verdeeld. Het college van bestuur ziet hier vooralsnog weinig in, omdat het vindt dat studenten dan te veel kleine hapklare brokken krijgen voorgeschoteld. Hoewel Oras dit laatste ook niet nastreeft, vindt zij niet dat daarom alle vakken over een halfjaar moeten worden uitgesmeerd. ,,Op dit moment is het zo dat studenten in een volledig semestersysteem vijf of zes kleine vakjes een halfjaar lang parallel volgen. Wij zien liever een kleiner aantal grote vakken over een korte periode lopen, een half semester bijvoorbeeld. Studenten kunnen zich dan echt in een vak verdiepen. Uiteindelijk zullen ze zo de stof beter beheersen”, aldus Coppes.

Voor het tot een verandering komt, wil het college van bestuur eerst een principiële discussie voeren over wat het wil bereiken met de semesterindeling. Het overleg van opleidingsdirecteuren zal over enkele weken met een advies komen.

Komend jaar zal in ieder geval niets meer veranderen. De planning staat al vast.

.rub Ramses Kaijen

De witte week na de kerstvakantie keert terug en er komt de mogelijkheid om tussentoetsen te houden halverwege het semester. Dat staat in het voorstel dat Oras tijdens de afgelopen overlegvergadering aan het college van bestuur heeft gepresenteerd.

Uit een enquête blijkt dat studenten onderwijsperioden van een halfjaar te lang vinden. De studiedruk is te veel geconcentreerd rond de tentamenperioden aan het eind van de semesters, zo luidt het oordeel. Ook over het verdwijnen van de witte week na het eerste semester zijn studenten niet te spreken. ,,Hierdoor zijn ze genoodzaakt de kerstvakantie te gebruiken om alle tentamens voor te bereiden”, zegt Hilde Coppes van Oras, ,,en hier is deze vakantie niet voor bedoeld.”

Met tussentoetsen wil Oras bereiken dat de studiedruk beter wordt verdeeld. Het college van bestuur ziet hier vooralsnog weinig in, omdat het vindt dat studenten dan te veel kleine hapklare brokken krijgen voorgeschoteld. Hoewel Oras dit laatste ook niet nastreeft, vindt zij niet dat daarom alle vakken over een halfjaar moeten worden uitgesmeerd. ,,Op dit moment is het zo dat studenten in een volledig semestersysteem vijf of zes kleine vakjes een halfjaar lang parallel volgen. Wij zien liever een kleiner aantal grote vakken over een korte periode lopen, een half semester bijvoorbeeld. Studenten kunnen zich dan echt in een vak verdiepen. Uiteindelijk zullen ze zo de stof beter beheersen”, aldus Coppes.

Voor het tot een verandering komt, wil het college van bestuur eerst een principiële discussie voeren over wat het wil bereiken met de semesterindeling. Het overleg van opleidingsdirecteuren zal over enkele weken met een advies komen.

Komend jaar zal in ieder geval niets meer veranderen. De planning staat al vast.

.rub Ramses Kaijen

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.