Onderwijs

Studenten aarzelen over commissiewerk

Lijdt het commissie- en bestuurswerk van studieverenigingen onder de temponorm? ,,Ja”, zeggen ze bij Industrieel Ontwerpen. ,,Wij merken er niets van”, is het antwoord bij Civiele Techniek.

Studenten moeten in een hoger tempo dan vroeger hun studie afronden. Dat betekent dat er minder tijd resteert voor overige activiteiten; er moeten keuzes worden gemaakt.

,,Wij kunnen hierdoor moeilijker aan commissieleden komen”, zegt Carolien van de Graaff. Zij is bestuurslid van studievereniging i.d van Industrieel Ontwerpen. ,,Voor de werving hanteren wij inschrijflijsten. Een paar jaar geleden stonden daar zoveel namen op dat wij moesten loten. Op dit moment zijn wij blij als we het benodigde aantal commissieleden kunnen vinden.”

Volgens Van de Graaff is de prestatiebeurs niet direct, maar indirect de oorzaak hiervan. ,,Op zich hoeven studenten niet meer te studeren dan voorheen. Zij durven alleen het risico niet te nemen dat zij door commissiewerk in tijdnood komen.”

De consequentie is dat de huidige leden meer tijd kwijt zijn aan werving. Inschrijflijsten voldoen niet meer. ,,Wij gaan naar de colleges en proberen daar studenten te rekruteren door hen persoonlijk aan te spreken. Uiteindelijk lukt het ons wel om voldoende mensen te vinden, maar het kost extra tijd.”
Carrière

Bij Het Gezelschap ‘Practische Studie’ is de ervaring heel anders, volgens Emiel Goemans. ,,Bij ons is de belangstelling de afgelopen jaren groter geworden. Veel studenten zien het commissie- en bestuurswerk als een zinvolle aanvulling op hun studie. Een brede ontwikkeling wordt steeds belangrijker bij het maken van een carrière. Actief zijn bij Practische Studie draagt daaraan bij.”

Andere verenigingen zoals Leeghwater (Werktuigbouw), William Froude (Maritieme Techniek), de Vereniging van Technische Physica (Technische Natuurkunde) en het Technologisch Gezelschap (scheikunde) nemen een tussenpositie in. Bij studenten merken zij een aarzeling wanneer ze gevraagd worden voor commissiewerk.

Pieter Zijlmans (William Froude): ,,Studenten maken meer overwogen een keuze. Zij bekijken eerst hoeveel tijd het kost en stemmen dan wel of niet toe. Een paar jaar geleden zeiden studenten direct ‘ja’. Ik vind het alleen maar toe te juichen dat studenten er iets beter over nadenken voordat ze in een commissie of bestuur stappen.”

Het is van belang in de gaten te houden op welk moment je studenten gaat werven. ,,In het begin van een studiejaar is het geen probleem mensen te vinden”, weet Floris Zwanenburg van de natuurkunde-vereniging VvTP. ,,Maar nu, in deze periode is het veel moeilijker: het studiejaar ’97/’98 loopt ten einde en iedereen is aan het stressen voor de tentamens.”

Je zou verwachten dat een subfaculteit als Scheikunde – met teruglopende studentenaantallen – zeker problemen heeft met het vinden van commissie- en bestuursleden. Maar voorlopig is dat geen probleem, vertelt Matthijs Hoff van het Technologisch Gezelschap. ,,We merken alleen aan de activiteiten die we organiseren dat er minder studenten zijn. Als een paar jaar geleden de helft van het eerste jaar kwam, dan had je zestig studenten. Nu zijn er dat – bij hetzelfde percentage – maar dertig.”

Terwijl studenten voor het commissiewerk geen extra studietijd krijgen, mogen zij voor bestuursactiviteiten hun studie een jaar op een laag pitje zetten. Dankzij de bestuursbeurs is het voor geen van de verenigingen een probleem om studenten te vinden voor het bestuurswerk. Hoff: ,,De bestuursbeurs is een goede compensatie. Bovendien kun je je helemaal wijden aan het bestuurswerk en dat is meer ontspannen werken.”

Studenten moeten in een hoger tempo dan vroeger hun studie afronden. Dat betekent dat er minder tijd resteert voor overige activiteiten; er moeten keuzes worden gemaakt.

,,Wij kunnen hierdoor moeilijker aan commissieleden komen”, zegt Carolien van de Graaff. Zij is bestuurslid van studievereniging i.d van Industrieel Ontwerpen. ,,Voor de werving hanteren wij inschrijflijsten. Een paar jaar geleden stonden daar zoveel namen op dat wij moesten loten. Op dit moment zijn wij blij als we het benodigde aantal commissieleden kunnen vinden.”

Volgens Van de Graaff is de prestatiebeurs niet direct, maar indirect de oorzaak hiervan. ,,Op zich hoeven studenten niet meer te studeren dan voorheen. Zij durven alleen het risico niet te nemen dat zij door commissiewerk in tijdnood komen.”

De consequentie is dat de huidige leden meer tijd kwijt zijn aan werving. Inschrijflijsten voldoen niet meer. ,,Wij gaan naar de colleges en proberen daar studenten te rekruteren door hen persoonlijk aan te spreken. Uiteindelijk lukt het ons wel om voldoende mensen te vinden, maar het kost extra tijd.”
Carrière

Bij Het Gezelschap ‘Practische Studie’ is de ervaring heel anders, volgens Emiel Goemans. ,,Bij ons is de belangstelling de afgelopen jaren groter geworden. Veel studenten zien het commissie- en bestuurswerk als een zinvolle aanvulling op hun studie. Een brede ontwikkeling wordt steeds belangrijker bij het maken van een carrière. Actief zijn bij Practische Studie draagt daaraan bij.”

Andere verenigingen zoals Leeghwater (Werktuigbouw), William Froude (Maritieme Techniek), de Vereniging van Technische Physica (Technische Natuurkunde) en het Technologisch Gezelschap (scheikunde) nemen een tussenpositie in. Bij studenten merken zij een aarzeling wanneer ze gevraagd worden voor commissiewerk.

Pieter Zijlmans (William Froude): ,,Studenten maken meer overwogen een keuze. Zij bekijken eerst hoeveel tijd het kost en stemmen dan wel of niet toe. Een paar jaar geleden zeiden studenten direct ‘ja’. Ik vind het alleen maar toe te juichen dat studenten er iets beter over nadenken voordat ze in een commissie of bestuur stappen.”

Het is van belang in de gaten te houden op welk moment je studenten gaat werven. ,,In het begin van een studiejaar is het geen probleem mensen te vinden”, weet Floris Zwanenburg van de natuurkunde-vereniging VvTP. ,,Maar nu, in deze periode is het veel moeilijker: het studiejaar ’97/’98 loopt ten einde en iedereen is aan het stressen voor de tentamens.”

Je zou verwachten dat een subfaculteit als Scheikunde – met teruglopende studentenaantallen – zeker problemen heeft met het vinden van commissie- en bestuursleden. Maar voorlopig is dat geen probleem, vertelt Matthijs Hoff van het Technologisch Gezelschap. ,,We merken alleen aan de activiteiten die we organiseren dat er minder studenten zijn. Als een paar jaar geleden de helft van het eerste jaar kwam, dan had je zestig studenten. Nu zijn er dat – bij hetzelfde percentage – maar dertig.”

Terwijl studenten voor het commissiewerk geen extra studietijd krijgen, mogen zij voor bestuursactiviteiten hun studie een jaar op een laag pitje zetten. Dankzij de bestuursbeurs is het voor geen van de verenigingen een probleem om studenten te vinden voor het bestuurswerk. Hoff: ,,De bestuursbeurs is een goede compensatie. Bovendien kun je je helemaal wijden aan het bestuurswerk en dat is meer ontspannen werken.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.