Onderwijs

Studenten boos vanwege behandeling door college

De studentenpartijen Aag en Oras, en ook de VSSD, zijn ontevreden over de manier waarop het college van bestuur afstevent op de nieuwe universitaire bestuursorganisatie.

,,Het cvb neemt de studenteninspraak niet serieus”, stellen zij in een gezamenlijke verklaring.

De studentenorganisaties, geruggesteund door veel adhesiebetuigingen vanuit faculteitsraden, studieverenigingen, commissies en studentenverenigingen, vragen van het cvb dat het terugkomt op zijn beslissing om aan de TU een ondernemingsraad en een studentenraad in te voeren. Daarmee zou het bekende stelsel van ‘ongedeelde medezeggenschap’, waarbij studenten samen met personeelsleden de universiteitsraad bemannen, verdwijnen. ,,Het mag niet zo zijn dat het cvb de mening van de overgrote meerderheid van de universitaire gemeenschap zomaar, zonder enige schaamte, naast zich neerlegt”, zo vinden de studentenorganisaties.

Hoewel de Aag en de Oras volgende week woensdag in de universiteitsraad opnieuw dit standpunt zullen uitdragen, hebben ze wel een uitnodiging van het college van bestuur aanvaard om maandag te komen praten over de inrichting van de toekomstige studenteninspraak. Zaken als de bevoegdheden van de studentenraad, maar ook de betrokkenheid van de studenten bij de toekomstige faculteitsbesturen moeten dan aan de orde komen.

De studenten zijn echter niet blij met deze uitnodiging, omdat zij vinden dat dit soort zaken in de openbaarheid van de universiteitsraad besproken dienen te worden. ,,Het zijn zaken die de hele universitaire gemeenschap aangaan.” Bovendien zijn ze beledigd, omdat de vragen die zij in de vorige u-raad over deze zaken gesteld hebben, niet door het college beantwoord zijn. ,,Zijn ze nu al bezig het personeel te scheiden van de studenten”, zo vragen ze zich af.

De studenten zullen volgende week in de u-raad nog op heel wat steun voor hun standpunten kunnen rekenen. Ook binnen de personeelspartijen bestaat nog veel sympathie voor het model van een u-raad-nieuwe-stijl, dus met ongedeelde medezeggenschap.

Voor het geval die er niet komt willen alle partijen het cvb adviseren een aantal uitgangspunten te hanteren, die kunnen helpen iets van het aloude consensus-model overeind te houden. Zo zullen ze bepleiten dat de ondernemingsraad en de studentenraad zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken en overleggen. En dat beide raden pas afzonderlijk opereren als ze hun wettelijke taak – het uitbrengen van aparte adviezen – moeten verrichten. ,,We moeten geschillen tussen personeel en studenten zo lang mogelijk vermijden”, aldus woordvoerder Slavenburg van personeelspartij Demokratisch Beleid. Bovendien zou dit model niet alleen op centraal TU-niveau ingang moeten vinden, maar ook bij de faculteiten.

Het college van bestuur hangt in dit opzcht een heel andere filosofie aan. Met zijn stelselkeuze beoogt het ,,een breukmet het verleden”. Het voordeel van gescheiden inspraakcircuits is volgens het cvb juist dat ,,het management een beter beeld krijgt van de verschillende invalshoeken van studenten, personeel en docenten/onderzoekers”. (R.M.)

De studentenpartijen Aag en Oras, en ook de VSSD, zijn ontevreden over de manier waarop het college van bestuur afstevent op de nieuwe universitaire bestuursorganisatie. ,,Het cvb neemt de studenteninspraak niet serieus”, stellen zij in een gezamenlijke verklaring.

De studentenorganisaties, geruggesteund door veel adhesiebetuigingen vanuit faculteitsraden, studieverenigingen, commissies en studentenverenigingen, vragen van het cvb dat het terugkomt op zijn beslissing om aan de TU een ondernemingsraad en een studentenraad in te voeren. Daarmee zou het bekende stelsel van ‘ongedeelde medezeggenschap’, waarbij studenten samen met personeelsleden de universiteitsraad bemannen, verdwijnen. ,,Het mag niet zo zijn dat het cvb de mening van de overgrote meerderheid van de universitaire gemeenschap zomaar, zonder enige schaamte, naast zich neerlegt”, zo vinden de studentenorganisaties.

Hoewel de Aag en de Oras volgende week woensdag in de universiteitsraad opnieuw dit standpunt zullen uitdragen, hebben ze wel een uitnodiging van het college van bestuur aanvaard om maandag te komen praten over de inrichting van de toekomstige studenteninspraak. Zaken als de bevoegdheden van de studentenraad, maar ook de betrokkenheid van de studenten bij de toekomstige faculteitsbesturen moeten dan aan de orde komen.

De studenten zijn echter niet blij met deze uitnodiging, omdat zij vinden dat dit soort zaken in de openbaarheid van de universiteitsraad besproken dienen te worden. ,,Het zijn zaken die de hele universitaire gemeenschap aangaan.” Bovendien zijn ze beledigd, omdat de vragen die zij in de vorige u-raad over deze zaken gesteld hebben, niet door het college beantwoord zijn. ,,Zijn ze nu al bezig het personeel te scheiden van de studenten”, zo vragen ze zich af.

De studenten zullen volgende week in de u-raad nog op heel wat steun voor hun standpunten kunnen rekenen. Ook binnen de personeelspartijen bestaat nog veel sympathie voor het model van een u-raad-nieuwe-stijl, dus met ongedeelde medezeggenschap.

Voor het geval die er niet komt willen alle partijen het cvb adviseren een aantal uitgangspunten te hanteren, die kunnen helpen iets van het aloude consensus-model overeind te houden. Zo zullen ze bepleiten dat de ondernemingsraad en de studentenraad zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken en overleggen. En dat beide raden pas afzonderlijk opereren als ze hun wettelijke taak – het uitbrengen van aparte adviezen – moeten verrichten. ,,We moeten geschillen tussen personeel en studenten zo lang mogelijk vermijden”, aldus woordvoerder Slavenburg van personeelspartij Demokratisch Beleid. Bovendien zou dit model niet alleen op centraal TU-niveau ingang moeten vinden, maar ook bij de faculteiten.

Het college van bestuur hangt in dit opzcht een heel andere filosofie aan. Met zijn stelselkeuze beoogt het ,,een breukmet het verleden”. Het voordeel van gescheiden inspraakcircuits is volgens het cvb juist dat ,,het management een beter beeld krijgt van de verschillende invalshoeken van studenten, personeel en docenten/onderzoekers”. (R.M.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.